EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_124_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 124

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.124.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 124

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1994

L 160

1

 

 

21994D0628(01)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 7/94 od 21. ožujka 1994. o izmjeni Protokola 47. i određenih priloga Sporazumu o EGP-u

3

1998

L 033

21

 

 

31998D0118

 

 

 

(98/118/EZ)
Odluka Vijeća od 16. prosinca 1997. o sklapanju Protokola o pristupanju Kneževine Monako Konvenciji o zaštiti Alpa

155

1998

L 033

22

 

 

21998A0207(01)

 

 

 

Protokol o pristupanju Kneževine Monako Konvenciji o zaštiti Alpa

156

2002

L 028

129

 

 

32002D0053

 

 

 

(2002/53/EZ)
Odluka Vijeća od 21. siječnja 2002. o privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Južne Afrike o trgovini vinom

159

2002

L 028

130

 

 

22002A0130(03)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama kojom se predviđa privremena primjena Sporazuma između Europske zajednice i Republike Južne Afrike o trgovini vinom od 28. siječnja 2002.

160

2002

L 215

13

 

 

32002D0651

 

 

 

(2002/651/EZ)
Odluka Vijeća od 22. srpnja 2002. o sudjelovanju Zajednice u Međunarodnoj studijskoj grupi za gumu

161

2004

L 300

43

 

 

32004D0656

 

 

 

(2004/656/EZ)
Odluka Vijeća od 17. svibnja 2004. o potpisivanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, radi uzimanja u obzir pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

171

2004

L 300

44

 

 

22004A0925(01)

 

 

 

Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, radi uzimanja u obzir pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

172

2006

L 355

91

 

 

32006D0930

 

 

 

(2006/930/EZ)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 2006. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Argentinske Republike u vezi s izmjenama koncesija u rasporedima Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike tijekom pristupanja Europskoj zajednici

176

2006

L 355

92

 

 

22006A1215(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Argentinske Republike vezano uz izmjene koncesija u popisima za Češku Republiku, Republiku Estoniju, Republiku Cipar, Republiku Latviju, Republiku Litvu, Republiku Mađarsku, Republiku Maltu, Republiku Poljsku, Republiku Sloveniju i Slovačku Republiku u okviru pristupanja Europskoj zajednici

177

2007

L 210

10

 

 

32007R0951

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 951/2007 od 9. kolovoza 2007. o utvrđivanju provedbenih pravila za prekogranične programe suradnje financirane na temelju Uredbe (EZ) br. 1638/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredbi o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo

180

2010

L 287

52

 

 

22010A1104(02)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

196

2012

L 065

1

 

 

32011O0023

 

 

 

(2012/120/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23)

212

2013

L 073

1

 

 

32013R0214

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 214/2013 od 11. ožujka 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine

256

2013

L 082

10

 

 

32013R0260

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 260/2013 od 18. ožujka 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 1458/2007 na uvoz džepnih plinskih kremenih upaljača koji se ne mogu ponovno puniti podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz džepnih plinskih kremenih upaljača koji se ne mogu ponovno puniti poslanih iz Socijalističke Republike Vijetnama, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Socijalističke Republike Vijetnama ili nemaju

271

2013

L 086

1

 

 

32013R0285

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 285/2013 od 21. ožujka 2013. o prekidu parcijalnog ponovnog otvaranja antidampinškog ispitnog postupka u pogledu uvoza etanolamina podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država i o prekidu revizije nakon isteka mjere prema članku 11. stavku 2. i parcijalne privremene revizije prema članku 11. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009

279

2013

L 090

1

 

 

32013R0295

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 295/2013 od 21. ožujka 2013. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 192/2007 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz polietilen tereftalata podrijetlom iz, među ostalim, Tajvana nakon revizije novog uvoznika prema članku 11. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1225/2009

285

2013

L 095

1

 

 

32013R0311

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 311/2013 od 3. travnja 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 467/2010 o uvozu silicija podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz silicija poslanog s Tajvana, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo s Tajvana ili nema

288

2013

L 101

1

 

 

32013R0322

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 322/2013 od 9. travnja 2013. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine, putem uvoza određene tkanine otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije i Indonezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije i Indonezije ili nemaju, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

295

2013

L 102

13

 

 

32013R0330

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 330/2013 od 10. travnja 2013. o uvjetovanju uvoza biodizela podrijetlom iz Argentine i Indonezije evidentiranjem

299

2013

L 108

6

 

 

32013R0349

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 349/2013 od 17. travnja 2013. o izmjeni stope dodatnih carina za proizvode navedene u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

302

2013

L 112

1

 

 

32013R0372

 

 

 

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 372/2013 od 22. travnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1008/2011 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz ručnih paletnih viličara i njihovih osnovnih dijelova podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon parcijalne privremene revizije prema članku 11. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009

305

Top