EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_116_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 116

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.116.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 116

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 327

58

 

 

31999D0848

 

 

 

(1999/848/EZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1999. o punoj primjeni schengenske pravne stečevine u Grčkoj

3

1999

L 337

29

 

 

31999R2793

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2793/1999 od 17. prosinca 1999. o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i Republike Južne Afrike

4

1999

L 337

43

 

 

31999D0871

 

 

 

(1999/871/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1999. o privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Ukrajine o izmjeni Sporazuma između Europske Zajednice i Ukrajine o trgovini tekstilnim proizvodima

9

1999

L 344

1

 

 

31999D0875

 

 

 

(1999/875/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1999. o privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije o trgovini tekstilnim proizvodima

10

2000

L 243

14

 

 

32000R2032

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2032/2000 od 27. rujna 2000. o nomenklaturi zemalja i područja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između država članica (1)

11

2005

L 112

12

 

 

32005D0353

 

 

 

(2005/353/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kneževine Lihtenštajna o mjerama koje su istovjetne mjerama utvrđenima Direktivom Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

20

2005

L 114

9

 

 

32005D0356

 

 

 

(2005/356/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kneževine Andore kojim se utvrđuju mjere istovjetne onima iz Direktive Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

22

2005

L 124

41

 

 

32005D0372

 

 

 

(2005/372/EZ)
Odluka Vijeća od 3. ožujka 2005. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

24

2005

L 156

19

 

 

42005D0446

 

 

 

(2005/446/EZ)
Odluka predstavnika vlada drava članica koji su se sastali u Vijeću od 30. svibnja 2005. o utvrđivanju roka za dodjelu sredstava Devetog Europskog razvojnog fonda (EDF)

26

2005

L 190

27

 

 

32005D0567

 

 

 

(2005/567/EZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 2005. o obustavljanju postupka razmatranja prepreka u trgovanju koje se sastoje od uvedenih mjera i postupaka Istočne Republike Urugvaja koji utječu na prodaju škotskog viskija

28

2005

L 192

78

 

 

32005D0524

 

 

 

(2005/524/EZ)
Odluka Vijeća od 2. lipnja 2005. o sklapanju okvirnog sporazuma između Europske zajednice i Republike Albanije o općim načelima za sudjelovanje Republike Albanije u programima Zajednice

29

2005

L 192

80

 

 

32005D0525

 

 

 

(2005/525/EZ)
Odluka Vijeća od 2. lipnja 2005. o sklapanju okvirnog sporazuma između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima za sudjelovanje Bosne i Hercegovine u programima Zajednice

31

2005

L 192

84

 

 

32005D0527

 

 

 

(2005/527/EZ)
Odluka Vijeća od 2. lipnja 2005. o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske zajednice i Srbije i Crne Gore o općim načelima za sudjelovanje Srbije i Crne Gore u programima Zajednice

33

2005

L 192

86

 

 

32005D0528

 

 

 

(2005/528/EZ)
Odluka Vijeća od 2. lipnja 2005. o sklapanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije o općim načelima za sudjelovanje bivše jugoslavenske republike Makedonije u programima Zajednice

35

2005

L 197

31

 

 

32005D0578

 

 

 

(2005/578/EZ)
Odluka Komisije od 27. srpnja 2005. o odstupanju od Odluke Vijeća (EZ) br. 822/2001 u pogledu pravila o podrijetlu mesa kapica vrste Placopecten magellanicus sa Svetog Petra i Mikelona (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2819)

37

2005

L 202

1

 

 

32005R1275

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1275/2005 od 26. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2268/2004 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz volframovog karbida i taljenog volframovog karbida podrijetlom iz Narodne Republike Kine

40

2005

L 267

19

 

 

32005R1662

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1662/2005 od 11. listopada 2005. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 953/2003 o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju

44

2005

L 304

14

 

 

32005D0809

 

 

 

(2005/809/EZ)
Odluka Vijeća od 7. studenoga 2005. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Albanije o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

47

2005

L 312

10

 

 

32005R1949

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) 1949/2005 od 28. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1917/2000 o posebnom kretanju robe i isključivanju robne razmjene koja se odnosi na poslove popravaka

49

2005

L 340

1

 

 

32005R2114

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2114/2005 od 13. prosinca 2005. o provedbi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Koreje u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) 1994.

