EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_09_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
09. Porezi
Svezak 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.09.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

09.   Porezi

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1983

L 105

59

 

 

31983L0182

 

 

 

(83/182/EEZ)
Direktiva Vijeća od 28. ožujka 1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prijevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu

3

1992

L 316

21

 

 

31992L0083

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića

8

1992

L 316

29

 

 

31992L0084

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića

15

1992

L 369

17

 

 

31992R3649

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavljenom pratećem dokumentu za prijevoz unutar Zajednice proizvoda koji podliježu trošarini, koji su stavljeni u promet radi potrošnje u državi članici otpreme

18

1993

L 198

5

 

 

31993R2225

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2225/93 od 27. srpnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2719/92 o pratećem administrativnom dokumentu za prijevoz proizvoda koji podliježu trošarini u sustavu odgode plaćanja trošarina

26

1993

L 288

12

 

 

31993R3199

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi oslobođenja od trošarine

37

1994

L 365

52

 

 

31994L0075

 

 

 

(94/000/EZ)
Direktiva Vijeća 94/75/EZ od 22. prosinca 1994. o izmjeni Direktive 94/4/EZ te o uvođenju privremenih mjera odstupanja koje se primjenjuju na Austriju i Njemačku

41

1995

L 260

45

 

 

31995R2546

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2546/95 od 30. listopada 1995. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka za potpuno denaturiranje alkohola radi oslobođenja od trošarine

42

1995

L 291

46

 

 

31995L0060

 

 

 

Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina

44

1995

L 303

33

 

 

31995R2869

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2869/95 od 13. prosinca 1995. o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

46

1996

L 008

11

 

 

31996R0031

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 31/96 od 10. siječnja 1996. o potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine

52

1996

L 292

2

 

 

31996R2185

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti

57

1998

L 320

27

 

 

31998R2559

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2559/98 od 27. studenoga 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka za potpuno denaturiranje alkohola radi oslobođenja od trošarine

61

2000

L 161

82

 

 

32000L0044

 

 

 

Direktiva Vijeća 2000/44/EZ od 30. lipnja 2000. o izmjenama Direktive 92/12/EEZ vezano uz privremena količinska ograničenja za proizvode koji podliježu trošarinama koji se unose u Švedsku iz drugih država članica

62

2001

L 084

23

 

 

32001D0224

 

 

 

(2001/224/EZ)
Odluka Vijeća od 12. ožujka 2001. o sniženim stopama posebnog poreza i oslobođenjima od poreza određenih mineralnih ulja kad se koriste za posebne namjene

64

2003

L 162

5

 

 

32003D1152

 

 

 

Odluka br. 1152/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinskih proizvoda

71

2003

L 283

51

 

 

32003L0096

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (1)

75

2004

L 123

85

 

 

32004R0781

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 781/2004 od 26. travnja 2004. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

95

2004

L 157

87

 

 

32004L0074

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/74/EZ od 29. travnja 2004. o izmjeni Direktive 2003/96/EZ o mogućnosti nekih država članica da primjene privremena oslobođenja ili snižene razine oporezivanja energenata i električne energije

98

2004

L 157

100

 

 

32004L0075

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/75/EZ od 29. travnja 2004. o izmjeni Direktive 2003/96/EZ s obzirom na mogućnost da Cipar primijeni privremena oslobođenja ili smanjenja razine oporezivanja za energente i električnu energiju

103

2004

L 374

42

 

 

32004R2205

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2205/2004 od 21. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka za potpuno denaturiranje alkohola radi oslobođenja od trošarine

105

2005

L 172

22

 

 

32005R1042

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1042/2005 od 29. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (1)

107

2005

L 208

12

 

 

32005R1309

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1309/2005 od 10. kolovoza 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi oslobođenja od trošarine

109

2005

L 271

14

 

 

32005R1687

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1687/2005 od 14. listopada 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) u vezi s prilagodbom određenih pristojba (1)

113

2005

L 309

15

 

 

32005L0060

 

 

 

Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (1)

116

2005

L 326

8

 

 

32005R2023

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2023/2005 od 12. prosinca 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka za potpuno denaturiranje alkohola radi oslobođenja od trošarine

