EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_10_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
10. Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala
Svezak 002

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.10.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

10.   Ekonomska i monetarna politika i slobodno kretanje kapitala

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1977

L 088

9

 

 

31977D0270

 

 

 

(77/270/Euratom)
Odluka Vijeća od 29. ožujka 1977. o ovlaštenju Komisije za izdavanje zajmova Euratoma u svrhu doprinosa financiranju nuklearnih elektrana

3

1977

L 088

11

 

 

31977D0271

 

 

 

(77/271/Euratom)
Odluka Vijeća od 29. ožujka 1977. o primjeni Odluke 77/270/Euratom o ovlaštenju Komisije za izdavanje zajmova Euratoma u svrhu doprinosa financiranju nuklearnih elektrana

5

1990

L 112

26

 

 

31990D0212

 

 

 

(90/212/Euratom)
Odluka Vijeća od 23. travnja 1990. o izmjeni Odluke 77/271/Euratom o provedbi Odluke 77/270/Euratom o ovlaštenju Komisije za izdavanje zajmova Euratoma u svrhu doprinosa financiranju nuklearnih elektrana

6

1994

L 084

41

 

 

31994D0179

 

 

 

(94/179/Euratom)
Odluka Vijeća od 21. ožujka 1994. o izmjeni Odluke 77/270/Euratom, o ovlaštenju Komisije za ugovaranje zaduživanja Euratoma u svrhu doprinosa financiranju potrebnom za poboljšanje stupnja sigurnosti i učinkovitosti nuklearnih elektrana u određenim državama nečlanicama

7

1996

L 296

8

 

 

31996R2214

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2214/96 od 20. studenoga 1996. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena: slanje i diseminacija podindeksa HIPC-a (1)

10

1998

L 139

6

 

 

31998R0975

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 975/98 od 3. svibnja 1998. o apoenima i tehničkim specifikacijama kovanica eura namijenjenih za optjecaj

32

1998

L 214

23

 

 

31998R1688

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1688/98 od 20. srpnja 1998. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1749/96 u vezi s geografskim i demografskim područjem prikupljanja podataka za harmonizirane indekse potrošačkih cijena

35

1998

L 340

33

 

 

31998D0715

 

 

 

Odluka Komisije od 30. studenoga 1998. o pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 3685) (1)

37

1999

L 052

2

 

 

31999R0423

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 423/1999 od 22. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 975/98 o apoenima i tehničkim specifikacijama kovanica eura namijenjenih za optjecaj

54

1999

L 266

1

 

 

31999R2166

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/1999 od 8. listopada 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretiranje proizvoda iz sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena

56

2000

L 029

4

 

 

32000R0264

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 264/2000 od 3. veljače 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu kratkoročne statistike javnih financija

59

2000

L 257

28

 

 

32000D0604

 

 

 

(2000/604/EZ)
Odluka Vijeća od 29. rujna 2000. o sastavu i statutima Odbora za ekonomsku politiku

62

2000

L 290

1

 

 

32000R2516

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. studenoga 2000. o izmjeni zajedničkih načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA) 95 u pogledu poreza i socijalnih doprinosa i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96

66

2000

L 300

14

 

 

32000R2601

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2601/2000 od 17. studenoga 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s vremenom uvođenja kupovnih cijena u harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (1)

68

2000

L 300

16

 

 

32000R2602

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2602/2000 od 17. studenoga 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretiranje sniženja cijena u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (1)

70

2001

L 139

3

 

 

32001R0995

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 995/2001 od 22. svibnja 2001. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2516/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni zajedničkih načela Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (ESA 95) u pogledu poreza i socijalnih doprinosa

72

2001

L 163

14

 

 

32001R1205

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1205/2001 od 19. lipnja 2001. o prvoj izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2488/2000 o nastavku zamrzavanja financijskih sredstava u odnosu na g. Miloševića i s njim povezane osobe

78

2001

L 261

46

 

 

32001R1920

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1920/2001 od 28. rujna 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za tretiranje naknada usluga koje su razmjerne transakcijskim vrijednostima u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 (1)

80

2001

L 261

49

 

 

32001R1921

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1921/2001 od 28. rujna 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s minimalnim standardima za revizije harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2602/2000 (1)

83

2001

L 344

1

 

 

32001R2558

 

 

 

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2558/2001 od 3. prosinca 2001. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu reklasifikacije nagodbi na temelju swapova i na temelju sporazuma o terminskom tečaju (1)

86

2002

L 286

11

 

 

32002R1889

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1889/2002 od 23. listopada 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 448/98 o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2223/96 s obzirom na alociranje usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) unutar Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA) (1)

90

2002

L 347

42

 

 

32002D0990

 

 

 

(2002/990/EZ)
Odluka Komisije od 17. prosinca 2002. o dodatnom pojašnjenju Priloga A Uredbi Vijeća (EZ) br. 2223/96 u pogledu načela za mjerenje cijena i obujma u nacionalnim računima (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 5054) (1)

92

2003

L 264

12

 

 

32003R1799

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1799/2003 od 13. listopada 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

110

2003

L 283

81

 

 

32003O0012

 

 

 

(2003/775/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 23. listopada 2003. za transakcije država članica sudionica s njihovim operativnim deviznim sredstvima u skladu s člankom 31. stavkom 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (ESB/2003/12)

112

2003

L 297

35

 

 

32003D0014(01)

 

 

 

(2003/797/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 7. studenoga 2003. o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Europska zajednica sklopila u sklopu instrumenta srednjoročne financijske pomoći (ESB/2003/14)

118

2003

L 318

9

 

 

32003R2119

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2119/2003 od 2. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96

120

2003

L 330

7

 

 

32003R2204

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2204/2003 od 17. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

