EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_113_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 113

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.113.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 113

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1974

L 208

23

 

 

31974D0393

 

 

 

(74/393/EEZ)
Odluka Vijeća od 22. srpnja 1974. o utvrđivanju postupka savjetovanja za sporazume o suradnji između država članica i trećih zemalja

3

1975

L 281

89

 

 

31975R2750

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2750/75 od 29. listopada 1975. o utvrđivanju kriterija za mobilizaciju žitarica namijenjenih za pomoć u hrani

5

1976

L 045

8

 

 

31976R0374

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 374/76 od 17. veljače 1976. o odstupanju od Uredbe (EEZ) br. 2750/75 u vezi s postupcima mobilizacije žitarica koje treba isporučiti kao pomoć u hrani u korist Libanonske Republike

8

1976

L 083

2

 

 

31976R0692

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 692/76 od 25. ožujka 1976. o odstupanju od Uredbe (EEZ) br. 2750/75 u vezi s postupcima mobilizacije za žitarice koje treba isporučiti kao pomoć u hrani u izvanrednim okolnostima visokom povjereniku Ujedinjenih naroda za izbjeglice u korist angolskih izbjeglica u Zairu

9

1976

L 260

22

 

 

31976D0753

 

 

 

(76/753/Euratom)
Odluka Komisije od 17. rujna 1976. o sklapanju Okvirnog sporazuma o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europskih zajednica i Kanade

10

1976

L 260

36

 

 

41976D0755

 

 

 

(76/755/EZUČ, EEZ, Euratom)
Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica Europskih zajednica koje se sastaju unutar Vijeća od 20. rujna 1976. o praktičnim mjerama gospodarske suradnje unutar Zajedničkog odbora EZ-a i Kanade

11

1984

L 314

24

 

 

31984L0568

 

 

 

(84/568/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. studenoga 1984. o recipročnim obvezama izvozno-kreditnih organizacija država članica koje postupaju u ime države ili uz njezinu potporu, ili javnih tijela koja djeluju umjesto tih organizacija, kada se radi o zajedničkim jamstvima za ugovore koji uključuju jedan ili više podizvoditeljskih ugovora u jednoj ili više država članica Europskih zajednica

12

1987

L 071

36

 

 

31987D0183

 

 

 

(87/183/Euratom)
Odluka Komisije od 9. ožujka 1987. o završnom sklapanju Okvirnog sporazuma o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Europskih zajednica i Kraljevine Švedske, Švicarske Konfederacije, Republike Finske, Kraljevine Norveške i Republike Austrije, u ime Europske zajednice za atomsku energiju

16

1987

L 098

11

 

 

21987A0410(04)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni, s početkom od 1. siječnja 1987., Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Narodne Republike Mozambika o ribolovu u obalnim vodama Mozambika, parafiran u Bruxellesu 11. prosinca 1986.

17

1987

L 098

12

 

 

21987A0410(05)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Vlade Narodne Republike Mozambika o odnosima u području ribarstva

18

1987

L 300

33

 

 

21987A1023(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni, s učinkom od 1. lipnja 1987., Sporazuma o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea o ribolovu u obalnim vodama Svetog Tome i Prinsipea, potpisanog 1. veljače 1984. u Bruxellesu

31

1987

L 300

34

 

 

21987A1023(02)

 

 

 

Sporazum o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea o ribolovu u obalnim vodama Svetog Tome i Prinsipea, potpisanog 1. veljače 1984. u Bruxellesu

32

1988

L 195

74

 

 

31988D0404

 

 

 

(88/404/EEZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 1988. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o istraživanju i razvoju u području drva, uključujući pluto, kao obnovljive sirovine

36

1988

L 195

75

 

 

21988A0723(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o istraživanju i razvoju u području drva, uključujući pluto, kao obnovljive sirovine

37

1988

L 195

79

 

 

31988D0405

 

 

 

(88/405/EEZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 1988. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o istraživanju i razvoju u području naprednih materijala (Euram)

41

1988

L 195

80

 

 

21988A0723(02)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o istraživanju i razvoju u području naprednih materijala (Euram)

42

1988

L 382

44

 

 

31988D0666

 

 

 

(88/666/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1988. o privremenoj primjeni prihvaćenog zapisnika o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Hong Konga o trgovini tekstilnim proizvodima

45

1989

L 057

62

 

 

31989D0149

 

 

 

(89/149/Euratom)
Odluka Komisije od 10. veljače 1989. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Japana u području kontrolirane termonuklearne fuzije, od strane Komisije u ime Zajednice

46

1989

L 400

26

 

 

31989D0694

 

 

 

