Help Print this page 

Document DD_2013_11_107_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 107
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.107.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 107

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 057

63

 

 

21989A0228(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Japana u području kontrolirane termonuklearne fuzije

3

1990

L 372

4

 

 

21990A1231(01)

 

 

 

Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj

17

1992

L 343

2

 

 

21992A1125(01)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Albanije o trgovini i trgovinskoj i gospodarskoj suradnji

40

1994

L 223

24

 

 

21994A0827(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Republike Indije o partnerstvu i razvoju

48

1996

L 153

48

 

 

21996A0627(01)

 

 

 

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana o aranžmanima u području pristupa tržištu tekstilnih proizvoda

59

1996

L 153

53

 

 

21996A0627(02)

 

 

 

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Indije o aranžmanima u području pristupa tržištu tekstilnih proizvoda

64

1996

L 324

2

 

 

21996A1213(01)

 

 

 

Međunarodni sporazum o prirodnom kaučuku iz 1995.

80

1998

L 280

3

 

 

21998A1016(01)

 

 

 

Sporazum o uzajamnom priznavanju između Europske zajednice i Kanade

110

2000

L 317

355

 

 

42000A1215(01)

 

 

 

Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u Vijeću, o financiranju i upravljanju pomoći Zajednice na temelju Financijskoga protokola uz Sporazum o partnerstvu između afričkih, karipskih i pacifičkih država te Europske zajednice i njezinih država članica, potpisan u Cotonouu (Benin) 23. lipnja 2000., te o raspodjeli financijske pomoći prekomorskim zemljama i državnim područjima na kojima se primjenjuje Četvrti dio Ugovora o EZ-u

173

2000

L 317

376

 

 

42000A1215(02)

 

 

 

Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o primjeni mjera i postupaka potrebnih za provedbu Sporazuma o partnerstvu AKP-EZ

191

2001

L 345

81

 

 

22001A1229(01)

 

 

 

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana o prijelaznim aranžmanima u području pristupa tržištu tekstila i odjevnih proizvoda koji je parafiran u Bruxellesu 15. listopada 2001.

197

2002

L 169

54

 

 

22002A0628(01)

 

 

 

Razmjena pisama o potvrdi navedenoj u stavku 6. Sporazuma između Europske zajednice i bivše jugoslavenske republike Makedonije o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina

207

2004

L 017

25

 

 

22004A0124(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Vlade Posebnog upravnog područja Hong Konga Narodne Republike Kine o ponovnom prihvatu osoba bez boravišne dozvole

214

2004

L 150

46

 

 

22004A0430(03)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnom priznavanju potvrda o sukladnosti za pomorsku opremu

229

2004

L 378

23

 

 

22004A1223(03)

 

 

 

Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana o partnerstvu i razvoju

245

2006

L 243

22

 

 

22006A0906(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Vlade Republike Singapura o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

261

2006

L 358

60

 

 

32006D0943

 

 

 

(2006/943/Euratom)
Odluka Komisije od 17. studenoga 2006. o privremenoj primjeni Sporazuma o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER i Sporazuma o povlasticama i imunitetima Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5557)

271

2006

L 358

62

 

 

22006A1216(03)

 

 

 

Sporazum o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER

273

2006

L 358

81

 

 

22006A1216(04)

 

 

 

Dogovor o privremenoj primjeni Sporazuma o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER

292

2007

L 246

34

 

 

22007A0921(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Japana o zajedničkoj provedbi aktivnosti šireg pristupa u području istraživanja energije fuzije

293

Top