Help Print this page 

Document DD_2013_10_006_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
10. Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala
Svezak 06
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3000/19770588.2013.10.006.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

10.   Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

Svezak 006

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2012

L 086

1

 

 

32012R0236

 

 

 

Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (1)

3

2012

L 251

1

 

 

32012R0826

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u pogledu zahtjeva koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija, pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metode izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica (1)

27

2012

L 251

11

 

 

32012R0827

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012 od 29. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sredstvima objave neto pozicija u dionicama, oblikom informacija koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama, vrstama sporazuma, aranžmana i mjera kako bi se na odgovarajući način osigurala raspoloživost dionica ili državnih dužničkih instrumenata za namiru te datumima i razdoblju za utvrđivanje glavnog mjesta trgovanja dionice u skladu s Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (1)

37

2012

L 274

1

 

 

32012R0918

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s definicijama, izračunom neto kratkih pozicija, pokrivenim kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, pragovima za obavješćivanje, pragovima likvidnosti za privremenu obustavu ograničenja, značajnim padom vrijednosti financijskih instrumenata i negativnim događajima (1)

45

2012

L 274

16

 

 

32012R0919

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodu izračuna pada vrijednosti likvidnih dionica i drugih financijskih instrumenata (1)

60

2012

L 348

30

 

 

32012O0025

 

 

 

(2012/791/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 26. studenoga 2012. o izmjeni Smjernice ESB/2011/14 o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (ESB/2012/25)

62

2013

L 013

12

 

 

32012D0033(01)

 

 

 

(2013/32/EU)
Odluka Europske središnje banke od 19. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2010/24 o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke od euronovčanica u optjecaju i od vrijednosnih papira kupljenih u okviru programa za tržišta vrijednosnih papira (ESB/2012/33)

74

2013

L 033

14

 

 

32013R0093

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 93/2013 od 1. veljače 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara (1)

75

2013

L 041

1

 

 

32013R0119

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 119/2013 od 11. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (HIPC): prijenos i diseminacija podindeksa HIPC-a, u vezi s utvrđivanjem harmoniziranih indeksa potrošačkih cijena po stalnim poreznim stopama (1)

78

2013

L 095

22

 

 

32013D0006(01)

 

 

 

(2013/169/EU)
Odluka Europske središnje banke od 20. ožujka 2013. o pravilima u vezi s uporabom vlastitih nepokrivenih bankovnih obveznica za koje jamči država kao instrumenata osiguranja za operacije monetarne politike Eurosustava (ESB/2013/6)

80

2013

L 095

23

 

 

32013O0004

 

 

 

(2013/170/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 20. ožujka 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (ESB/2013/4)

81

2013

L 138

19

 

 

32013O0014

 

 

 

(2013/234/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 15. svibnja 2013. o izmjeni Smjernice ESB/2006/4 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (ESB/2013/14)

89

2013

L 140

1

 

 

32013R0472

 

 

 

Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

90

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top