EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_114_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 114

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.114.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 114

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 345

1

 

 

31999D0876

 

 

 

(1999/876/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1999. o privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama o izmjeni sporazumâ između Europske zajednice i Narodne Republike Kine o trgovini tekstilnim proizvodima

3

2000

L 077

11

 

 

32000D0244

 

 

 

(2000/244/EZ)
Odluka Vijeća od 20. ožujka 2000. o izmjeni Odluke 97/787/EZ o pružanju iznimne financijske pomoći Armeniji i Gruziji radi proširenja primjene na Tadžikistan

4

2000

L 155

47

 

 

32000D0409

 

 

 

(2000/409/EZ)
Odluka Vijeća od 19. lipnja 2000. o potpisivanju i sklapanju prihvaćenog zapisnika između Europske zajednice i Vlade Republike Koreje u odnosu na svjetsko tržište brodogradnje

6

2000

L 155

49

 

 

22000A0628(01)

 

 

 

Dogovoreni zapisnik između Europske zajednice i Vlade Republike Koreje u odnosu na svjetsko tržište brodogradnje

8

2000

L 190

1

 

 

32000D0464

 

 

 

(2000/464/EZ)
Odluka Vijeća od 29. lipnja 2000. o potpisivanju u ime Europske zajednice Sporazuma u obliku razmjene pisama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Socijalističke Republike Vijetnama o trgovini tekstilnim proizvodima i odjevnim predmetima i o njegovoj privremenoj primjeni

10

2000

L 257

23

 

 

32000D0602

 

 

 

(2000/602/EZ)
Odluka Vijeća od 28. rujna 2000. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Norveške o sudjelovanju Norveške u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

11

2000

L 257

24

 

 

22000A1011(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Norveške o sudjelovanju Norveške u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

12

2000

L 283

18

 

 

32000D0682

 

 

 

(2000/682/EZ, EZUČ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 12. listopada 2000. o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se utvrđuje partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane

15

2000

L 283

27

 

 

32000D0683

 

 

 

(2000/683/EZ, EZUČ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 12. listopada 2000. o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se utvrđuje partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

16

2000

L 283

28

 

 

22000A1109(02)

 

 

 

Protokol Sporazuma o partnerstvu i suradnji kojim se utvrđuje partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Ukrajine s druge strane

17

2000

L 317

375

 

 

42000D1215(02)

 

 

 

(2000/771/EZ)
Odluka predstavnika vlada država članica koji su se sastali unutar Vijeća od 18. rujna 2000. o privremenoj primjeni Unutarnjeg sporazuma između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o potrebnim mjerama i postupcima za provedbu Sporazuma o partnerstvu AKP-EZ

24

2001

L 039

1

 

 

32001R0257

 

 

 

Uredba (EZ) br. 257/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. siječnja 2001. o provedbi mjera za promicanje gospodarskog i socijalnog razvoja u Turskoj

25

2001

L 058

1

 

 

32001R0390

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 390/2001 od 26. veljače 2001. o pomoći Turskoj u okviru pretpristupne strategije, a posebno o uspostavljanju Pristupnog partnerstva

29

2001

L 071

15

 

 

32001D0197

 

 

 

(2001/197/EZ)
Odluka Vijeća od 26. veljače 2001. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Kanade o obnovi programa suradnje u visokom obrazovanju i strukovnom osposobljavanju

31

2001

L 071

16

 

 

22001A0313(02)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i vlade Kanade o obnovi programa suradnje u visokom obrazovanju i strukovnom osposobljavanju

32

2001

L 080

11

 

 

32001D0214

 

 

 

(2001/214/EZ)
Odluka Vijeća od 26. veljače 2001. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma u obliku Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o aranžmanima u području pristupa tržištu za tekstilne proizvode i odjevne predmete, te o odobravanju njegove privremene primjene

39

2001

L 080

12

 

 

22001A0320(01)

 

 

 

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o aranžmanima u području pristupa tržištu tekstila i odjevnih proizvoda koji je parafiran u Bruxellesu 5. prosinca 2000.

