EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_10_006_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
10. Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala
Svezak 06

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3000/19770588.2013.10.006.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

10.   Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

Svezak 006

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2012

L 086

1

 

 

32012R0236

 

 

 

Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (1)

3

2012

L 251

1

 

 

32012R0826

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u pogledu zahtjeva koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija, pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metode izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica (1)

27

2012

L 251

11

 

 

32012R0827

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012 od 29. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sredstvima objave neto pozicija u dionicama, oblikom informacija koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama, vrstama sporazuma, aranžmana i mjera kako bi se na odgovarajući način osigurala raspoloživost dionica ili državnih dužničkih instrumenata za namiru te datumima i razdoblju za utvrđivanje glavnog mjesta trgovanja dionice u skladu s Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (1)

37

2012

L 274

1

 

 

32012R0918

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s definicijama, izračunom neto kratkih pozicija, pokrivenim kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, pragovima za obavješćivanje, pragovima likvidnosti za privremenu obustavu ograničenja, značajnim padom vrijednosti financijskih instrumenata i negativnim događajima (1)

45

2012

L 274

16

 

 

32012R0919

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodu izračuna pada vrijednosti likvidnih dionica i drugih financijskih instrumenata (1)

60

2012

L 348

30

 

 

32012O0025

 

 

 

(2012/791/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 26. studenoga 2012. o izmjeni Smjernice ESB/2011/14 o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (ESB/2012/25)

62

2013

L 013

12

 

 

32012D0033(01)

 

 

 

(2013/32/EU)
Odluka Europske središnje banke od 19. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2010/24 o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke od euronovčanica u optjecaju i od vrijednosnih papira kupljenih u okviru programa za tržišta vrijednosnih papira (ESB/2012/33)

74

2013

L 033

14

 

 

32013R0093

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 93/2013 od 1. veljače 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara (1)

75

2013

L 041

1

 

 

32013R0119

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 119/2013 od 11. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (HIPC): prijenos i diseminacija podindeksa HIPC-a, u vezi s utvrđivanjem harmoniziranih indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (1)

78

2013

L 095

22

 

 

32013D0006(01)

 

 

 

(2013/169/EU)
Odluka Europske središnje banke od 20. ožujka 2013. o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava (ESB/2013/6)

80

2013

L 095

23

 

 

32013O0004

 

 

 

(2013/170/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 20. ožujka 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (ESB/2013/4)

81

2013

L 138

19

 

 

32013O0014

 

 

 

(2013/234/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 15. svibnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2006/4 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (ESB/2013/14)

89

2013

L 140

1

 

 

32013R0472

 

 

 

Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

90

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top