EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_10_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
10. Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala
Svezak 003

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.10.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

10.   Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1971

L 073

14

 

 

31971D0142

 

 

 

(71/142/EEZ)
Odluka Vijeća od 22. ožujka 1971. o jačanju suradnje između središnjih banaka država članica Europske ekonomske zajednice

3

1978

L 316

21

 

 

31978D0897

 

 

 

(78/897/EEZ)
Odluka Vijeća od 30. listopada 1978. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Banke za međunarodne namire u pogledu aktiviranja potraživanja koja drže države članice u sustavu srednjoročne financijske pomoći

4

1978

L 316

22

 

 

21978A1110(02)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Banke za međunarodne namire o aktiviranju tražbina od strane država članica u srednjoročnom aranžmanu financijske pomoći

5

1988

L 178

5

 

 

31988L0361

 

 

 

(88/361/EEZ)
Direktiva Vijeća od 24. lipnja 1988. za provedbu članka 67. Ugovora

7

1993

L 332

1

 

 

31993R3603

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3603/93 od 13. prosinca 1993. o utvrđivanju definicija za primjenu zabrana iz članka 104. i članka 104.b stavka 1. Ugovora

21

1997

L 162

1

 

 

31997R1103

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1103/97 od 17. lipnja 1997. o određenim odredbama koje se odnose na uvođenje eura

24

1997

L 209

1

 

 

31997R1466

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika

27

1997

L 209

6

 

 

31997R1467

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita

32

1998

L 139

1

 

 

31998R0974

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura

38

1998

L 225

29

 

 

31998D0501

 

 

 

(98/501/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 24. srpnja 1998. o određenim posebnim transakcijama koje su identificirane u okviru rada na Protokolu o postupku u slučaju prekomjernog deficita u vezi s primjenom članka 1. Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom o usklađivanju načina obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2204) (1)

43

1999

C 241

9

 

 

31999Y0826(01)

 

 

 

Obavijest Komisije o tehničkim prilagodbama metode utvrđivanja referentnih i diskontnih stopa (1)

47

2000

L 300

1

 

 

32000R2595

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2595/2000 od 27. studenoga 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1103/97 o određenim odredbama koje se odnose na uvođenje eura

48

2001

C 325

14

 

 

32000O0006

 

 

 

Pročišćena inačica Smjernice ESB/2000/6 od 20. srpnja 2000. o provedbi članka 52. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke po isteku prijelaznog razdoblja, kako je izmijenjena Smjernicom ESB/2001/10

49

2001

L 339

50

 

 

32001D0923

 

 

 

(2001/923/EZ)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 2001. o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program Periklo)

51

2001

L 339

55

 

 

32001D0924

 

 

 

(2001/924/EZ)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 2001. o proširenju učinaka Odluke o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program Periklo) na države članice koje nisu usvojile euro kao jedinstvenu valutu

56

2002

L 053

1

 

 

32002R0332

 

 

 

Uredba (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica

57

2002

L 168

43

 

 

32002L0047

 

 

 

Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2002. o financijskom kolateralu

60

2002

L 270

14

 

 

32002O0006

 

 

 

(2002/777/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 26. rujna 2002. o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a (ESB/2002/6)

68

2004

L 332

15

 

 

32004D0750

 

 

 

(2004/750/EZ)
Odluka Vijeća od 21. listopada 2004. o otvaranju pregovora o sporazumu o monetarnim odnosima s Kneževinom Andorom

71

2004

L 373

1

 

 

32004R2182

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama

72

2004

L 373

7

 

 

32004R2183

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2183/2004 od 6. prosinca 2004. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice

78

2005

L 174

1

 

 

32005R1055

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1055/2005 od 27. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika

79

2005

L 174

5

 

 

32005R1056

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1056/2005 od 27. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1467/97 o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita

83

2005

L 346

1

 

 

32005R2169

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2169/2005 od 21. prosinca 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 o uvođenju eura

88

2006

L 036

40

 