40

2001

L 120

33

 

 

32001D0334

 

 

 

(2001/334/EZ)
Odluka Vijeća od 9. travnja 2001. o završetku savjetovanja s Republikom Fidži Otocima u okviru članka 96. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EZ-a

49

2001

L 148

78

 

 

32001D0411

 

 

 

(2001/411/Euratom)
Odluka Vijeća od 8. ožujka 2001. kojom Komisija odobrava Sporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju, koju predstavlja Komisija, i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država u području istraživanja i razvoja energije fuzije

52

2001

L 148

79

 

 

32001D0412

 

 

 

(2001/412/Euratom)
Odluka Komisije od 21. ožujka 2001. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju koju predstavlja Komisija i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država u području istraživanja i razvoja energije fuzije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2001) 735)

53

2001

L 148

80

 

 

22001A0601(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju koju predstavlja Komisija europskih zajednica i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država u području istraživanja i razvoja energije fuzije

54

2001

L 182

58

 

 

32001D0503

 

 

 

(2001/503/EZ)
Odluka Komisije od 22. lipnja 2001. o mjerama informiranja i promidžbe koje trebaju poduzeti zemlje korisnice pomoći iz Instrumenta strukturnih politika za pretpristupno razdoblje (ISPA)

60

2001

L 273

6

 

 

32001R2020

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2020/2001 od 15. listopada 2001. o nomenklaturi zemalja i područja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između država članica (1)

64

2001

L 308

16

 

 

32001R2298

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2298/2001 od 26. studenoga 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za izvoz proizvoda koji se isporučuju kao pomoć u hrani

73

2001

L 342

6

 

 

32001D0916

 

 

 

(2001/916/EZ)
Odluka Vijeća od 3. prosinca 2001. o sklapanju Dodatnog protokola o usklađivanju trgovinskih aspekata Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, kako bi se uzeo u obzir ishod pregovora između stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina te o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli oznaka za jaka alkoholna i aromatizirana pića

76

2001

L 342

9

 

 

22001A1227(01)

 

 

 

Dodatni protokol o usklađivanju trgovinskih aspekata Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, kako bi se uzeo u obzir ishod pregovora između stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina te o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli oznaka za jaka alkoholna i aromatizirana pića

79

2001

L 342

11

 

 

22001A1227(02)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina

81

2001

L 342

13

 

 

22001A1227(03)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina

83

2001

L 342

18

 

 

22001A1227(04)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića

88

2001

L 345

80

 

 

32001D0935

 

 

 

(2001/935/EZ)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 2001. o potpisivanju u ime Zajednice i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku Memoranduma o razumijevanju između Europske Zajednice i Islamske Republike Pakistana o prijelaznim aranžmanima u području pristupa tržištu za tekstilne proizvode i odjevne predmete

94

2002

L 184

24

 

 

42002D0579

 

 

 

(2002/579/EZ)
Odluka predstavnika vlada država članica koji su se sastali u Vijeću od 25. lipnja 2002. o privremenoj primjeni Unutarnjeg sporazuma između predstavnika država članica koji su se sastali u Vijeću o financiranju i upravljanju pomoći Zajednice na temelju Financijskog protokola Sporazuma o partnerstvu između afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisan u Cotonou (Benin) 23. lipnja 2000. te o raspodjeli financijske pomoći Prekomorskim zemljama i područjima na kojima se primjenjuje Četvrti dio Ugovora o EZ-u

95

2002

L 278

21

 

 

32002D0802

 

 

 

(2002/802/EZ)
Odluka Vijeća od 8. listopada 2002. o izmjeni Odluke 98/566/EZ o sklapanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju između Europske zajednice i Kanade

97

2002

L 278

22

 

 

32002D0803

 

 

 

(2002/803/EZ)
Odluka Vijeća od 8. listopada 2002. o izmjeni Odluke 1999/78/EZ o sklapanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država

98

2002

L 278

23

 

 

32002D0804

 

 

 

(2002/804/EZ)
Odluka Vijeća od 8. listopada 2002. o izmjeni Odluke 2001/747/EZ o sklapanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju između Europske zajednice i Japana

99

2002

L 322

32

 

 

32002D0924

 

 

 

(2002/924/Euratom)
Odluka Komisije od 23. srpnja 1999. o sklapanju dvaju sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine u području nuklearne sigurnosti i u području kontrolirane nuklearne fuzije (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2405)

100

2002

L 322

33

 

 

22002A1127(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine u području nuklearne sigurnosti

101

2002

L 322

40

 

 

22002A1127(02)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine u području kontrolirane nuklearne fuzije

108

2002

L 342

1

 

 

32002D0970

 

 

 

(2002/970/EZ)
Odluka Vijeća od 18. studenoga 2002. o sklapanju Međunarodnog sporazuma o kakau iz 2001. u ime Europske zajednice