57

2005

L 345

11

 

 

32005R2167

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2167/2005 od 20. prosinca 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1467/2004 o uvođenju konačnih antidampinških pristojbi na uvoz polietilen tereftalata (PET) podrijetlom iz, među ostalim, Narodne Republike Kine

59

2005

L 345

21

 

 

32005D0948

 

 

 

(2005/948/EZ)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 2005. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Bjelarusa o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o trgovini tekstilnim proizvodima

63

2005

L 346

31

 

 

32005D0954

 

 

 

(2005/954/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 2005. o izmjeni Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kako bi se Banci omogućilo financiranje aktivnosti u Mongoliji

65

2005

L 347

9

 

 

32005R2175

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2175/2005 od 21. prosinca 2005. o provedbi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Novog Zelanda, u skladu s člankom XXIV.6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994., u vezi izmjena koncesija u rasporedima Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike prilikom njihovog pristupanja Europskoj uniji, te o dopuni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

67

2006

C 298

1

 

 

32006D1208(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 7. studenoga 2006. u vezi stajališta koje Zajednica treba zauzeti u okviru Međunarodnog vijeća za tropsko drvo o produljenju Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 1994.

69

2006

L 025

28

 

 

32006D0041

 

 

 

(2006/41/EZ)
Odluka Vijeća od 24. siječnja 2006. o pružanju makrofinancijske pomoći Gruziji

70

2006

L 032

80

 

 

32006D0062

 

 

 

(2006/62/EZ)
Odluka Vijeća od 23. siječnja 2006. o omogućavanju zemljama obuhvaćenim Europskom politikom susjedstva i Rusiji korištenja programa tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX)

73

2006

L 047

7

 

 

32006R0269

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 269/2006 od 14. veljače 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 533/2004 o uspostavljanju Europskih partnerstva u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja

75

2006

L 057

13

 

 

32006D0166

 

 

 

(2006/166/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 2005. o sklapanju Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Južne Afrike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

76

2006

L 065

5

 

 

32006R0389

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2667/2000 o Europskoj agenciji za obnovu

78

2006

L 120

1

 

 

32006R0683

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 683/2006 od 27. veljače 2006. o primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Tajlanda u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) 1994. u vezi s izmjenom koncesija iz popisa Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike u okviru njihovog pristupanja Europskoj uniji te o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

82

2006

L 149

31

 

 

32006D0378

 

 

 

(2006/378/EZ)
Odluka Vijeća od 10. travnja 2006. o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Češke, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

84

2006

L 156

8

 

 

32006R0847

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 847/2006 od 8. lipnja 2006. o otvaranju i osiguravanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice za određenu pripremljenu ili konzerviranu ribu

85

2006

L 179

51

 

 

32006D0450

 

 

 

(2006/450/EZ)
Odluka Vijeća od 27. lipnja 2006. o izmjeni Odluke 2003/631/EZ o usvajanju mjera vezanih uz Liberiju na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EZ-a u slučaju od osobite žurnosti

87

2006

L 185

7

 

 

32006D0453

 

 

 

(2006/453/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 24. listopada 2005. o zaključivanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Azerbajdžanske Republike, s druge strane, kako bi se u obzir uzelo pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

91

2006

L 185

14

 

 

32006D0455

 

 

 

(2006/455/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 21. veljače 2005. o zaključivanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, kako bi se u obzir uzelo pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

92

2006

L 185

21

 

 

32006D0457

 

 

 

(2006/457/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 21. veljače 2005. o zaključivanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, kako bi se u obzir uzelo pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

93

2006

L 185

27

 

 

32006D0459

 

 

 

(2006/459/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 3. listopada 2005. o zaključivanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane, kako bi se u obzir uzelo pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

94

2006

L 211

39

 

 

32006D0530

 

 

 

(2006/530/EZ)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 2006. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Ukrajine o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

95

2006

L 214

50

 

 

32006D0541

 

 

 

(2006/541/EZ)
Odluka Komisije od 20. srpnja 2006. o zamjeni Priloga Odluci 2005/769/EZ o utvrđivanju pravila za nabavu pomoći u hrani nevladinih organizacija ovlaštenih od strane Komisije za kupovinu i mobilizaciju proizvoda koje treba isporučiti na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1292/96

96

2006

L 224

14

 

 

32006D0536

 

 

 

(2006/536/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 21. veljače 2005. o zaključivanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Republike Moldove, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

105

2006

L 224

21

 

 

32006D0538

 

 

 

(2006/538/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 24. siječnja 2006. o zaključivanju Protokola Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (PCA), o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Sporazumu o partnerstvu i suradnji te o prilagodbama Sporazumu o partnerstvu i suradnji

106

2006

L 239

1

 

 

32006D0580

 

 

 

(2006/580/EZ)
Odluka Vijeća od 12. lipnja 2006. o potpisivanju i sklapanju Privremenog sporazuma o trgovini i pitanjima povezanima s trgovinom između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane

107

2006

L 243

21

 

 

32006D0592

 

 

 

(2006/592/EZ)
Odluka Vijeća od 5. svibnja 2006. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Republike Singapura o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

