EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_054_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 054

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.054.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 054

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 293

1

 

 

31972R2760

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2760/72 od 19. prosinca 1972. o sklapanju Dodatnog protokola i Financijskog protokola potpisanih 23. studenoga 1970. i priloženih Sporazumu o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Turske te o mjerama potrebnima za njihovo stupanje na snagu

3

1972

L 293

4

 

 

21970A1123(01)

 

 

 

Dodatni protokol

5

1992

L 094

1

 

 

31992D0205

 

 

 

(92/205/EEZ)
Odluka Vijeća od 16. ožujka 1992. o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja

66

1992

L 094

2

 

 

21992A0408(01)

 

 

 

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Istočne Republike Urugvaja

67

1996

L 069

1

 

 

31996D0205

 

 

 

(96/205/EZ)
Odluka Vijeća od 20. studenoga 1995. o privremenoj primjeni određenih odredaba Međuregionalnog okvirnog sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Zajedničkog južnog tržišta i njegovih država članica, s druge strane

78

1996

L 069

4

 

 

21996A0319(02)

 

 

 

Međuregionalni okvirni sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Zajedničkog tržišta južnoameričkog juga i njegovih država članica, s druge strane

79

1997

L 021

3

 

 

21997D0123(02)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 49/96 od 4. listopada 1996. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

98

1997

L 242

81

 

 

21997D0904(12)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 32/97 od 12. lipnja 1997. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

99

2002

L 032

1

 

 

42002X0201(01)

 

 

 

Pravilnik br. 93 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) – Jedinstvene odredbe o napravama za zaštitu od prednjeg podlijetanja vozila s obzirom na ugradnju homologiranog tipa naprave za zaštitu od prednjeg podlijetanja i vozila s obzirom na njihovu zaštitu od prednjeg podlijetanja

100

2002

L 155

1

 

 

32002R1011

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1011/2002 od 10. lipnja 2002. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz aktivnog ugljena u prahu podrijetlom iz Narodne Republike Kine

121

2007

L 089

8

 

 

22006D0142

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 142/2006 od 8. prosinca 2006. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

131

2007

L 089

40

 

 

22006D0161

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 161/2006 od 8. prosinca 2006. o izmjeni Protokola br. 47 uz Sporazum o EGP-u o ukidanju tehničkih prepreka u trgovini vinom

132

2008

L 042

11

 

 

32008R0139

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 139/2008 od 15. veljače 2008. o izmjeni priloga I., II., III., V. i VII. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja

133

2008

L 100

86

 

 

22007D0144

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 144/2007 od 26. listopada 2007. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

165

2008

L 124

3

 

 

22007D0149

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 149/2007 od 7. prosinca 2007. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

168

2008

L 182

5

 

 

22008D0022

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 22/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

171

2008

L 182

9

 

 

22008D0024

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 24/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

173

2008

L 182

15

 

 

22008D0026

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 26/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

175

2008

L 182

19

 

 

22008D0028

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 28/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Priloga IV. (Energija) Sporazumu o EGP-u

177

2008

L 182

26

 

 

22008D0031

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 31/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

179

2008

L 182

30

 

 

22008D0033

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 33/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Priloga XVIII. (Zdravlje i sigurnost na radu, radno pravo i jednako postupanje prema muškarcima i ženama) Sporazumu o EGP-u

181

2008

L 182

40

 

 

22008D0038

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 38/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

183

2008

L 182

42

 

 

22008D0039

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 39/2008 od 14. ožujka 2008. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u određenim područjima izvan četiriju sloboda

185

2008

L 220

1

 

 

32008R0812

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 812/2008 od 11. kolovoza 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 954/2006 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza i čelika podrijetlom, između ostalog, iz Rusije

187

2008

L 223

31

 

 

22008D0041

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 41/2008 od 25. travnja 2008. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

192

2008

L 223

36

 

 

22008D0043

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 43/2008 od 25. travnja 2008. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

194

2008

L 251

1

 

 

32008R0906

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 906/2008 od 15. rujna 2008. o prekidu revizije u vezi s novim izvoznikom u okviru Uredbe (EZ) br. 1659/2005 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz opeka od magnezijevog oksida podrijetlom iz Narodne Republike Kine

