EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_123_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 123

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.123.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 123

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2002

L 337

55

 

 

32002D0971

 

 

 

(2002/971/EZ)
Odluka Vijeća od 18. studenoga 2002. o ovlašćivanju država članica da u interesu Zajednice ratificiraju Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom štetnih i opasnih tvari morem, iz 1996. (Konvencija HNS) ili da joj pristupe

3

2003

L 097

1

 

 

32003R0669

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 669/2003 od 8. travnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1035/2001 o utvrđivanju programa dokumentacije o ulovu ribe Dissostichus spp.

5

2003

L 198

10

 

 

32003D0584

 

 

 

(2003/584/EZ)
Odluka Vijeća od 22. srpnja 2003. o sklapanju Protokola o izmjeni Europske konvencije o zaštiti kralježnjaka koji se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe

10

2003

L 327

33

 

 

32003D0877

 

 

 

(2003/877/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 8. prosinca 2003. o pristupanju Kanade Sporazumu o osnivanju Međunarodnog znanstveno-tehnološkog centra između Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Ruske Federacije te, kao jedine stranke, Europske zajednice za atomsku energiju i Europske ekonomske zajednice

11

2003

L 338

30

 

 

32003D0882

 

 

 

(2003/882/EZ)
Odluka Vijeća od 27. studenoga 2003. kojom se države članice koje su ugovorne stranke Pariške konvencije od 29. srpnja 1960. o odgovornosti prema trećima u području nuklearne energije, ovlašćuju da u interesu Europske zajednice potpišu Protokol o izmjeni te Konvencije

12

2003

L 338

32

 

 

22003A1223(02)

 

 

 

Protokol o izmjeni Konvencije o odgovornosti trećim stranama u području nuklearne energije od 29. srpnja 1960., kako je izmijenjena Dodatnim protokolom od 28. siječnja 1964. i Protokolom od 16. studenoga 1982.

14

2004

L 097

16

 

 

32004R0601

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 601/2004 od 22. ožujka 2004. o određenim mjerama nadzora koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u području koje pokriva Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa i stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3943/90, (EZ) br. 66/98 i (EZ) br. 1721/1999

23

2004

L 097

53

 

 

32004D0294

 

 

 

(2004/294/EZ)
Odluka Vijeća od 8. ožujka 2004. kojom se države članice koje su ugovorne stranke Pariške konvencije od 29. srpnja 1960. o odgovornosti prema trećima u području nuklearne energije ovlašćuju da u interesu Europske zajednice ratificiraju Protokol o izmjeni navedene Konvencije ili da mu pristupe

37

2004

L 097

55

 

 

22004A0401(01)

 

 

 

Protokol o izmjeni Konvencije o odgovornosti trećim stranama u području nuklearne energije od 29. srpnja 1960., kako je izmijenjena Dodatnim protokolom od 28. siječnja 1964. i Protokolom od 16. studenoga 1982.

39

2004

L 213

8

 

 

32004D0513

 

 

 

(2004/513/EZ)
Odluka Vijeća od 2. lipnja 2004. o sklapanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom

47

2004

L 358

10

 

 

32004D0823

 

 

 

(2004/823/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 22. studenoga 2004. o pristupanju Republike Moldove Sporazumu o osnivanju znanstveno-tehnološkog centra u Ukrajini, sklopljenog 25. listopada 1993. između Kanade, Švedske, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država

48

2005

L 052

42

 

 

32005D0160

 

 

 

(2005/160/EZ)
Odluka Komisije od 27. listopada 2004. kojom se odobrava razmjena pisama između Ureda Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarinih poslova (UNOCHA) i Komisije Europskih zajednica o njihovoj suradnji u okviru odgovora na nepogode (u slučaju istodobnih intervencija u nepogodom pogođenoj zemlji) (1)

50

2005

L 052

44

 

 

22005A0225(01)

 

 

 

Razmjena pisama između Ureda Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA) i Komisije Europskih zajednica u pogledu njihove suradnje u okviru poduzimanja mjera u slučaju katastrofe (u slučaju istodobnih intervencija u zemlji koju je pogodila katastrofa)

