EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_10_005_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
10. Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala
Svezak 005

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3000/19770588.2013.10.005.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

10.   Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

Svezak 005

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2000

L 291

28

 

 

32000R2548

 

 

 

(ESB/2000/11)
Uredba (EZ) br. 2548/2000 Europske središnje banke od 2. studenoga 2000. o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke nakon uvođenja eura u Grčkoj

3

2000

L 336

114

 

 

32000O0015

 

 

 

(ESB/2000/15)
Smjernica Europske središnje banke od 3. studenoga 1998. kako je izmijenjena Smjernicom od 16. studenoga 2000. o sastavu, vrednovanju i načinima inicijalnog prijenosa deviznih pričuva, te o nominalnoj vrijednosti i remuneraciji odgovarajućih potraživanja

5

2002

L 334

24

 

 

32002O0007

 

 

 

(2002/967/EZ)
Smjernica Europske središnje bankeod 21. studenoga 2002. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih izvještaja (ESB/2002/7)

9

2003

L 250

10

 

 

32003R1745

 

 

 

(ESB/2003/9)
Uredba (EZ) br. 1745/2003 Europske središnje banke od 12. rujna 2003. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama

30

2004

L 371

42

 

 

32004R2181

 

 

 

(ESB/2004/21)
Uredba (EZ) br. 2181/2004 Europske središnje banke od 16. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2423/2001 (ESB/2001/13) o konsolidiranoj bilanci sektora monetarnih financijskih institucija i Uredbe (EZ) br. 63/2002 (ESB/2001/18) o statistici kamatnih stopa koje monetarne financijske institucije primjenjuju na depozite i kredite kućanstava i nefinancijskih društava

37

2007

L 237

71

 

 

32007D0007

 

 

 

(2007/601/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 24. srpnja 2007. o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2007/7)

41

2008

L 282

14

 

 

32008R1052

 

 

 

(ESB/2008/10)
Uredba (EZ) br. 1052/2008 Europske središnje banke od 22. listopada 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 (ESB/2003/9) o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama

78

2009

L 015

14

 

 

32009R0025

 

 

 

(ESB/2008/32)
Uredba (EZ) br. 25/2009 Europske središnje banke od 19. prosinca 2008. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (preinačeno)

81

2009

L 053

76

 

 

32008O0031

 

 

 

(2009/160/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 19. prosinca 2008. o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 o monetarnoj statistici, statistici financijskih institucija i statistici financijskih tržišta (preinačeno) (ESB/2008/31)

130

2010

L 275

10

 

 

32010D0017(01)

 

 

 

(2010/624/EU)
Odluka Europske središnje banke od 14. listopada 2010. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Unija sklopila u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost (ESB/2010/17)

146

2010

L 331

48

 

 

32010R1094

 

 

 

Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ

147

2011

L 228

13

 

 

32011R0883

 

 

 

(ESB/2011/12)
Uredba Europske središnje banke (EU) br. 883/2011 od 25. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 25/2009 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2008/32)

183

2011

L 306

25

 

 

32011R1176

 

 

 

Uredba (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža

186

2011

L 331

1

 

 

32011O0014

 

 

 

(2011/817/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (preinačena) (ESB/2011/14)

194

2011

L 338

51

 

 

32011R1358

 

 

 

(ESB/2011/26)
Uredba (EU) br. 1358/2011 Europske središnje banke od 14. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2003/9)

289

2012

L 094

22

 

 

32012R0260

 

 

 

Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009  (1)

290

2012

L 218

20

 

 

32012O0018

 

 

 

(2012/476/EU)
Smjernica Europske središnje banke od 2. kolovoza 2012. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (ESB/2012/18)

306

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top