EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_037_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 37

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.037.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 037

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1988

L 297

8

 

 

31988D0540

 

 

 

(88/540/EEZ)
Odluka Vijeća od 14. listopada 1988. o sklapanju Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

3

1988

L 297

10

 

 

21988A1031(01)

 

 

 

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja

5

1988

L 297

21

 

 

21988A1031(02)

 

 

 

Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

16

1991

L 332

21

 

 

31991D0613

 

 

 

(91/613/EEZ)
Odluka Vijeća od 28. listopada 1991. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o uspostavi suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus

24

1991

L 332

22

 

 

21991A1203(03)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o uspostavi suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus

25

1996

L 061

31

 

 

31996D0191

 

 

 

(96/191/EZ)
Odluka Vijeća od 26. veljače 1996. o sklapanju Konvencije o zaštiti Alpa (Alpske konvencije)

34

1996

L 061

32

 

 

21996A0312(01)

 

 

 

Konvencija o zaštiti Alpa (Alpska konvencija)

35

1996

L 167

23

 

 

31996D0412

 

 

 

(96/412/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 1996. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, rezultata pregovora Svjetske trgovinske organizacije o financijskim uslugama i kretanju fizičkih osoba u dijelu koji ulazi u nadležnost Zajednice

40

1996

L 167

25

 

 

21996A0706(01)

 

 

 

Drugi protokol uz Opéi sporazum o trgovini uslugama

42

1996

L 167

43

 

 

21996A0706(02)

 

 

 

Treći protokol uz Opći sporazum o trgovini uslugama

60

1997

L 155

1

 

 

31997D0359

 

 

 

(97/359/EZ)
Odluka Vijeća od 24. ožujka 1997. o ukidanju carina na proizvode informacijske tehnologije

72

1997

L 155

3

 

 

21997A0612(01)

 

 

 

Sporazum o trgovini proizvodima informacijske tehnologije

74

1999

L 020

38

 

 

31999D0061

 

 

 

(1999/61/EZ)
Odluka Vijeća od 14. prosinca 1998. o prihvaćanju, u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njene nadležnosti, rezultata pregovora Svjetske trgovinske organizacije o financijskim uslugama

131

1999

L 020

40

 

 

21999A0127(01)

 

 

 

Peti protokol uz Opći sporazum o trgovini i uslugama

133

1999

L 176

35

 

 

31999D0439

 

 

 

(1999/439/EZ)
Odluka Vijeća od 17. svibnja 1999. o sklapanju Sporazuma s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

147

1999

L 176

36

 

 

21999A0710(02)

 

 

 

Sporazum između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine - Završni akt

148

1999

L 176

53

 

 

21999A0710(03)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u provođenju njezinih izvršnih ovlasti

165

2005

L 337

27

 

 

32005D0923

 

 

 

(2005/923/EZ)
Odluka Vijeća od 2. prosinca 2005. o potpisivanju Protokola o zaštiti tla, Protokola o energetici i Protokola o turizmu Alpske konvencije u ime Europske zajednice

175

2005

L 337

29

 

 

22005A1222(01)

 

 

 

Protokol o provedbi Alpske konvencije iz 1991. u području zaštite tla – Protokol o zaštiti tla

177

2005

L 337

36

 

 

22005A1222(02)

 

 

 

Protokol o provedbi Alpske konvencije iz 1991. u području energetike – Protokol o energetici

184

2005

L 337

43

 

 

22005A1222(03)

 

 

 

Protokol o provedbi Alpske konvencije iz 1991. u području turizma – Protokol o turizmu

191

2006

L 106

10

 

 

32006R0602

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 602/2006 od 18. travnja 2006. o prilagodbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća ažuriranjem zahtjeva za podacima

198

2006

L 176

102

 

 

22006A0630(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i zasebnog carinskog područja Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. te člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija u popisima Republike Češke, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike u okviru njihovog pristupanja Europskoj uniji

200

2007

L 129

38

 

 

32007D0341

 

 

 

(2007/341/EZ)
Odluka Vijeća od 19. travnja 2007. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu

202

2007

L 129

40

 

 

22007A0517(03)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu

204

2008

L 028

20

 

 

32008D0087

 

 

 

(2008/87/EZ)
Odluka Vijeća od 30. listopada 2007. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Ujedinjenih Arapskih Emirata o određenim aspektima zračnog prometa

225

2008

L 028

21

 

 

22008A0201(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Ujedinjenih Arapskih Emirata o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza

226

2008

L 034

3

 

 

32008D0099

 

 

 

(2008/99/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 19. prosinca 2007. o pristupanju Europske zajednice za atomsku energiju Konvenciji o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja (2008/99/EZ, Euratom)

239

2008

L 034

5

 

 

22008A0208(01)

 

 

 

Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja

241

2008

L 053

50

 

 

32008D0149

 

 

 

(2008/149/PUP)
Odluka Vijeća od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

255

2008

L 053

52

 

 

22008A0227(03)

 

 

 

Sporazum između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

257

2010

L 244

20

 

 

22010D0068

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 68/2010 od 11. lipnja 2010. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) i Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

285

2010

L 244

26

 

 

22010D0072

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 72/2010 od 11. lipnja 2010. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

287

2010

L 244

32

 

 

22010D0075

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 75/2010 od 11. lipnja 2010. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

289

2010

L 277

39

 

 

22010D0085

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 85/2010 od 2. srpnja 2010. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

291

2010

L 277

40

 

 

22010D0086

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 86/2010 od 2. srpnja 2010. o izmjeni Priloga X. (Usluge općenito) Sporazumu o EGP-u

292

Top