52

2005

L 217

1

 

 

32005D0614

 

 

 

(2005/614/EZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 2005. o pristupanju Europske zajednice Pravilniku br. 94 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o odredbama o homologaciji vozila koje se odnose na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara i Pravilniku br. 95 o odredbama o homologaciji vozila koje se odnose na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara (1)

57

2005

L 314

21

 

 

32005D0844

 

 

 

(2005/844/Euratom)
Odluka Komisije od 25. studenoga 2005. o pristupanju Europske zajednice za atomsku energiju Konvenciji o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći

59

2005

L 314

22

 

 

22005A1130(01)

 

 

 

Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći

60

2005

L 314

27

 

 

32005D0845

 

 

 

(2005/845/Euratom)
Odluka Komisije od 25. studenoga 2005. o pristupanju Europske zajednice za atomsku energiju Konvenciji o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti

65

2005

L 314

28

 

 

22005A1130(02)

 

 

 

Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti

66

2006

L 135

11

 

 

32006D0363

 

 

 

(2006/363/EZ)
Odluka Vijeća od 15. svibnja 2006. o stajalištu Europske zajednice u pogledu nacrta Pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o kotačima za putnička vozila i njihove prikolice (1)

73

2006

L 135

12

 

 

32006D0364

 

 

 

(2006/364/EZ)
Odluka Vijeća od 15. svibnja 2006. o stajalištu Europske zajednice u pogledu nacrta Pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o homologaciji prilagodljivih sustava prednjih svjetala za motorna vozila (1)

74

2006

L 201

15

 

 

32006D0515

 

 

 

(2006/515/EZ)
Odluka Vijeća od 18. svibnja 2006. o sklapanju Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja

75

2006

L 201

31

 

 

32006D0516

 

 

 

(2006/516/EZ)
Odluka Vijeća od 27. lipnja 2006. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola o zaštiti tla, Protokola o energiji i Protokola o turizmu uz Alpsku konvenciju

91

2006

L 253

1

 

 

32006R1368

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1368/2006 od 27. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1035/2001 o utvrđivanju programa dokumentacije o ulovu ribe Dissostichus sp.

94

2006

L 262

34

 

 

32006D0617

 

 

 

(2006/617/EZ)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 2006. o sklapanju u ime Europske zajednice Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta, u vezi s odredbama Protokola koje su obuhvaćene dijelom III. glavom IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice

100

2006

L 262

44

 

 

32006D0618

 

 

 

(2006/618/EZ)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 2006. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje krijumčarenja ljudi, posebice žena i djece, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta u vezi s onim odredbama Protokola koje su obuhvaćene člankom 179. i člankom 181.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice

110

2006

L 262

51

 

 

32006D0619

 

 

 

(2006/619/EZ)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 2006. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje krijumčarenja ljudi, posebice žena i djece, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta u vezi s onim odredbama Protokola koje su obuhvaćene dijelom III. glavom IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice

117

2006

L 337

45

 

 

32006D0874

 

 

 

(2006/874/EZ)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 2006. o pristupanju Zajednice Pravilniku br. 107 Gospodarske komisije za Europu Ujedinjenih naroda o jedinstvenim odredbama o uređivanju homologacije vozila kategorije M2 ili M3 s obzirom na njihovu opću konstrukciju (1)

125

2007

L 069

37

 

 

32007D0159

 

 

 

(2007/159/EZ)
Odluka Vijeća od 22. veljače 2007. o stajalištu Zajednice o nacrtu Pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o homologaciji motornih vozila s obzirom na prednje vidno polje vozača motornog vozila (1)

126

2007

L 069

39

 

 

32007D0160

 

 

 

(2007/160/EZ)
Odluka Vijeća od 22. veljače 2007. o stajalištu Zajednice u pogledu nacrta Pravilnika Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o homologaciji pregradnih sustava za zaštitu putnika od pomicanja prtljage, koji se dostavljaju kao neoriginalna oprema za vozila (1)