(89/694/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1989. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o sustavima elektroničkog prijenosa podataka za potrebe trgovanja

47

1989

L 400

27

 

 

21989A1230(19)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o sustavima elektroničkog prijenosa podataka za potrebe trgovanja

48

1990

L 291

1

 

 

31990D0518

 

 

 

(90/518/EEZ)
Odluka Vijeća od 24. rujna 1990. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice, s jedne strane, i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o utvrđivanju postupka razmjene informacija u području tehničkih propisa

52

1990

L 291

2

 

 

21990A1023(01)

 

 

 

Sporazum o utvrđivanju postupka razmjene informacija u području tehničkih propisa

53

1990

L 372

1

 

 

31990D0674

 

 

 

(90/674/EEZ)
Odluka Vijeća od 19. studenoga 1990. o sklapanju Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj

59

1991

L 069

23

 

 

31991R0639

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 639/91 od 14. ožujka 1991. o prestanku pristojbi po carinskim plafonima koje su uvedene u okviru općih carinskih povlastica Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3897/89 o određenim tekstilnim proizvodima podrijetlom iz Tajlanda, Pakistana i Kine, te o stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 3891/90 i (EEZ) br. 3892/90

61

1991

L 256

59

 

 

31991D0478

 

 

 

(91/478/EEZ)
Odluka Vijeća od 8. srpnja 1991. o privremenoj primjeni prihvaćenog zapisnika o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Tajlanda o trgovini tekstilnim proizvodima

63

1991

L 315

47

 

 

41991D0586

 

 

 

(91/586/EZUČ, EEZ)
Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica koje djeluju unutar Vijeća od 11. studenoga 1991. o obustavi primjene Sporazuma između Europske zajednice, njezinih država članica i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

64

1992

L 404

26

 

 

31992D0605

 

 

 

(92/605/EEZ)
Odluka Vijeća od 14. prosinca 1992. o sklapanju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske ekonomske zajednice i Makaa

65

1992

L 404

27

 

 

21992A1231(05)

 

 

 

Sporazum o trgovini i suradnji između Europske ekonomske zajednice i Makaa

66

1993

L 041

45

 

 

31993D0101

 

 

 

(93/101/EEZ)
Odluka Vijeća od 8. veljače 1993. o sklapanju Sporazuma o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Mongolije

71

1993

L 041

46

 

 

21993A0218(01)

 

 

 

Sporazum o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Mongolije

72

1993

L 045

27

 

 

31993D0115

 

 

 

(93/115/EEZ)
Odluka Vijeća od 15. veljače 1993. o odobravanju jamstva Zajednice Europskoj investicijskoj banci za gubitke iz zajmova za projekte od obostranog interesa u određenim trećim zemljama

76

1994

L 138

39

 

 

21994D0602(01)

 

 

 

Odluka Vijeća EGP-a br. 1/94 od 17. svibnja 1994. o donošenju Poslovnika Vijeća EGP-a

77

1994

L 182

1

 

 

31994R1733

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1733/94 od 11. srpnja 1994. o zabrani namirivanja potraživanja u vezi s ugovorima i transakcijama na čiju su provedbu utjecale Rezolucija 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i s njom povezane rezolucije

79

1994

L 200

33

 

 

31994D0479

 

 

 

(94/479/EZ)
Odluka Vijeća od 29. ožujka 1994. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Europske banke za obnovu i razvoj o doprinosu Zajednice računu za nuklearnu sigurnost

82

1994

L 223

23

 

 

31994D0578

 

 

 

(94/578/EZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 1994. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Republike Indije o partnerstvu i razvoju

84

1994

L 341

61

 

 

31994D0822

 

 

 

(94/822/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 1994. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Republike Južne Afrike

85

1994

L 341

62

 

 

21994A1230(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Republike Južne Afrike

86

1995

L 085

32

 

 

31995D0129

 

 

 

(95/129/EZ)
Odluka Vijeća od 27. ožujka 1995. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o partnerstvu i razvoju

90

1995

L 211

39

 

 

31995D0356

 

 

 

(95/356/Euratom)
Odluka Komisije od 28. lipnja 1995. o sklapanju Provedbenog sporazuma između Europske zajednice za atomsku energiju, koju predstavlja Komisija Europskih zajednica, i Atomic Energy of Canada Limited, koju je Vlada Kanade odredila za svog izvršitelja provedbe, u vezi sa sudjelovanjem Kanade u doprinosu Europske zajednice za atomsku energiju aktivnostima tehničkog projektiranja (EDA) za Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)

91

1995

L 211

40

 

 

21995A0906(02)

 

 

 