108

2006

L 247

30

 

 

42006D0610

 

 

 

(2006/610/EZ)
Odluka predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća od 17. srpnja 2006. o privremenoj primjeni Unutarnjeg sporazuma između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju pomoći Zajednice u okviru višegodišnjega financijskog okvira za razdoblje od 2008. do 2013. u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EZ-a te dodjeli financijske pomoći Prekomorskim zemljama i područjima na kojima se primjenjuje Četvrti dio Ugovora o EZ-u

109

2006

L 300

1

 

 

32006R1616

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1616/2006 od 23. listopada 2006. o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, te za primjenu Privremenog sporazuma između Europske zajednice i Republike Albanije

111

2006

L 312

45

 

 

32006D0768

 

 

 

(2006/768/EZ)
Odluka Vijeća od 7. studenoga 2006. o izmjeni Odluke 2003/583/EZ o preraspodjeli sredstava primljenih od Europske investicijske banke za aktivnosti koje se provode u Demokratskoj Republici Kongu u okviru Drugog, Trećeg, Četvrtog, Petog i Šestog EDF-a

115

2006

L 335

1

 

 

32006R1758

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1758/2006 od 22. svibnja 2006. o provedbi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Malezije u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) 1994. u vezi s izmjenom koncesija iz popisa Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike u okviru njihovog pristupanja Europskoj uniji i o izmjeni Priloga I Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

117

2006

L 341

39

 

 

32006D0884

 

 

 

(2006/884/EZ)
Odluka Komisije od 6. prosinca 2006. o utvrđivanju položaja Zajednice u vezi Odluke Zajedničkog odbora, osnovanog na temelju Sporazuma između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnom priznavanju potvrda sukladnosti za pomorsku opremu, kojom se usvaja njegov poslovnik

119

2006

L 346

26

 

 

32006D0906

 

 

 

(2006/906/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2006. o utvrđivanju stajališta koje u ime Zajednice treba zauzeti na Odboru za pomoć u hrani u pogledu produljenja Konvencije o pomoći u hrani iz 1999.

123

2006

L 346

28

 

 

32006D0908

 

 

 

(2006/908/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 4. prosinca 2006. o prvom obroku trećeg doprinosa Zajednice Europskoj banci za obnovu i razvoj za Fond za sarkofag za Černobil

124

2006

L 358

51

 

 

32006D0942

 

 

 

(2006/942/EZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 2006. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Barbadosa, Belizea, Republike Konga, Republike Fidžija, Republike Gvajane, Republike Côte d’Ivoire, Jamajke, Republike Kenije, Republike Madagaskara, Republike Malavija, Republike Mauricijusa, Republike Mozambika, Republike Surinama, Svetog Kristofora i Nevisa, Kraljevine Svazilanda, Ujedinjene Republike Tanzanije, Republike Trinidada i Tobaga, Republike Ugande, Republike Zambije i Republike Zimbabvea o zajamčenim cijenama šećerne trske za razdoblje isporuke 2005./2006. i Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Indije o zajamčenim cijenama šećerne trske za razdoblje isporuke 2005./2006.

126

2006

L 381

24

 

 

32006D1005

 

 

 

(2006/1005/EZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 2006. o sklapanju Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o usklađivanju programa za označivanje energetske učinkovitosti uredske opreme

128

2006

L 384

98

 

 

32006D1012

 

 

 

(2006/1012/EZ)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 2006. o potpisivanju i privremenoj primjeni bilateralnog sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Bjelarusa, o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o trgovini tekstilnim proizvodima

130

2006

L 405

41

 

 

32006R1934

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1934/2006 od 21. prosinca 2006. o uspostavljanju instrumenta financiranja za suradnju s industrijaliziranim i drugim zemljama i područjima s visokim dohotkom

132

2007

L 017

17

 

 

32007D0037

 

 

 

(2007/37/EZ)
Odluka Vijeća od 22. siječnja 2007. o potpisivanju i privremenoj primjeni bilateralnog Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Ukrajine o proširenju i izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Ukrajine o trgovini tekstilnim proizvodima

139

2007

L 069

5

 

 

32007R0248

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 248/2007 od 8. ožujka 2007. o mjerama koje se odnose na višegodišnje sporazume o financiranju i godišnje sporazume o financiranju koji su sklopljeni u okviru programa Sapard i o prelasku s programa Sapard na ruralni razvoj

140

2007

L 082

1

 

 

32007R0309

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 309/2007 od 19. ožujka 2007. o izmjeni Financijske uredbe od 27. ožujka 2003. koja se primjenjuje na Deveti Europski razvojni fond

151

2007

L 106

43

 

 

32007D0241

 

