Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_036_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 036

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.036.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 036

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1959

P 017

309

 

 

21958A0529(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Sjedinjenih Američkih Država

3

1978

L 270

15

 

 

21977A0208(03)

 

 

 

Završni akt

4

1978

L 292

19

 

 

31978R2415

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2415/78 od 17. listopada 1978. o statističkom pragu u statistici vanjske trgovine Zajednice i statistici trgovine između država članica

9

1980

L 351

14

 

 

31980R3346

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3346/80 od 23. prosinca 1980. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2415/78 o statističkom pragu u statistici vanjske trgovine Zajednice i statistici trgovine između država članica

10

1982

L 027

25

 

 

21981A1218(05)

 

 

 

(82/52/Euratom)
Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i Vlade Kanade kojom se zamjenjuje Privremeni sporazum o obogaćivanju, preradi i naknadnom uskladištenju nuklearnog materijala unutar Zajednice i Kanade u obliku Priloga C Sporazumu u obliku razmjene pisama od 16. siječnja 1978. između Euratoma i Vlade Kanade

11

1983

L 150

1

 

 

31983R1457

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1457/83 od 26. svibnja 1983. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o članku 10. Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila

17

1983

L 150

2

 

 

21983A0608(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama u vezi s člankom 10. Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila

18

1986

L 035

9

 

 

31986D0028

 

 

 

(86/28/Euratom)
Odluka Vijeća od 20. siječnja 1986. kojom se Komisiji odobrava sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Kanade o suradnji u području istraživanja i razvoja fuzije

25

1986

L 035

10

 

 

21986A0211(01)

 

 

 

Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice za atomsku energiju koju predstavlja Komisija Europskih zajednica i Vlade Kanade o suradnji u području istraživanja i razvoja fuzije

26

1988

L 327

51

 

 

31988D0597

 

 

 

(88/597/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. studenoga 1988. o sklapanju Protokola o financijskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Države Izraela

28

1988

L 327

52

 

 

21988A1130(04)

 

 

 

Protokol o financijskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i Države Izrael

29

1988

L 327

57

 

 

31988D0598

 

 

 

(88/598/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. studenoga 1988. o sklapanju Dodatnog protokola uz Sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Sirijske Arapske Republike

34

1988

L 327

58

 

 

21988A1130(05)

 

 

 

Dodatni Protokol uz Sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Sirijske Arapske Republike

35

1991

L 029

1

 

 

31991D0051

 

 

 

(91/51/EEZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 1990. o potpisivanju Međunarodnog sporazuma o juti i proizvodima od jute iz 1989.

41

1991

L 029

4

 

 

21991A0204(01)

 

 

 

Međunarodni sporazum o juti i proizvodima od jute iz 1989.

42

1991

L 079

1

 

 

31991D0158

 

 

 

(91/158/EEZ)
Odluka Vijeća od 4. ožujka 1991. o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Republike Čilea

57

1992

L 313

71

 

 

31992D0509

 

 

 

(92/509/EEZ)
Odluka Vijeća od 19. listopada 1992. o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Republike Paragvaja

58

1992

L 313

72

 

 

21992A1030(01)

 

 

 

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Republike Paragvaja

59

1994

L 130

35

 

 

31994D0294

 

 

 

(94/294/EZ)
Odluka Vijeća od 17. svibnja 1994. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Čilea o uvozu jabuka i krušaka u Zajednicu

69

1994

L 130

36

 

 

21994A0525(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Čilea o uvozu jabuka i krušaka u Zajednicu

70

1994

L 139

4

 

 

31994R1264

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1264/94 od 30. svibnja 1994. o zabrani namirivanja potraživanja tijela Haitija u vezi s ugovorima i transakcijama na čiju su provedbu utjecale mjere uvedene ili u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) i 875 (1993)

77

1995

L 247

1

 

 

31995D0414

 

 

 

(95/414/EZ)
Odluka Vijeća od 17. srpnja 1995. o sklapanju, od strane Europske zajednice, Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane

80

1995

L 247

30

 

 

31995D0415

 

 

 

(95/415/Euratom, EZUČ)
Odluka Komisije od 4. listopada 1995. o sklapanju Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, u ime Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju (95/415/Euratom, EZUČ)

81

1998

L 181

1

 

 

31998D0401

 

 

 

(98/401/EZ, EZUČ, Euratom)
Odluka Vijeća i Komisije od 28. svibnja 1998. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (98/401/EZ, EZUČ, Euratom)

83

1998

L 181

3

 

 

21998A0624(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Moldove Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

85

1998

L 336

46

 

 

31998D0708

 

 

 

(98/708/EZ)
Odluka Vijeća od 3. studenoga 1998. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Čilea o prekursorima i kemijskim tvarima koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari

131

1998

L 336

48

 

 

21998A1211(02)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Republike Čilea o prekursorima i kemijskim tvarima koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari

133

1998

L 342

32

 

 

21998D1217(01)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 22/98 od 31. ožujka 1998. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanja i potvrđivanja) i Priloga IV. (Energetika) Sporazumu o EGP-u