115

2002

L 348

82

 

 

32002R2304

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2304/2002 od 20. prosinca 2002. o provedbi Odluke Vijeća 2001/822/EZ o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici (Odluke o prekomorskom pridruživanju)

116

2002

L 349

100

 

 

32002D1001

 

 

 

(2002/1001/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 2002. o trgovini određenim proizvodima od čelika između Europske zajednice i Ukrajine

126

2003

L 001

30

 

 

32003R0003

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2003 od 19. prosinca 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 153/2002 o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i bivše jugoslavenske republike Makedonije s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije

129

2003

L 023

24

 

 

32003D0057

 

 

 

(2003/57/EZ)
Odluka Vijeća od 21. siječnja 2003. o obustavi obveza Zajednice iz Sektorskog priloga za električnu sigurnost Sporazumu o uzajamnom priznavanju između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država

133

2003

L 070

34

 

 

32003D0175

 

 

 

(2003/175/EZ)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 2003. o korištenju kamate iz Europskog fonda za razvoj za financiranje trošprovedbe unutarnjeg sustava upravljanja za pojedinačne konzultante koji rade u državama AKP-a i prekomorskim zemljama i područjima

135

2003

L 083

1

 

 

32003Q0401(01)

 

 

 

Financijska uredba od 27. ožujka 2003. koja se primjenjuje na 9. Europski razvojni fond

136

2003

L 099

45

 

 

32003D0268

 

 

 

(2003/268/EZ)
Odluka Vijeća od 8. travnja 2003. o pokrivanju troškova Europske investicijske banke za upravljanje investicijskim instrumentom Sporazuma iz Cotonoua i Odluke o prekomorskom pridruživanju

167

2003

L 099

47

 

 

32003D0269

 

 

 

(2003/269/EZ)
Odluka Vijeća od 8. travnja 2003. o sklapanju, u ime Zajednice, Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o usklađivanju programa označivanja energetske učinkovitosti uredske opreme

169

2003

L 126

1

 

 

32003R0874

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 874/2003 od 6. svibnja 2003. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Kiribati o ribolovu unutar ribolovne zone Kiribatija

171

2003

L 135

5

 

 

32003R0953

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 953/2003 od 26. svibnja 2003. o izbjegavanju skretanja trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju

173

2003

L 143

33

 

 

32003D0421

 

 

 

(2003/421/EZ)
Odluka Komisije od 20. svibnja 2003. o obustavljanju postupka razmatranja prepreka u trgovanju, koje se sastoje od trgovinskih postupanja koja je provodila Republika Kolumbija u vezi s uvozom motornih vozila

180

2003

L 145

40

 

 

32003D0398

 

 

 

(2003/398/EZ)
Odluka Vijeća od 19. svibnja 2003. o načelima, prioritetima, privremenim ciljevima i uvjetima sadržanim u Pristupnom partnerstvu s Turskom

182

2003

L 155

35

 

 

32003D0462

 

 

 

(2003/462/EZ)
Odluka Vijeća od 19. svibnja 2003. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, i privremenoj primjeni Okvirnog sporazuma o multilateralnom nuklearnom programu zaštite okoliša u Ruskoj Federaciji i pripadajućeg Protokola o odštetnim zahtjevima, sudskim postupcima i obeštećenju, kojom se Komisiji odobrava sklapanje navedenog Sporazuma i pripadajućeg Protokola u ime Europske zajednice za atomsku energiju

199

2003

L 155

37

 

 

22003A0624(01)

 

 

 

Okvirni sporazum o Multilateralnom nuklearnom programu zaštite okoliša u Ruskoj Federaciji

201

2003

L 155

43

 

 

22003A0624(02)

 

 

 

Protokol o odštetnim zahtjevima, sudskim postupcima i obeštećenju uz okvirni sporazum o multilateralnom nuklearnom programu zaštite okoliša u Ruskoj Federaciji

207

2003

L 183

11

 

 

32003D0520

 

 

 

(2003/520/EZ)
Odluka Vijeća od 16. lipnja 2003. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Japana o suradnji u vezi s protutržišnim ponašanjem

211

2003

L 183

12

 

 

22003A0722(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Vlade Japana o suradnji u vezi s protutržišnim ponašanjem – Prihvaćeni zapisnik

212

2003

L 198

8

 

 

32003D0583

 

 

 

