EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_11_016_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
11. Vanjski odnosi
Svezak 016

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.11.016.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

11.   Vanjski odnosi

Svezak 016

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1982

L 038

1

 

 

31982D0072

 

 

 

(82/72/EEZ)
Odluka Vijeća od 3. prosinca 1981. o sklapanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

3

1982

L 038

3

 

 

21979A0919(01)

 

 

 

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa

5

1982

L 210

10

 

 

31982D0461

 

 

 

(82/461/EEZ)
Odluka Vijeća od 24. lipnja 1982. o sklapanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja

20

1982

L 210

11

 

 

21979A0623(01)

 

 

 

Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja

21

1991

L 377

28

 

 

31991D0690

 

 

 

(91/690/EEZ)
Odluka Vijeća od 12. prosinca 1991. o sklapanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, donesene u lipnju 1990. u Londonu od strane ugovornih stranaka Protokola

33

1991

L 377

30

 

 

21991A1231(02)

 

 

 

Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

35

1993

L 309

1

 

 

31993D0626

 

 

 

(93/626/EEZ)
Odluka Vijeća od 25. listopada 1993. o sklapanju Konvencije o biološkoj raznolikosti

46

1993

L 309

3

 

 

21993A1213(01)

 

 

 

Konvencija o biološkoj raznolikosti

48

1994

L 033

1

 

 

31994D0068

 

 

 

(94/68/EZ)
Odluka Vijeća od 2. prosinca 1993. o zaključivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotačIzmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

66

1994

L 033

11

 

 

31994D0069

 

 

 

(94/69/EZ)
Odluka Vijeća od 15. prosinca 1993. o sklapanju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime

76

1994

L 033

13

 

 

21994A0207(02)

 

 

 

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime

78

1994

L 325

73

 

 

21994D1217(09)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 21/94 od 28. listopada 1994. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

94

1995

L 186

42

 

 

31995D0308

 

 

 

(95/308/EZ)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 1995. o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera

95

1995

L 186

44

 

 

21995A0805(01)

 

 

 

Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera sastavljena u Helsinkiju 17. ožujka 1992. Ujedinjeni narodi 1992. Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera

97

1995

L 231

59

 

 

21995D0928(02)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 28/95 od 19. svibnja 1995. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

112

1995

L 273

48

 

 

21995D1116(02)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 29/95 od 19. svibnja 1995. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

113

1996

L 057

40

 

 

21996D0307(07)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 74/95 od 15. prosinca 1995. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

114

1996

L 102

51

 

 

21996D0425(05)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 8/96 od 29. veljače 1996. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

115

1996

L 124

27

 

 

21996D0523(11)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP br. 19/96 od 26. ožujka 1996. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP

116

1998

L 083

1

 

 

31998D0216

 

 

 

(98/216/EZ)
Odluka Vijeća od 9. ožujka 1998. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi

117

1998

L 083

3

 

 

21998A0319(01)

 

 

 

Konvencija Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi

119

1998

L 326

1

 

 

31998D0685

 

 

 

(98/685/EZ)
Odluka Vijeća od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća

152

1998

L 326

6

 

 

21998A1203(01)

 

 

 

Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih nesreća

156

1999

L 322

1

 

 

31999D0800

 

 

 

(1999/800/EZ)
Odluka Vijeća od 22. listopada 1999. o sklapanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju i o prihvaćanju priloga tom Protokolu (Barcelonska Konvencija)

184

1999

L 322

3

 

 

21999A1214(01)

 

 

 

Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju

186

1999

L 322

18

 

 

31999D0801

 

 

 

(1999/801/EZ)
Odluka Vijeća od 22. listopada 1999. o prihvaćanju izmjena Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna (Barcelonska konvencija)

201

1999

L 322

20

 

 

21999A1214(02)

 

 

 

Izmjene i dopune Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna

203

2000

L 035

32

 

 

22000D0210(04)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP br. 4/1999 od 29. siječnja 1999. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP

215

2000

L 035

40

 

 

22000D0210(09)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP br. 9/1999 od 29. siječnja 1999. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP

216

2000

L 035

41

 

 

22000D0210(10)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP br. 10/1999 od 29. siječnja 1999. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP

217

2000

L 035

42

 

 

22000D0210(11)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP br. 11/1999 od 29. siječnja 1999. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP

218

2000

L 141

46

 

 

22000D0615(02)

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP br. 26/2000 od 31. ožujka 2000. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP

219

2001

L 134

40

 

 

32001D0379

 

 

 

(2001/379/EZ)
Odluka Vijeća od 4. travnja 2001. o odobrenju, u ime Europske zajednice, Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godineProtokol o teškim metalima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćivanju zraka

220

2002

L 130

1

 

 

32002D0358

 

 

 

(2002/358/EZ)
Odluka Vijeća od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze

245

2002

L 130

4

 

 

22002A0515(01)

 

 

 

Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime

248

2002

L 201

48

 

 

32002D0628

 

 

 

(2002/628/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 2002. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Kartagenskog protokola o biološkoj sigurnostiProtokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti

265

2004

L 116

68

 

 

22004D0015

 

 

 

Odluka Zajedničkoga odbora EGP-a br. 15/2004 od 6. veljače 2004. o izmjeni Priloga XXII. (Pravo trgovačkih društava) Sporazumu o EGP-u

283

2006

L 092

45

 

 

22006D0016

 

 

 

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 16/2006 od 27. siječnja 2006. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

284

2006

L 333

28

 

 

22006D0110(01)

 

 

 

Odluka zajedničkoga Odbora EGP-a br. 110/2006 od 22. rujna 2006. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

285

Top