140

1998

L 354

14

 

 

31998R2840

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2840/98 od 21. prosinca 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1734/94 o financijskoj i tehničkoj suradnji s okupiranim područjima

156

1999

L 083

50

 

 

31999D0224

 

 

 

(1999/224/EZ)
Odluka Vijeća od 22. veljače 1999. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Europske zajednice i Države Izraela

158

1999

L 112

65

 

 

31999D0279

 

 

 

(1999/279/EZ)
Odluka Vijeća od 22. ožujka 1999. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Međuregionalnog okvirnog sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Zajedničkog južnog tržišta i njegovih država članica, s druge strane

159

1999

L 156

23

 

 

31999D0408

 

 

 

(1999/408/EZ)
Odluka Vijeća od 29. travnja 1999. o sklapanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Kanade

160

1999

L 156

24

 

 

21999A0623(01)

 

 

 

Sporazum o izmjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske Zajednice i Kanade

161

2000

L 022

29

 

 

32000R0176

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 176/2000 od 24. siječnja 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1015/94 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz sustava televizijskih kamera podrijetlom iz Japana

163

2000

L 141

53

 

 

22000D0615(06)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 30/2000 od 31. ožujka 2000. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

169

2000

L 141

55

 

 

22000D0615(07)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 31/2000 od 31. ožujka 2000. o izmjeni Priloga VI. (Energija) Sporazumu o EGP-u

171

2000

L 185

1

 

 

32000R1603

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1603/2000 od 20. srpnja 2000. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz etanolaminâ podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

173

2000

L 266

27

 

 

22000D1019(11)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 38/1999 od 30. ožujka 1999. o izmjeni Priloga XIII. (promet) i Protokola 37. uz Sporazum o EGP-u

183

2000

L 267

15

 

 

32000R2314

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2314/2000 od 17. listopada 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 763/2000 o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 584/96 u pogledu uvoza određenih željeznih ili čeličnih armatura cijevi podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih željeznih ili čeličnih armatura cijevi isporučenih s Tajvana, bez obzira na to jesu li prijavljeni kao da su podrijetlom s Tajvana ili nisu, i kojom se prekida ispitivanje vezano za uvoz od tri tajvanska izvoznika

201

2000

L 301

88

 

 

32000D0745

 

 

 

(2000/745/EZ)
Odluka Komisije od 29. studenoga 2000. o preuzimanju obveza vezano uz antidampinške i antisubvencijske postupke u vezi s uvozom određenog polietilen tereftalata (PET-a) podrijetlom iz Indije, Indonezije, Malezije, Republike Koreje, Tajvana i Tajlanda (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3603)

203

2000

L 332

116

 

 

32000D0818

 

 

 

(2000/818/EZ)
Odluka Komisije od 19. prosinca 2000. o prihvaćanju obveze vezano za protudampinške postupke u vezi s uvozom poliesterskih sortiranih vlakana podrijetlom iz Indije i Republike Koreje (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3905)

205

2001

L 103

20

 

 

22000D0010

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 10/2000 od 28. siječnja 2000. o izmjeni Priloga VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o EGP-u

206

2001

L 103

46

 

 

22000D0022

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 22/2000 od 25. veljače 2000. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazuma o EGP-u

208

2001

L 151

35

 

 

22001A0607(01)

 

 

 

Razmjena pisama kojom se utvrđuje postignut zajednički dogovor o pristupanju Republike Koreje zajedničkom dogovoru o načelima međunarodne suradnje u istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području inteligentnih proizvodnih sustava (IPS) između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Australije, Kanade, Norveške i Švicarske

210

2001

L 201

10

 

 

32001R1515

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1515/2001 od 23. srpnja 2001. o mjerama koje Zajednica može poduzeti slijedom izvješća koje je donijelo Tijelo za rješavanje sporova WTO-a u pogledu antidampinških pitanja i pitanja o zaštiti od subvencioniranog uvoza

215

2002

L 047

43

 

 

32002D0134

 

 

 

(2002/134/EZ)
Odluka Komisije od 11. veljače 2002. o oslobađanju uvoza određenih dijelova bicikla podrijetlom iz Narodne Republike Kine od proširenja, uvedenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 71/97, antidampinške pristojbe koja je uvedena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93 i zadržana Uredbom Vijeća (EZ) br. 1524/2000, te o ukidanju suspenzija plaćanja antidampinške pristojbe proširene na određene dijelove za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine koja je određenim strankama odobrena u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 88/97 (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 391)

217

2002

L 088

20

 

 

22002D0009

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 9/2002 od 1. veljače 2002. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

221

2002

L 154

4

 

 

22002D0027

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 27/2002 od 19. travnja 2002. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

223

2002

L 154

10

 

 

22002D0030

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 30/2002 od 19. travnja 2002. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

225

2002

L 154

12

 

 

22002D0032

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 32/2002 od 19. travnja 2002. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

227

2002

L 154

22

 

 

22002D0037

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 37/2002 od 19. travnja 2002. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u

229

2002

L 192

9

 

 