Provedbeni sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju, koju predstavlja Komisija Europskih zajednica, i društva Atomic Energy of Canada Limited, koje je Vlada Kanade odredila za svog izvršitelja provedbe, u vezi sa sudjelovanjem Kanade u doprinosu Europske zajednice za atomsku energiju aktivnostima tehničkog projektiranja (EDA) za Međunarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor (ITER)

92

1996

L 034

33

 

 

31996D0147

 

 

 

(96/147/EZ)
Odluka Vijeća od 22. siječnja 1996. o sklapanju Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda nakon pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji

95

1996

L 034

34

 

 

21996A0213(01)

 

 

 

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda nakon pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji

96

1996

L 056

21

 

 

31996R0385

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 385/96 od 29. siječnja 1996. o zaštiti od štetnog određivanja cijena plovila

99

1996

L 136

28

 

 

31996D0351

 

 

 

(96/351/EZ)
Odluka Vijeća od 14. svibnja 1996. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Socijalističke Republike Vijetnama

112

1996

L 136

29

 

 

21996A0607(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Socijalističke Republike Vijetnama

113

1996

L 137

14

 

 

31996D0354

 

 

 

(96/354/EZ)
Odluka Vijeća od 20. svibnja 1996. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Nepala

121

1996

L 145

16

 

 

31996D0366

 

 

 

(96/366/EZ)
Odluka Vijeća od 11. lipnja 1996. o provedbi članka 8. Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore

122

1996

L 153

47

 

 

31996D0386

 

 

 

(96/386/EZ)
Odluka Vijeća od 26. veljače 1996. o sklapanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana te između Europske zajednice i Republike Indije o aranžmanima u području pristupa tržištu za tekstilne proizvode

123

1996

L 163

1

 

 

31996R1257

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći

124

1996

L 271

31

 

 

31996D0611

 

 

 

(96/611/EZ)
Odluka Vijeća od 16. rujna 1996. o zaključivanju rezultata pregovorâ s određenim trećim zemljama na temelju članka XXIV.:6. GATT-a i ostalim povezanim pitanjima (Argentina)

130

1996

L 271

38

 

 

31996D0612

 

 

 

(96/612/EZ)
Odluka Vijeća od 14. listopada 1996. o sklapanju Protokola uz Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kneževine Andore, nakon pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji

137

1996

L 328

1

 

 

31996R2382

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2382/96 od 9. prosinca 1996. o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 990/93 i Uredbe (EZ) br. 2471/94 i o prestanku ograničenja gospodarskih i financijskih odnosa s Federativnom Republikom Jugoslavijom (Srbijom i Crnom Gorom), područjima pod zaštitom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj i područjima Republike Bosne i Hercegovine koja su pod kontrolom snaga bosanskih Srba

138

1997

L 202

72

 

 

31997D0474

 

 

 

(97/474/EZ)
Odluka Vijeća od 24. veljače 1997. o sklapanju dva sporazuma između Europske zajednice i Države Izraela o nabavama telekomunikacijskih operatera odnosno javnim nabavama

140

1997

L 202

74

 

 

21997A0730(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Države Izraela o nabavama telekomunikacijskih operatera

142

1997

L 202

85

 

 

21997A0730(02)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Države Izraela o javnoj nabavi

153

1997

L 313

25

 

 

31997D0763

 

 

 

(97/763/EZ)
Odluka Vijeća od 10. studenoga 1997. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Republike Južne Afrike

157

1997

L 313

26

 

 

21997A1115(01)

 

 

 

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Republike Južne Afrike

158

1997

L 322

37

 

 

31997D0787

 

 

 

(97/787/EZ)
Odluka Vijeća od 17. studenoga 1997. o pružanju iznimne financijske pomoći Armeniji i Gruziji

170

1998

L 008

1

 

 

31998R0077

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 77/98 od 9. siječnja 1998. o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije

172

1998

L 085

1

 

 

31998R0622

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 622/98 od 16. ožujka 1998. o pomoći državama podnositeljicama zahtjeva za članstvo u okviru pretpristupne strategije, a posebno o uspostavljanju pristupnih partnerstva

174

1998

L 087

17

 

 

21998D0321(01)

 

 

 

(98/228/EZ)
Poslovnik Vijeća za suradnju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, od 27. siječnja 1998.