122

2004

L 081

1

 

 

32004R0501

 

 

 

Uredba (EZ) br. 501/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o tromjesečnim financijskim računima ukupne države (1)

125

2004

L 163

100

 

 

32004R0924

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 924/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

130

2004

L 207

10

 

 

32004R1086

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1086/2004 od 9. lipnja 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

132

2004

L 233

1

 

 

32004R1222

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1222/2004 od 28. lipnja 2004. o sastavljanju i dostavi podataka o tromjesečnom javnom dugu

135

2005

L 230

7

 

 

32005R1450

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1450/2005 od 5. rujna 2005. o izmjeni Priloga V. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

137

2005

L 274

9

 

 

32005R1708

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1708/2005 od 19. listopada 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena, i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 (1)

140

2006

C 073

21

 

 

32006X0325(01)

 

 

 

Sporazum od 16. ožujka 2006. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije

142

2006

L 122

3

 

 

32006R0701

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 701/2006 od 25. travnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2494/95 vezano uz vremenski okvir za prikupljanje cijena u harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (Tekst značajan za EGP) (1)

149

2006

L 195

1

 

 

32006R1086

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1086/2006 od 11. srpnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 o stopama konverzije između eura i valuta država članica koje usvajaju euro

151

2007

C 014

6

 

 

32007X0120(01)

 

 

 

Sporazum od 21. prosinca 2006. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije

152

2007

C 319

7

 

 

32007X1229(01)

 

 

 

Sporazum od 14. prosinca 2007. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije (2007/C 319/04)

155

2007

L 150

5

 

 

32007D0397

 

 

 

(2007/397/EZ)
Odluka Komisije od. 8. lipnja 2007. o osnivanju stručne skupine za demografska pitanja

158

2007

L 186

1

 

 

32007R0835

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 835/2007 od 10. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura na Cipru

161

2007

L 186

3

 

 

32007R0836

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 836/2007 od 10. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura na Malti

163

2007

L 256

1

 

 

32007R1134

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1134/2007 od 10. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Maltu

165

2007

L 256

2

 

 

32007R1135

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1135/2007 od 10. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Cipar

166

2007

L 296

22

 

 

32007R1334

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2007 od 14. studenog 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1749/96 o početnim provedbenim mjerama za Uredbu Vijeća (EZ) br. 2494/95 u vezi s harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (1)

167

2007

L 319

1

 

 

32007L0064

 

 

 

Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ (1)

172

2007

L 336

1

 

 

32007R1445

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o uspostavi zajedničkih pravila za pružanje osnovnih informacija o paritetima kupovne moći te za njihov izračun i diseminaciju (1)

208

2008

L 059

1

 

 

32008R0195

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 195/2008 od 3. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

232

2008

L 192

63

 

 

32008O0005

 

 

 

(2008/596/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 20. lipnja 2008. o upravljanju deviznim pričuvama Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka i o pravnoj dokumentaciji za poslove koji uključuju te pričuve (preinačeno) (ESB/2008/5)

237

2008

L 195

1

 

 

32008R0693

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 693/2008 od 8. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Slovačkoj

258

2008

L 195

3

 

 

32008R0694

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 694/2008 od 8. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Slovačku

260

2008

L 319

76

 

 

32008D0017

 

 

 

(2008/893/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 17. studenoga 2008. o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava (ESB/2008/17)

261

2008

L 340

112

 

 

32008D0961

 

 

 

(2008/961/EZ)
Odluka Komisije od 12. prosinca 2008. o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda računovodstvenog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnica iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 8218) (1)

264

2009

L 062

1

 

 

32009R0175

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 175/2009 od 5. ožujka 2009. o izmjeni uredbe (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

267

2009

L 079

37

 

 

32009D0289

 

 

 

(2009/289/EZ)
Odluka Vijeća od 20. siječnja 2009. o odobrenju uzajamne pomoći Latviji

268

2009

L 103

6

 

 

32009R0330

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 330/2009 od 22. travnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz minimalne standarde za tretiranje sezonskih proizvoda u harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (HIPC) (1)

270

2009

L 126

11

 

 

32009R0400

 

 

 

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 400/2009 od 23. travnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

274

2010

L 051

1

 

 

32010R0168

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 168/2010 od 1. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

276

2010

L 083

12

 

 

32010D0181

 

 

 

(2010/181/EU)
Odluka Vijeća od 16. veljače 2010. o objavljivanju Preporuke 2010/190/EU s ciljem okončanja nedosljednosti s općim smjernicama gospodarskih politika u Grčkoj i uklanjanja rizika ugrožavanja pravilnog funkcioniranja ekonomske i monetarne unije

277

2010

L 159

1

 

 

32010R0554

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 554/2010 od 24. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2488/2000 o nastavku zamrzavanja sredstava u odnosu na g. Miloševića i s njim povezane osobe

278

2010

L 196

1

 

 

32010R0670

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 670/2010 od 13. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Estoniji

282

2010

L 196

4

 

 

32010R0671

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 671/2010 od 13. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Estoniju

285

2010

L 198

1

 

 

32010R0679

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 679/2010 od 26. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 479/2009 o kvaliteti statističkih podataka u kontekstu postupka u slučaju prekomjernog deficita

286

2010

L 238

14

 

 

32010D0008(01)

 

 

 

(2010/483/EU)
Odluka Europske središnje banke od 27. srpnja 2010. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2010/8)

290

2010

L 316

4

 

 

32010R1114

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1114/2010 od 1. prosinca 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o minimalnim standardima za kvalitetu ponderiranja harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena (HIPC-a) i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2454/97 (1)

293

2010

L 331

162

 

 

32010R1096

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike

296

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top