Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_12_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
12. Energetika
Svezak 001

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.12.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

12.   Energetika

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1960

P 032

776

 

 

31960D0511

 

 

 

Odluka o određivanju datuma na koji Agencija za opskrbu Euratoma preuzima svoje dužnosti i o odobrenju Pravila Agencije od 5. svibnja 1960. o određivanju načina uravnoteženja ponude i potražnje za rudama, sirovinama i posebnim fisibilnim materijalima

3

1960

P 032

777

 

 

31960R0511

 

 

 

Pravila Agencije za opskrbu Europske zajednice za atomsku energiju o određivanju načina uravnoteženja ponude i potražnje za rudama, sirovinama i posebnim fisibilnim materijalima

4

1977

L 292

9

 

 

31977D0706

 

 

 

(77/706/EEZ)
Odluka Vijeća od 7. studenoga 1977. o utvrđivanju cilja Zajednice u pogledu smanjenja potrošnje primarnih izvora energije u slučaju poteškoća u opskrbi sirovom naftom i naftnim derivatima (77/706/EEZ)

6

1993

L 148

1

 

 

31993R1493

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica

8

1994

L 365

24

 

 

31994L0063

 

 

 

Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja

15

1995

L 310

5

 

 

31995R2964

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2964/95 od 20. prosinca 1995. o uvođenju sustava registriranja uvoza i isporuka sirove nafte u Zajednici

25

1996

L 107

12

 

 

31996D0282

 

 

 

(96/282/Euratom)
Odluka Komisije od 10. travnja 1996. o preustroju Zajedničkog istraživačkog centra

27

1998

L 252

21

 

 

31998D0537

 

 

 

(98/537/EZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 1998. o odobravanju teksta izmjene trgovinskih odredaba Ugovora o energetskoj povelji i njegovoj privremenoj primjeni, o čemu je postignuta suglasnost Konferencije energetske povelje i Međunarodne konferencije potpisnica Ugovora o energetskoj povelji

31

1999

L 110

8

 

 

31999D0280

 

 

 

(99/280/EZ)
Odluka Vijeća od 22. travnja 1999. o postupku Zajednice za obavješćivanje i savjetovanje o troškovima opskrbe sirovom naftom i potrošačkim cijenama naftnih derivata

33

1999

L 216

8

 

 

31999D0566

 

 

 

(99/566/EZ)
Odluka Komisije od 26. srpnja 1999. o provedbi Odluke Vijeća 1999/280/EZ o postupku Zajednice za obavješćivanje i savjetovanje o troškovima opskrbe sirovom naftom i potrošačkim cijenama naftnih derivata (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1701) (1)

37

2001

L 209

32

 

 

32001D0595

 

 

 

(2001/595/EZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 2001. o donošenju izmjene trgovinskih odredbi Ugovora o energetskoj povelji od strane Europske zajednice

42

2004

L 236

10

 

 

32004L0085

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/85/EZ od 28. lipnja 2004. o izmjeni Direktive 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjene određenih odredaba na Estoniju

43

2005

L 054

1

 

 

32005R0302

 

 

 

Uredba Komisije (Euratom) br. 302/2005 od 8. veljače 2005. o primjeni nadzora sigurnosti Euratoma

45

2006

L 262

1

 

 

32006D1364

 

 

 

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 1364/2006/EZ od 6. rujna 2006. o utvrđivanju smjernica za transeuropske energetske mreže i stavljanju izvan snage Odluke 96/391/EZ i Odluke br. 1229/2003/EZ

115

2006

L 362

67

 

 

32006L0080

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/80/EZ od 23. listopada 2006. o prilagodbi određenih direktiva u području energetike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

138

2006

L 400

60

 

 

32006D0970

 

 

 

(2006/970/Euratom)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2007. – 2011.)

163

2006

L 400

433

 

 

32006D0977

 

 

 

(2006/977/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2006. o posebnom programu koji se provodi putem izravnih djelovanja Zajedničkog istraživačkog centra u okviru Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2007. – 2011.)

172

2008

L 298

9

 

 

32008L0092

 

 

 

Direktiva 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima (preinaka) (1)

180

2008

L 304

1

 

 

32008R1099

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (1)

191

2009

L 211

1

 

 

32009R0713

 

 

 

Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (1)

253

2009

L 285

36

 

 

32009L0126

 

 

 

Direktiva 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama

267

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top