195

2008

L 257

46

 

 

22008D0077

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 77/2008 od 6. lipnja 2008. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u određenim područjima izvan četiriju sloboda

201

2008

L 277

23

 

 

32008R1024

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1024/2008 od 17. listopada 2008. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 o uspostavi sustava FLEGT za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu

202

2008

L 280

16

 

 

22008D0082(01)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 82/2008 od 4. srpnja 2008. o izmjeni Priloga XI. (Telekomunikacijske usluge) Sporazumu o EGP-u

209

2008

L 280

17

 

 

22008D0083(01)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 83/2008 od 4. srpnja 2008. o izmjeni Priloga XI. (Telekomunikacijske usluge) Sporazumu o EGP-u

210

2008

L 323

1

 

 

32008R1193

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1193/2008 od 1. prosinca 2008. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremenih pristojba uvedenih na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine

211

2008

L 340

1

 

 

32008R1286

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1286/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 193/2007 o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz polietilentereftalata podrijetlom iz Indije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 192/2007 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoze polietilentereftalata podrijetlom iz, među ostalim, Indije

226

2009

L 109

6

 

 

32009R0356

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 356/2009 od 29. travnja 2009. o pokretanju revizije za novog izvoznika Uredbe Vijeća (EZ) br. 452/2007 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz dasaka za glačanje podrijetlom iz, između ostalog, Narodne Republike Kine, stavljanju izvan snage pristojbe u pogledu uvoza od jednog izvoznika u toj zemlji i uvjetovanju tog uvoza evidentiranjem

238

2009

L 125

1

 

 

32009R0412

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 412/2009 od 18. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 428/2005 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz rezanih vlakana od poliestera podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Saudijske Arabije, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2852/2000 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz rezanih vlakana od poliestera podrijetlom iz Republike Koreje i prekidu antidampinškog postupka u pogledu takvog uvoza podrijetlom iz Tajvana

242

2009

L 153

6

 

 

32009R0512

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 512/2009 od 16. lipnja 2009. o pokretanju revizije za novog izvoznika Uredbe Vijeća (EZ) br. 1905/2003 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz furfuril alkohola podrijetlom iz Narodne Republike Kine, stavljanju izvan snage pristojbe u pogledu uvoza od jednog izvoznika u toj zemlji i uvjetovanju tog uvoza evidentiranjem

245

2009

L 162

31

 

 

22009D0050

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 50/2009 od 24. travnja 2009. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

249

2009

L 185

1

 

 

32009R0625

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 625/2009 od 7. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (Kodificirana verzija)

250

2009

L 197

18

 

 

32009R0681

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 681/2009 od 27. srpnja 2009. o prekidu revizije u vezi s novim izvoznikom Uredbe (EZ) br. 192/2007 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog polietilen tereftalata podrijetlom, između ostalog, iz Malezije, ponovnom uvođenju pristojbe u pogledu uvoza od jednog izvoznika u toj zemlji i prekidu evidentiranja tog uvoza

265

2009

L 197

20

 

 

32009R0682

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 682/2009 od 27. srpnja 2009. o prekidu parcijalne privremene revizije antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih plastičnih vreća i vrećica podrijetlom iz Narodne Republike Kine

267

2009

L 203

1

 

 

32009R0703

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 703/2009 od 27. srpnja 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz žičanih šipki podrijetlom iz Narodne Republike Kine i prekidu postupka u vezi s uvozom žičanih šipki podrijetlom iz Republike Moldove i Turske

269

2009

L 208

7

 

 

32009R0734

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 734/2009 od 11. kolovoza 2009. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1858/2005 na uvoz čelične užadi i kablova podrijetlom iz Narodne Republike Kine, uvozom čelične užadi i kablova koji se otpremaju iz Republike Koreje i Malezije, neovisno o tome je li njihovo podrijetlo deklarirano u Republici Koreji i Maleziji ili ne, i o registraciji takvog uvoza

282

2009

L 262

19

 

 

32009R0926

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 926/2009 od 24. rujna 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine

286

Top