Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_080_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 80

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.080.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 080

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 300

284

 

 

31972R2841

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2841/72 od 19. prosinca 1972. o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije

3

1972

L 301

162

 

 

31972R2843

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2843/72 od 19. prosinca 1972. o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

5

1973

L 171

103

 

 

31973R1692

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1692/73 od 25. lipnja 1973. o zaštitnim mjerama predviđenim Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

7

1974

L 018

101

 

 

31974R0154

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 154/74 od 17. prosinca 1973. o zaštitnim mjerama predviđenim Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Libanonske Republike

9

1978

L 264

1

 

 

31978R2211

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2211/78 od 26. rujna 1978. o sklapanju Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Maroka

11

1987

L 335

10

 

 

31987R3522

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3522/87 od 24. studenoga 1987. o evidentiranju načina prijevoza u statistici trgovine među državama članicama

12

1990

L 074

4

 

 

31990R0640

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 640/90 od 5. ožujka 1990. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2843/72 o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

13

1991

L 341

20

 

 

31991R3594

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3594/91 od 11. prosinca 1991. o postupku koji se primjenjuje na poljoprivredne proizvode podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja koji podliježu referentnim količinama

14

1992

L 065

1

 

 

31992R0601

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 601/92 od 2. ožujka 1992. o uvođenju sustava prethodnoga nadzora za uvoz određenih tekstilnih proizvoda podrijetlom iz Albanije, Republike Estonije, Republike Latvije i Republike Litve

17

1992

L 361

1

 

 

31992R3541

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3541/92 od 7. prosinca 1992. o zabrani ispunjavanja iračkih zahtjeva u odnosu na ugovore i transakcije, na čije se izvršenje odnosi Rezolucija 661 (1990.) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i povezane rezolucije

33

1992

L 364

1

 

 

31992R3576

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3576/92 od 7. prosinca 1992. o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom koji se primjenjuje na određene mineralne tvari i određene proizvode kemijske i srodnih industrija u okviru povlaštenih tarifnih aranžmana koje Zajednica odobrava trećim zemljama

36

1992

L 399

41

 

 

31992R3944

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3944/92 od 30. prosinca 1992. kojom se uvodi sustav dvostruke provjere za nadzor određenih tekstilnih proizvoda podrijetlom iz Bangladeša

42

1994

L 087

47

 

 

31994R0738

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 738/94 od 30. ožujka 1994. o utvrđivanju određenih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/94 o uspostavljanju postupka Zajednice za upravljanje količinskim kvotama

46

1994

L 349

79

 

 

31994R3287

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3287/94 od 22. prosinca 1994. o pregledu robe za izvoz iz Zajednice prije otpreme

62

1995

L 116

3

 

 

31995R1150

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1150/95 od 22. svibnja 1995. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 738/94 o utvrđivanju određenih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/94 o uspostavljanju postupka Zajednice za upravljanje količinskim kvotama

66

1998

L 080

1

 

 

31998R0602

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 602/98 od 9. ožujka 1998. o proširenju područja primjene uredbi (EZ) br. 3281/94 i br. 1256/96 o sustavima općih carinskih povlastica Zajednice u korist najslabije razvijenih zemalja

78

1998

L 297

7

 

 

31998R2390

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2390/98 od 5. studenoga 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1706/98 u pogledu aranžmana za uvoz određenih zamjenskih proizvoda za žitarice i prerađenih proizvoda od žitarica i riže podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja ili iz prekomorskih zemalja i područja te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2245/90

94

2000

L 157

1

 

 

32000R1362

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1362/2000 od 29. lipnja 2000. o provedbi za Zajednicu carinskih odredaba Odluke br. 2/2000 Zajedničkog vijeća u okviru Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država

98

2000

L 200

25

 

 

32000R1747

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1747/2000 od 7. kolovoza 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2793/1999 o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i Republike Južne Afrike

103

2002

L 028

1

 

 

32002R0120

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 120/2002 od 21. siječnja 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2793/1999 o prilagodbi carinske kvote za vino

106

2002

L 128

29

 

 

32002R0797

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 797/2002 od 14. svibnja 2002. o izmjeni priloga III. i VIII. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja

108

2002

L 146

1

 

 

32002R0888

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 888/2002 od 24. svibnja 2002. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 517/94 o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Zajednice

116

2003

L 046

1

 

 

32003R0312

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 312/2003 od 18. veljače 2003. o provedbi, za Zajednicu, carinskih odredaba utvrđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane

138

2003

L 180

23

 

 

32003R1268

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1268/2003 od 15. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1601/2001 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene antidampinške pristojbe uvedene na uvoz određene željezne ili čelične užadi i kabela podrijetlom iz Češke, Rusije, Tajlanda i Turske

143

2003

L 204

3

 

 

32003R1437

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1437/2003 od 12. kolovoza 2003. o izmjeni priloga I., II., III.B i VI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 517/94 o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Zajednice

145

2003

L 216

1

 

 

32003R1500

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1500/2003 od 18. veljače 2003. o upravljanju sustavom dvostruke kontrole bez količinskih ograničenja u odnosu na izvoz određenih proizvoda od čelika iz Ruske Federacije u Europsku zajednicu (1)

163

2003

L 295

43

 

 

32003R1985

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1985/2003 od 10. studenoga 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 427/2003 o prijelaznim zaštitnim mehanizmima vezanima za određeni proizvod za uvoz podrijetlom iz Narodne Republike Kine

175

2003

L 332

3

 

 

32003R2212

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2212/2003 od 17. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 964/2003 o uvođenju konačnih antidampinških pristojba na uvoz određenih cijevi i cijevne armature od željeza i čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda, i onih poslanih s Tajvana, bilo da su deklarirani da su podrijetlom s Tajvana ili ne

177

2004

L 080

6

 

 

32004R0492

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 492/2004 od 8. ožujka 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1338/2002 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom iz Indije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1339/2002 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom, inter alia, iz Indije

179

2004

L 098

4

 

 

32004R0614

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 614/2004 od 1. travnja 2004. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

181

2004

L 255

1

 

 

32004R1386

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1386/2004 od 26. srpnja 2004. o izmjeni Odluke Komisije 2002/602/EZUČ o upravljanju određenim ograničenjima na uvoz određenih proizvoda od čelika iz Ruske Federacije

185

2004

L 282

3

 

 

32004R1553

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1553/2004 od 31. kolovoza 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1362/2000 o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama za određene proizvode podrijetlom iz Meksika

187

2004

L 295

26

 

 

32004R1638

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1638/2004 od 17. rujna 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2793/1999 kako bi se uzele u obzir uredbe Komisije (EZ) br. 2031/2001 i (EZ) br. 1789/2003 o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

190

2004

L 355

9

 

 

32004R2053

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2053/2004 od 22. studenoga 2004. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 964/2003 na uvoz pribora za cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine, na uvoz pribora za cijevi od željeza ili čelika poslanog sa Šri Lanke, bez obzira na to ima li ili nema deklarirano podrijetlo sa Šri Lanke

191

2004

L 357

1

 

 

32004R2059

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2059/2004 od 4. listopada 2004. o izmjeni Odluke Komisije br. 1469/2002/EZUČ o upravljanju određenim ograničenjima na uvoz određenih proizvoda od čelika iz Kazakstana

196

2004

L 359

11

 

 

32004R2074

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2074/2004 od 29. studenoga 2004. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih prstenastih mehanizama za mape podrijetlom iz Narodne Republike Kine

198

2004

L 384

1

 

 

32004R2222

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2222/2004 od 19. studenoga 2004. o upravljanju uvozom određenih čeličnih proizvoda iz Ukrajine (1)

210

2004

L 396

18

 

 

32004R2272

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2272/2004 od 22. prosinca 2004. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 769/2002 na uvoz kumarina podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz kumarina poslanog iz Indije ili Tajlanda, bez obzira na to je li deklariran kao da je podrijetlom iz Indije ili Tajlanda

231

2005

L 035

23

 

 

32005R0184

 

 

 

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

241

2005

L 084

9

 

 

32005R0523

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 523/2005 od 1. travnja 2005. kojom se pokreće revizija s obzirom na novog izvoznika Uredbe Vijeća (EZ) br. 1467/2004 kojom se uvode konačne antidampinške pristojbe na uvoz polietilentereftalata (PET) podrijetlom iz, između ostalog, Narodne Republike Kine, ukida pristojba na uvoz od jednog izvoznika iz te zemlje i kojom se propisuje obveza evidentiranja tog uvoza

274

2005

L 126

12

 

 

32005R0750

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 750/2005 od 18. svibnja 2005. o nomenklaturi država i područja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine među državama članicama (1)

277

2005

L 162

37

 

 

32005R0931

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 931/2005 od 6. lipnja 2005. o izmjeni priloga I., II., III. B i VI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 517/94 o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Zajednice

287

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top