176

1998

L 160

36

 

 

21998D0604(01)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 57/96 od 28. listopada 1996. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

181

1998

L 202

64

 

 

31998D0461

 

 

 

(98/461/EZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 1998. o financiranju fiksnih troškova sustava upravljanja tehničkom pomoći za afričke, karipske i pacifičke države (države AKP-a) i prekomorske zemlje i područja (OCT)

183

1998

L 219

24

 

 

31998D0487

 

 

 

(98/487/EZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 1998. o sklapanju Međunarodnog sporazuma u obliku Prihvaćenog zapisnika između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o normama humanog stupičarenja

184

1998

L 219

26

 

 

21998A0807(01)

 

 

 

Prihvaćeni zapisnik

186

1998

L 280

1

 

 

31998D0566

 

 

 

(98/566/EZ)
Odluka Vijeća od 20. srpnja 1998. o sklapanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju između Europske zajednice i Kanade

198

1998

L 346

64

 

 

31998D0732

 

 

 

(98/732/Euratom)
Odluka Komisije od 15. prosinca 1998. o sklapanju Sporazuma o suradnji u području nuklearnog istraživanja između Kanade i Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) (priopćeno pod brojem dokumenta C(1998) 4244)

200

1998

L 346

65

 

 

21998A1222(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji u području nuklearnog istraživanja između Kanade i Europske zajednice za atomsku energiju

201

1999

C 202

1

 

 

41999A0716(01)

 

 

 

Protokol o izmjeni Konvencije od 23. srpnja 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih društava

208

1999

L 012

27

 

 

31999D0036

 

 

 

(1999/36/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1998. o privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Narodne Republike Kine o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Narodne Republike Kine o trgovini tekstilnim proizvodima

219

1999

L 031

1

 

 

31999D0078

 

 

 

(1999/78/EZ)
Odluka Vijeća od 22. lipnja 1998. o sklapanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država

220

2004

L 034

72

 

 

22004D0116

 

 

 

(2004/116/EZ)
Odluka br. 1/2004 od 16. siječnja 2004. Odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti o uvrštenju tijela za ocjenu sukladnosti u sektorsko poglavlje Igračke

222

2007

L 274

11

 

 

32007D0668

 

 

 

(2007/668/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 2007. o izvršavanju prava i obveza koji su slični pravima i obvezama privremenog članstva Europske zajednice u Svjetskoj carinskoj organizaciji

223

2007

L 296

1

 

 

32007R1331

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1331/2007 od 13. studenoga 2007. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoze dicijandiamida podrijetlom iz Narodne Republike Kine

227

2008

L 051

4

 

 

32008D0157

 

 

 

(2008/157/EZ)
Odluka Vijeća od 18. veljače 2008. o načelima, prioritetima i uvjetima sadržanim u Pristupnom partnerstvu s Republikom Turskom i stavljanju izvan snage Odluke 2006/35/EZ

244

2008

L 185

43

 

 

32008D0577

 

 

 

(2008/577/EZ)
Odluka Komisije od 4. srpnja 2008. o prihvaćanju preuzimanja obveza u pogledu antidampinškog postupka u vezi s uvozom amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije i Ukrajine

259

2008

L 323

62

 

 

32008D0899

 

 

 

(2008/899/EZ)
Odluka Komisije od 2. prosinca 2008. o prihvaćanju preuzimanja obveza u vezi s antidampinškim postupkom koji se odnosi na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine

263

2009

L 072

6

 

 

32009D0243

 

 

 

(2009/243/EZ)
Odluka Komisije od 3. ožujka 2009. o stajalištu Zajednice u vezi Odluke br. 1/2008 Zajedničkog odbora ECAA, osnovanog na temelju Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora i izmjeni Dodatka I. Sporazumu

266

2009

L 149

74

 

 

32009D0452

 

 

 

(2009/452/EZ)
Odluka Komisije od 11. lipnja 2009. o prekidu postupka protiv subvencioniranog uvoza natrija podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

278

2009

L 155

46

 

 

32009D0471

 

 

 

(2009/471/EZ)
Odluka Komisije od 15. lipnja 2009. o izmjeni odluka 2008/603/EZ, 2008/691/EZ i 2008/751/EZ o produljenju privremenih odstupanju od pravila o podrijetlu navedenih u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1528/2007 kako bi se uzela u obzir posebna situacija na Mauricijusu, Sejšelima i Madagaskaru u vezi s tunom i filetima tune (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4543)

280

2011

L 015

17

 

 

32011D0031

 

 

 

(2011/31/EU)
Odluka Komisije od 19. siječnja 2011. o završetku antisubvencijskog postupka na uvoz tereftalne kiseline i njezinih soli podrijetlom iz Tajlanda

284

2011

L 036

3

 

 

22011A0210(01)

 

 

 

Protokol o proširenju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore na sigurnosne carinske mjere

289

2013

L 188

2

 

 

22013A0709(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju i Organizacije za energetski razvoj Korejskog poluotoka

294

Top