128

2007

L 190

12

 

 

32007D0513

 

 

 

(2007/513/Euratom)
Odluka Vijeća od 10. srpnja 2007. o odobravanju pristupanja Europske zajednice za atomsku energiju izmijenjenoj Konvenciji o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja

129

2007

L 323

13

 

 

32007D0799

 

 

 

(2007/799/EZ)
Odluka Vijeća od 12. listopada 2006. o potpisivanju Protokola o provedbi Alpske konvencije u području prometa (Prometni protokol) u ime Zajednice

132

2007

L 323

15

 

 

22007A1208(01)

 

 

 

Protokol o provedbi Alpske konvencije iz 1991. u području prometa Prometni protokol

134

2009

L 034

17

 

 

32009D0089

 

 

 

(2009/89/EZ)
Odluka Vijeća od 4. prosinca 2008. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, Protokola o integriranom upravljanju obalnim zonama Sredozemlja uz Konvenciju o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja.

142

2009

L 330

37

 

 

32009D0954

 

 

 

(2009/954/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o potpisivanju i sklapanju, od strane Europske zajednice, Mandata Međunarodnog partnerstva za suradnju u području energetske učinkovitosti (IPEEC) i Memoranduma o osnivanju Tajništva Međunarodnog partnerstva za suradnju u području energetske učinkovitosti pri Međunarodnoj agenciji za energiju

144

2010

L 279

1

 

 

32010D0631

 

 

 

(2010/631/EU)
Odluka Vijeća od 13. rujna 2010. o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o integriranom upravljanju obalnim zonama Sredozemlja uz Konvenciju o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja

155

2010

L 321

1

 

 

32010D0717

 

 

 

(2010/717/EU)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2010. o odobrenju, u ime Europske unije, izmjene Konvencije o budućoj multilateralnoj suradnji u području ribarstva na sjeverozapadnom Atlantiku

157

2011

L 182

12

 

 

32011D0407

 

 

 

(2011/407/EU)
Odluka Vijeća od 6. lipnja 2011. o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a u vezi s izmjenom Priloga VI. (Socijalna sigurnost) i Protokola 37 uz Sporazum o EGP-u

176

2011

L 182

28

 

 

32011D0409

 

 

 

(2011/409/EU)
Odluka Komisije od 11. srpnja 2011. o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU–Švicarska u vezi s poslovnikom, koji treba donijeti u skladu s člankom 19. stavkom 4. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavljenju inspekcijskih nadzora i formalnosti pri prijevozu robe i sigurnosnih carinskih mjera

188

2011

L 195

2

 

 

32011D0465

 

 

 

(2011/465/EU)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 2011. o izmjeni odgovarajućih mjera utvrđenih Odlukom 2009/618/EZ o zaključenju savjetovanja s Republikom Gvinejom prema članku 96. Sporazuma iz Cotonoua i o stavljanju izvan snage te Odluke

191

2011

L 203

2

 

 

32011D0492

 

 

 

(2011/492/EU)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 2011. o zaključenju savjetovanja s Republikom Gvinejom Bisau na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane

194

2011

L 252

1

 

 

32011D0637

 

 

 

(2011/637/EU)
Odluka Vijeća od 26. rujna 2011. o izmjeni i produljenju razdoblja primjene Odluke 2007/641/EZ Odluke o okončanju savjetovanja s Republikom Fidži Otoci na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EZ-a i članka 37. Instrumenta za razvojnu suradnju

199

2011

L 264

12

 

 

32011D0664

 

 

 

(2011/664/EU)
Odluka Vijeća od 12. rujna 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni izmijenjenih Statuta i Poslovnika Međunarodne studijske skupine za kaučuk

206

2011

L 317

2

 

 

32011D0767

 

 

 

(2011/767/EU)
Odluka Vijeća od 27. listopada 2011. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda prema članku XXIV.:6. i članku XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom povlastica u rasporedima za Republiku Bugarsku i Rumunjsku prilikom njihovog pristupanja Europskoj uniji