(2003/583/EZ)
Odluka Vijeća od 21. srpnja 2003. o preraspodjeli sredstava Europske investicijske banke za aktivnosti provedene u Demokratskoj Republici Kongo u okviru drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog EDF-a

218

2003

L 220

3

 

 

32003D0631

 

 

 

(2003/631/EZ)
Odluka Vijeća od 25. kolovoza 2003. o usvajanju mjera vezanih za Liberiju na temelju članka 96. Sporazuma o partnerstvu AKP-EZ-a u slučaju od osobite žurnosti

220

2003

L 269

8

 

 

32003D0744

 

 

 

(2003/744/Euratom)
Odluka Vijeća od 22. rujna 2003. o odobrenju sklapanja, od strane Komisije, Sporazuma o suradnji pri mirnodopskoj uporabi nuklearne energije između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Vlade Republike Uzbekistana

222

2003

L 313

11

 

 

32003R2081

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2081/2003 od 27. studenoga 2003. o nomenklaturi zemalja i područja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između država članica (1)

223

2003

L 332

41

 

 

32003D0885

 

 

 

(2003/885/EZ)
Odluka Vijeća od 17. studenoga 2003. o sklapanju Sporazuma o primjeni određenih akata Zajednice na području Kneževine Monako

233

2003

L 332

42

 

 

22003A1219(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o primjeni određenih akata Zajednice na području Kneževine Monaka

234

2003

L 342

53

 

 

32003D0911

 

 

 

(2003/911/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2003. o uspostavljanju plana djelovanja Zajednice za tijela koja promiču uzajamno razumijevanje odnosa između Europske unije i pojedinih regija u svijetu

244

2003

L 345

150

 

 

32003D0915

 

 

 

(2003/915/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2003. o privremenoj primjeni bilateralnog Sporazuma između Europske zajednice i Republike Bjelarus o trgovini tekstilnim proizvodima

249

2004

L 009

21

 

 

32004D0042

 

 

 

(2004/42/EZ)
Odluka Vijeća od 27. listopada 2003. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice za ugljen i čelik i Vlade Ruske Federacije o trgovini određenim proizvodima od čelika od 9. srpnja 2002.

250

2004

L 009

22

 

 

22004A0115(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice za ugljen i čelik i Vlade Ruske Federacije o trgovini određenim proizvodima od čelika od 9. srpnja 2002.

251

2004

L 017

23

 

 

32004D0080

 

 

 

(2004/80/EZ)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 2003. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o ponovnom prihvatu osoba bez dozvole boravka

256

2004

L 083

12

 

 

32004D0265

 

 

 

(2004/265/EZ)
Odluka Vijeća od 8. ožujka 2004. o sklapanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine o vizama i povezanim pitanjima za turističke skupine iz Narodne Republike Kine (ADS)

258

2004

L 083

14

 

 

22004A0320(01)

 

 

 

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Državne uprave za turizam Narodne Republike Kine o vizama i povezanim pitanjima za turističke skupine iz Narodne Republike Kine (ADS)

260

2004

L 086

1

 

 

32004R0533

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 533/2004 od 22. ožujka 2004. o uspostavljanju Europskih partnerstva u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja

268

2004

L 089

36

 

 

32004D0282

 

 

 

(2004/282/Euratom)
Odluka Komisije od 29. ožujka 1999. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Republike Kazakstana u području nuklearne sigurnosti (2004/282/Euratom)

270

2004

L 089

37

 

 

22004A0326(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Republike Kazakstana u području nuklearne sigurnosti

271

2004

L 094

57

 

 

32004D0289

 

 

 

(2004/289/EZ)
Odluka Vijeća od 22. ožujka 2004. o djelomičnom puštanju uvjetne 1 milijarde eura, u okviru Devetog Europskog fonda za razvoj, za suradnju s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama kako bi se osnovali vodni objekti

278

2005

L 283

2

 

 

32005D0736

 

 

 

(2005/736/EZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 2004. o potpisivanju privremene primjene Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Hašemitske Kraljevine Jordana s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

280

2005

L 283

3

 

 

22005A1026(01)

 

 

 

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

281

2007

L 262

6

 

 

32007D0648

 

 

 

(2007/648/EZ)
Odluka Vijeća od 26. rujna 2007. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, i privremenoj primjeni Međunarodnog sporazuma o tropskom drvu iz 2006.

288

2007

L 262

8

 

 

22007A1009(01)

 

 

 

Međunarodni sporazum o tropskom drvu iz 2006.

290

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top