 

32006D0075

 

 

 

(2006/75/EZ)
Odluka Vijeća od 30. siječnja 2006. o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program Periklo)

93

2006

L 036

42

 

 

32006D0076

 

 

 

(2006/76/EZ)
Odluka Vijeća od 30. siječnja 2006. o proširenju primjene Odluke 2006/75/EZ o izmjeni, i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program Periklo) na države članice nesudionice

95

2006

L 107

54

 

 

32006O0004

 

 

 

(2006/294/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 7. travnja 2006. o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (ESB/2006/4)

96

2006

L 195

25

 

 

32006D0495

 

 

 

(2006/495/EZ)
Odluka Vijeća od 11. srpnja 2006. u skladu s člankom 122. stavkom 2. Ugovora o usvajanju jedinstvene valute u Sloveniji 1. siječnja 2007.

100

2006

L 219

23

 

 

32006D0558

 

 

 

(2006/558/EZ)
Odluka Komisije od 2. kolovoza 2006. o ažuriranju priloga Monetarnom sporazumu između Vlade Francuske Republike, u ime Europske zajednice, i Vlade Njegove Presvijetle Visosti Kneza Monaka

103

2006

L 309

2

 

 

32006R1647

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1647/2006 od 7. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 o uvođenju eura

108

2006

L 330

28

 

 

32006D0849

 

 

 

(2006/849/EZ)
Odluka Vijeća od 20. studenoga 2006. o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program Periklo)

110

2006

L 330

30

 

 

32006D0850

 

 

 

(2006/850/EZ)
Odluka Vijeća od 20. studenoga 2006. o proširenju primjene Odluke 2006/849/EZ, o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program Periklo) na države članice nesudionice

112

2006

L 406

1

 

 

32006R1927

 

 

 

Uredba (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1927/2006 od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji

113

2007

L 346

20

 

 

32007D0883

 

 

 

(2007/883/EZ)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u pogledu vanjskih revizora Središnje banke Malte

119

2008

L 031

34

 

 

32008D0094

 

 

 

(2008/94/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 2008. o ažuriranju Priloga A Monetarnom sporazumu između Vlade Francuske Republike, u ime Europske zajednice, i Vlade Njegove Presvijetle Visosti Kneza Monaka

120

2008

L 195

24

 

 

32008D0608

 

 

 

(2008/608/EZ)
Odluka Vijeća od 8. srpnja 2008. u skladu s člankom 122. stavkom 2. Ugovora o usvajanju jedinstvene valute u Slovačkoj 1. siječnja 2009.

125

2008

L 346

89

 

 

32008O0008

 

 

 

(2008/950/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 11. rujna 2008. o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2008/8)

129

2008

L 352

11

 

 

32008R1360

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1360/2008 od 2. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 332/2002 o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica

179

2009

L 017

5

 

 

32009R0046

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 46/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama

180

2009

L 017

7

 

 

32009R0047

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 47/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice

182

2009

L 051

10

 

 

32009D0002(01)

 

 

 

(2009/154/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 27. siječnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2009/2)

183

2009

L 128

1

 

 

32009R0431

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 431/2009 od 18. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 332/2002 o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica

187

2009

L 139

34

 

 

32009O0011

 

 

 

(2009/429/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 28. svibnja 2009. o izmjeni Smjernice ESB/2006/4 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama (ESB/2009/11)

189

2009

L 167

26

 

 

32009R0546

 

 

 

Uredba (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji

190

2009

L 172

35

 

 

32009D0015(01)

 

 

 

(2009/508/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 25. lipnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2008/20 o količini eurokovanica koje Austrija može izdati u 2009. (ESB/2009/15)

194

2010

L 118

1

 

 

32010R0407

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 407/2010 od 11. svibnja 2010. o uspostavi Mehanizma za europsku financijsku stabilnost

195

2010

L 196

24

 

 

32010D0416

 

 

 

(2010/416/EU)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 2010. u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o usvajanju eura u Estoniji 1. siječnja 2011.