32002R1310

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1310/2002 od 19. srpnja 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 963/2002 o utvrđivanju prijelaznih odredaba o antidampinškim mjerama i mjerama protiv subvencioniranog uvoza donesenim na temelju Odluka Komisije br. 2277/96/EZUČ i br. 1898/98/EZUČ, kao i na temelju antidampinških ispitnih postupaka i ispitnih postupaka protiv subvencioniranog uvoza koji su u tijeku te žalbi i zahtjeva podnesenih na temelju tih odluka

231

2003

L 025

23

 

 

32003R0153

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 153/2003 od 27. siječnja 2003. o izmjeni antidampinških mjera uvedenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1603/2000 za uvoz etanolamina podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

233

2003

L 025

27

 

 

32003R0155

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 155/2003 od 27. siječnja 2003. o izmjeni antidampinških mjera uvedenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1824/2001 o uvozu džepnih plinskih upaljača koji se ne mogu ponovno puniti podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajvana

235

2003

L 069

8

 

 

32003R0452

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 452/2003 od 6. ožujka 2003. o mjerama koje Zajednica može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa sigurnosnim mjerama

237

2003

L 133

36

 

 

32003R0931

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 931/2003 od 26. svibnja 2003. o izmjeni antidampinških mjera uvedenih Uredbom (EZ) br. 1011/2002 na uvoz aktivnog ugljena u prahu podrijetlom iz Narodne Republike Kine

239

2003

L 143

5

 

 

32003R0986

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 986/2003 od 5. lipnja 2003. o izmjeni antidampinških mjera uvedenih Uredbom (EZ) br. 360/2000 na uvoz termički zbijenog (sinteriranog) magnezija podrijetlom iz Narodne Republike Kine

241

2003

L 257

39

 

 

22003D0083

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 83/2003 od 20. lipnja 2003. o izmjeni Priloga XV. (Državne potpore) Sporazumu o EGP-u

245

2003

L 272

1

 

 

32003R1854

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1854/2003 od 20. listopada 2003. o izmjeni antidampinških mjera uvedenih Uredbom (EZ) br. 769/2002 na uvoz kumarina podrijetlom iz Narodne Republike Kine

247

2003

L 331

18

 

 

22003D0107

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 107/2003 od 26. rujna 2003. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

249

2003

L 333

1

 

 

32003R2238

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2238/2003 od 15. prosinca 2003. o zaštiti od učinaka primjene Antidampinškog zakona Sjedinjenih Američkih Država iz 1916. i mjerama koje se temelje na njemu ili iz njega proizlaze

251

2004

L 040

17

 

 

32004R0236

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 236/2004 od 10. veljače 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1339/2002 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Indije

253

2004

L 072

1

 

 

32004R0435

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 435/2004 od 8. ožujka 2004. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i o konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz natrij ciklamata podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Indonezije

257

2004

L 182

18

 

 

32004R0991

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 991/2004 od 17. svibnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1100/2000 o uvođenju konačnih antidampinških pristojba na uvoz silicijevog karbida podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Ruske Federacije i Ukrajine te produljenju obveze prihvaćene Odlukom Komisije 94/202/EZ

271

2004

L 182

28

 

 

32004R0993

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 993/2004 od 17. svibnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 658/2002 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije i Uredbe (EZ) br. 132/2001 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Poljske i Ukrajine, i završetku antidampinškog postupka u vezi s uvozom podrijetlom iz Litve

276

2004

L 275

1

 

 

32004R1496

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1496/2004 od 18. kolovoza 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 964/2003 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih cijevnih spojnica podrijetlom, inter alia, iz Tajlanda

282

2004

L 295

4

 

 

32004R1628

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1628/2004 od 13. rujna 2004. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih sustava grafitnih elektroda podrijetlom iz Indije

287

2004

L 295

10

 

 

32004R1629

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1629/2004 od 13. rujna 2004. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih sustava grafitnih elektroda podrijetlom iz Indije

293

2004

L 344

24

 

 

32004R1996

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1996/2004 od 19. studenoga 2004. o prihvaćanju obveze ponuđene u vezi s antidampinškim postupkom koji se tiče uvoza amonijeva nitrata podrijetlom iz Ruske Federacije i Ukrajine te o daljnjem uvozu amonijeva nitrata podrijetlom iz Ruske Federacije ili Ukrajine podložnog evidentiranju

298

2005

L 083

12

 

 

32005R0502

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 502/2005 od 31. ožujka 2005. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1362/2000 o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama za određene proizvode podrijetlom iz Meksika

302

2005

L 084

19

 

 

32005D0269

 

 

 

(2005/269/EZ)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2005. o sklapanju Sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane

303

2005

L 144

42

 

 

32005D0423

 

 

 

(2005/423/EZ)
Odluka Vijeća od 10. svibnja 2005. o sklapanju Dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

305

2011

L 080

19

 

 

32011D0188

 

 

 

(2011/188/EZ)
Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009. o sklapanju, od strane Europske zajednice, Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane

306

2011

L 080

21

 

 

22011A0326(01)

 

 

 

Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane

308

Top