 

 

(2007/241/EZ)
Odluka Vijeća od 27. ožujka 2007. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Koreje

154

2007

L 109

33

 

 

32007D0249

 

 

 

(2007/249/EZ)
Odluka Vijeća od 19. ožujka 2007. o izmjeni Odluke 2001/822/EZ o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici

155

2007

L 111

69

 

 

32007D0259

 

 

 

(2007/259/EZ)
Odluka Vijeća od 16. travnja 2007. o pružanju makrofinancijske pomoći Zajednice Moldovi

164

2007

L 134

1

 

 

32007D0339

 

 

 

(2007/339/EZ)
Odluka Vijeća i predstavnika Vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća od 25. travnja 2007. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane

167

2007

L 152

1

 

 

32007R0617

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 617/2007 od 14. svibnja 2007. o provedbi 10. Europskog razvojnog fonda prema Sporazumu o partnerstvu između AKP-a i EZ-a

170

2007

L 170

1

 

 

32007R0718

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

183

2007

L 200

44

 

 

32007D0541

 

 

 

(2007/541/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 28. lipnja 2007. o sklapanju Protokola Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

249

2007

L 246

32

 

 

32007D0614

 

 

 

(2007/614/Euratom)
Odluka Vijeća od 30. siječnja 2007. o sklapanju Sporazuma, od strane Komisije, između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Japana o zajedničkoj provedbi aktivnosti šireg pristupa u području istraživanja energije fuzije

251

2007

L 310

15

 

 

32007D0766

 

 

 

(2007/766/EZ)
Odluka Komisije od 14. studenoga 2007. o sastavljanju popisa regija i područja koja imaju pravo na financiranje na temelju komponente prekogranične suradnje instrumenta pretpristupne pomoći za potrebe prekogranične suradnje između država članica i država korisnica za razdoblje od 2007. do 2013.

253

2007

L 310

19

 

 

32007D0767

 

 

 

(2007/767/EZ)
Odluka Komisije od 15. studenoga 2007. o odstupanju od pravila podrijetla utvrđenih Odlukom Vijeća 2001/822/EZ u pogledu određenih proizvoda ribarstva koji se uvoze s Falklandskih otoka (priopćena pod brojem dokumenta C (2007) 5393)

257

2007

L 317

38

 

 

32007R1424

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1424/2007 od 4. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2304/2002 o provedbi Odluke Vijeća 2001/822/EZ o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici i o alokaciji okvirnih iznosa u okviru Desetog europskog razvojnog fonda

260

2007

L 326

1

 

 

32007R1458

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1458/2007 od 10. prosinca 2007. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz plinskih, džepnih kremenih upaljača koji se ne mogu ponovno puniti podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji su poslani ili su podrijetlom s Tajvana, kao i na uvoz određenih džepnih kremenih upaljača koji se mogu ponovno puniti podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koji su poslani ili su podrijetlom s Tajvana

277

2007

L 326

18

 

 

32007R1459

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1459/2007 od 10. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1858/2005 o uvođenju konačnih antidampinških pristojbi na uvoz čelične užadi i kablova podrijetlom, među ostalim, iz Južne Afrike

294

2007

L 332

5

 

 

32007R1492

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1492/2007 od 17. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 312/2003 o tarifnim kvotama za neke proizvode podrijetlom iz Čilea

296

2007

L 334

25

 

 

32007D0818

 

 

 

(2007/818/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Crne Gore o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

298

2007

L 334

45

 

 

32007D0819

 

 

 

(2007/819/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Srbije o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

299

2007

L 337

111

 

 

32007D0860

 

 

 

(2007/860/EZ)
Odluka Vijeća od 10. prosinca 2007. o pružanju makrofinancijske pomoći Zajednice Libanonu

300

2008

L 023

27

 

 

32008D0076

 

 

 

(2008/76/EZ)
Odluka Vijeća od 21. siječnja 2008. o stajalištu koje Zajednica treba zauzeti u okviru Međunarodnog vijeća za kakao o produljenju Međunarodnog sporazuma o kakau iz 2001.

302

2008

L 046

23

 

 

32008D0143

 

 

 

(2008/143/EZ)
Odluka Vijeća od 28. siječnja 2008. o sklapanju Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Narodne Republike Kine, s druge strane

303

2008

L 046

37

 

 

32008D0144

 

 

 

(2008/144/EZ)
Odluka Vijeća od 28. siječnja 2008. o sklapanju Protokola kojim se izmjenjuje Sporazum o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Narodne Republike Kine, s druge strane, uzimajući u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

305

2008

L 046

38

 

 

22008A0221(02)

 

 

 

Protokol o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Narodne Republike Kine, s druge strane

306

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top