199

2010

L 331

1

 

 

32010R1092

 

 

 

Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike

202

2011

L 091

1

 

 

32011D0199

 

 

 

(2011/199/EU)
Odluka Europskog vijeća od 25. ožujka 2011. o izmjeni članka 136. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi sa stabilizacijskim mehanizmom za države članice čija je valuta euro

213

2011

L 182

31

 

 

32011D0010

 

 

 

(2011/410/EU)
Odluka Europske središnje banke od 7. srpnja 2011. o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje jamči portugalska vlada (ESB/2011/10)

215

2011

L 189

1

 

 

32011D0433

 

 

 

(2011/433/EU)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 2011. o potpisivanju i sklapanju Monetarnog sporazuma između Europske unije i Francuske Republike o zadržavanju eura na Saint-Barthélemyju nakon izmjene njegovog statusa u odnosu na Europsku uniju

217

2011

L 189

3

 

 

22011A0720(01)

 

 

 

Monetarni sporazum između Europske unije i Francuske Republike o zadržavanju eura na Saint-Barthélemyju nakon izmjene njegovog statusa u odnosu na Europsku uniju

219

2011

L 306

12

 

 

32011R1175

 

 

 

Uredba (EU) br. 1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika

221

2011

L 316

1

 

 

32011R1214

 

 

 

Uredba (EU) br. 1214/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja

234

2011

L 319

116

 

 

32011D0018(01)

 

 

 

(2011/788/EU)
Odluka Europske središnje banke od 3. studenoga 2011. o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (ESB/2011/18)

254

2012

C 023

13

 

 

32012D0128(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 28. studenoga 2011. o sklapanju Monetarnog sporazuma između Europske unije i Kneževine Monaka u ime Europske unije

255

2012

L 006

10

 

 

32012D0020

 

 

 

(2012/20/EU)
Odluka Komisije od 6. siječnja 2012. o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi sa stručnjacima za nacionalno računovodstvo koji pomažu Komisiji u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 479/2009 o primjeni Protokola o postupku u slučaju prekomjernog deficita priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9973)

267

2012

L 103

49

 

 

32012D0194

 

 

 

(2012/194/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. travnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/961/EZ o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda određenih trećih zemalja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnih papira iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja (priopćeno pod brojem dokumenta C (2012) 2256) (1)

269

2012

L 121

22

 

 

32012D0245

 

 

 

(2012/245/EU)
Odluka Vijeća od 26. travnja 2012. o reviziji Statuta Gospodarskog i financijskog odbora

271

2012

L 133

1

 

 

32012R0423

 

 

 

Uredba (EU) br. 423/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu određenih odredbi o instrumentima za podjelu rizika za države članice u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na financijsku stabilnost

274

2012

L 142

26

 

 

32012R0461

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 461/2012 od 31. svibnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama i uredaba Komisije (EZ) br. 1503/2006, (EZ) br. 657/2007 i (EZ) br. 1178/2008 u pogledu prilagodbi povezanih s uklanjanjem varijabli novih narudžbi industrije (1)

280

2012

L 166

22

 

 

32012R0555

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 555/2012 od 22. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i inozemnim izravnim ulaganjima s obzirom na ažurirane zahtjeve za podacima i definicije

284

2012

L 169

8

 

 

32012R0566

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 566/2012 od 18. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 975/98 o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih optjecaju

329

2012

L 174

24

 

 

32012D0355

 

 

 

(2012/355/EU)
Odluka Komisije od 2. srpnja 2012. o ažuriranju Priloga Monetarnom sporazumu između Europske unije i Države Vatikanskog Grada

332

2012

L 178

14

 

 

32012D0010(01)

 

 

 

(2012/367/EU)
Odluka Europske središnje banke od 19. lipnja 2012. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2012/10)

335

2012

L 201

135

 

 

32012R0651

 

 

 

Uredba (EU) br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izdavanju eurokovanica

336

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top