208

2011

L 317

6

 

 

32011D0768

 

 

 

(2011/768/EU)
Odluka Vijeća od 27. listopada 2011. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Australije prema članku XXIV.:6. i članku XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom povlastica u rasporedima za Republiku Bugarsku i Rumunjsku prilikom njihovog pristupanja Europskoj uniji

209

2011

L 317

10

 

 

32011D0769

 

 

 

(2011/769/EU)
Odluka Vijeća od 27. listopada 2011. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Argentinske Republike u skladu s člankom XXIV.:6. i članku XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom povlastica u rasporedima za Republiku Bugarsku i Rumunjsku prilikom njihovog pristupanja Europskoj uniji

210

2011

L 328

2

 

 

32011D0824

 

 

 

(2011/824/EU)
Odluka Vijeća od 20. listopada 2011. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije, s jedne strane, i Palestinske uprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, s druge strane, o daljnjoj liberalizaciji poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda, ribe i proizvoda ribarstva, i o izmjeni Privremenog euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju koji se odnosi na trgovinu i suradnju između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) u ime Palestinske uprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, s druge strane

211

2011

L 344

31

 

 

32011D0886

 

 

 

(2011/886/EU)
Odluka Vijeća od 12. prosinca 2011. o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga IV. (Energetika) Sporazumu o EGP-u

214

2012

C 177

22

 

 

32012D0620(01)

 

 

 

Provedbena odluka Komisije od 15. lipnja 2012. o donošenju odluka Unije o uvozu određenih kemikalija na temelju Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

217

2012

L 024

1

 

 

32012D0041

 

 

 

(2012/41/EU)
Odluka Vijeća od 23. siječnja 2012. o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o osnivanju zajedničke radne skupine za praćenje provedbe Poglavlja II.a Protokola 10 uz Sporazum o EGP-u o pojednostavljenju inspekcijskih nadzora i formalnosti pri prijevozu roba i o utvrđivanju njezinog poslovnika

227

2012

L 047

47

 

 

32012D0096

 

 

 

(2012/96/EU)
Odluka Vijeća od 17. veljače 2012. o prilagodbi i produljenju razdoblja primjene odgovarajućih mjera najprije utvrđenih Odlukom 2002/148/EZ o završetku savjetovanja sa Zimbabveom na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EZ-a

231

2012

L 117

1

 

 

32012D0231

 

 

 

(2012/231/EU)
Odluka Vijeća od 23. travnja 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Brazila u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija za prerađeno meso peradi predviđenih u obvezujućem rasporedu Europske unije priloženom GATT-u iz 1994., i Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Tajlanda u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija za prerađeno meso peradi predviđenih u obvezujućem rasporedu Europske unije priloženom GATT-u iz 1994.

234

2012

L 141

1

 

 

32012D0283

 

 

 

(2012/283/EU)
Odluka Vijeća od 24. travnja 2012. o sklapanju izmijenjenih Statuta i Poslovnika Međunarodne studijske skupine za kaučuk od strane Europske unije

235

2012

L 201

60

 

 

32012R0649

 

 

 

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (1)

237

2012

L 337

1

 

 

32012D0763

 

 

 

(2012/763/EU)
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2012. o potpisivanju u ime Europske unije Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV.:6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u obvezujućim rasporedima za Republiku Bugarsku i Rumunjsku prilikom njihovog pristupanja Europskoj uniji

284

2012

L 351

47

 

 

32012D0792

 

 

 

(2012/792/EU)
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2012. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Brazila u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija za prerađeno meso peradi predviđenih u obvezujućem rasporedu EU-a priloženom GATT-u iz 1994., i Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Tajlanda u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija za prerađeno meso peradi predviđenih u obvezujućem rasporedu EU-a priloženom GATT-u iz 1994.

285

2013

L 051

1

 

 

32013D0103

 

 

 

(2013/103/EU)
Odluka Vijeća od 16. lipnja 2011. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. (1)

286

2013

L 051

8

 

 

22013A0223(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999.

293

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top