138

2006

L 214

29

 

 

32006L0070

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/70/EZ od 1. kolovoza 2006. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijom politički izložene osobe i tehničkim kriterijima za postupke pojednostavljene temeljite identifikacije stranaka i za oslobođenje na temelju financijske djelatnosti koja se provodila povremeno ili u vrlo ograničenom opsegu

140

2006

L 286

15

 

 

32006L0079

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/79/EZ od 5. listopada 2006. o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljaka robe nekomercijalne naravi iz trećih zemalja (kodificirana verzija)

146

2007

L 346

6

 

 

32007L0074

 

 

 

Direktiva Vijeća 2007/74/EZ od 20. prosinca 2007. o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarina na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja

150

2008

L 023

13

 

 

32008R0067

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 67/2008 od 25. siječnja 2008., o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi oslobođenja od trošarine

157

2008

L 046

11

 

 

32008L0007

 

 

 

(2008/7/EZ)
Direktiva 2008/7/EZ Vijeća od 12. veljače 2008. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala

159

2008

L 076

46

 

 

32008L0020

 

 

 

Direktiva 2008/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2005/60/EZ o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma vezano uz provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji (1)

171

2008

L 231

11

 

 

32008R0849

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 849/2008 od 28. kolovoza 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi oslobođenja od trošarine

173

2009

L 009

12

 

 

32008L0118

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ

174

2009

L 145

36

 

 

32009L0055

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/55/EZ od 25. svibnja 2009. o poreznim oslobođenjima koja se primjenjuju na konačni unos osobnog vlasništva pojedinaca iz države članice (kodificirana verzija)

193

2009

L 197

24

 

 

32009R0684

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine

199

2009

L 205

21

 

 

32009D0602

 

 

 

(2009/602/EZ)
Odluka Komisije od 10. ožujka 2009. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o određenim tehničkim izmjenama priloga I. i II. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrsnim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju zbog pristupanja Republike Bugarske i RumunjskeSporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o određenim tehničkim izmjenama priloga I. i II. Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrsnim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju zbog pristupanja Republike Bugarske i Rumunjske

240

2010

L 072

1

 

 

32010L0023

 

 

 

Direktiva Vijeća 2010/23/EU od 16. ožujka 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s neobaveznom i privremenom primjenom mehanizma obrnutog zaduženja za pružanje određenih usluga koje su podložne prijevari

244

2010

L 275

1

 

 

32010L0066

 

 

 

Direktiva Vijeća 2010/66/EU od 14. listopada 2010. o izmjeni Direktive 2008/9/EZ o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata već u drugoj državi članici

246

2011

L 200

14

 

 

32011R0767

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 767/2011 od 2. kolovoza 2011. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 3199/93 o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi oslobođenja od trošarine u vezi unosa za Češku i Latviju

248

2011

L 241

31

 

 

32011D0544

 

 

 

(2011/544/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. rujna 2011. o utvrđivanju zajedničkog fiskalnog sredstva za označivanje plinskih ulja i kerozina (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6422)

251

2011

L 241

33

 

 

32011D0545

 

 

 

(2011/545/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. rujna 2011. o primjeni odredaba o nadzoru i kretanju Direktive Vijeća 2008/118/EZ na proizvode obuhvaćene oznakom KN 3811, u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 2003/96/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6423)

253

2012

C 198

4

 

 

32012D0706(02)

 

 

 

Odluka Komisije od 3. srpnja 2012. o osnivanju foruma EU o PDV-u

254

2012

L 121

1

 

 

32012R0389

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004

257

2012

L 290

1

 

 

32012R0967

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 967/2012 od 9. listopada 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u vezi posebnih programa za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan, a isporučuju telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici

272

2012

L 335

42

 

 

32012R1156

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1156/2012 od 6. prosinca 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredaba Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja

279

2012

L 349

9

 

 

32012R1221

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1221/2012 od 12. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine

284

2013

L 022

11

 

 

32013D0052

 

 

 

(2013/52/EU)
Odluka Vijeća od 22. siječnja 2013. o odobravanju pojačane suradnje u području poreza na financijske transakcije

310

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top