Help Print this page 

Document DD_2013_08_004_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
08. Politika tržišnog natjecanja
Svezak 004
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.08.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

08.   Politika tržišnog natjecanja

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1997

C 209

3

 

 

31997Y0710(01)

 

 

 

Komunikacija Komisije o elementima državne potpore kod prodaje zemljišta i zgrada od strane tijela javne vlasti (1)

3

1998

C 009

3

 

 

31998Y0114(01)

 

 

 

Smjernice o metodi za utvrđivanje novčanih kazni koje se propisuju u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe br. 17. i člankom 65. stavkom 5. Ugovora o EZUČ-u (1)

6

1998

C 384

3

 

 

31998Y1210(01)

 

 

 

Obavijest Komisije o primjeni propisa o državnim potporama na mjere koje se odnose na izravno oporezivanje poduzetnika (1)

9

1999

L 083

1

 

 

31999R0659

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u

16

2000

C 071

14

 

 

32000Y0311(03)

 

 

 

Obavijest Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore u obliku jamstava

25

2001

C 368

13

 

 

52001XC1222(03)

 

 

 

Obavijest Komisije o sporazumima male vrijednosti koji neznatno ograničavaju tržišno natjecanje prema članku 81. stavku 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (sporazumi de minimis) (1)

30

2004

C 101

81

 

 

52004XC0427(06)

 

 

 

Obavijest Komisije Smjernice o načelu utjecaja na trgovinu iz članaka 81. i 82. Ugovora (1)

33

2005

C 325

7

 

 

52005XC1222(03)

 

 

 

Obavijest Komisije o pravilima uvida u spis Komisije u predmetima koji se vode prema člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u, člancima 53., 54. i 57. Sporazuma o EGP-u i Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1)

49

2006

C 210

2

 

 

52006XC0901(01)

 

 

 

Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe br. 1/2003 (1)

58

2006

C 298

17

 

 

52006XC1208(04)

 

 

 

Obavijest Komisije o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni u slučajevima kartela (1)

62

2007

L 193

6

 

 

32007R0875

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 875/2007 od 24. srpnja 2007. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na potpore male vrijednosti u sektoru ribarstva koja izmjenjuje Uredbu (EZ) br. 1860/2004

68

2007

L 337

35

 

 

32007R1535

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1535/2007 od 20. prosinca 2007. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na potpore male vrijednosti u sektoru poljoprivredne proizvodnje

75

2008

L 082

1

 

 

32008R0271

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 271/2008 od 30. siječnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u

82

2008

L 201

16

 

 

32008R0736

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 736/2008 od 22. srpnja 2008. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na državne potpore malim i srednjim poduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i prodajom proizvoda ribarstva

146

2008

L 214

3

 

 

32008R0800

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (1)

159

2008

L 313

1

 

 

32008R1147

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1147/2008 od 31. listopada 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u, u pogledu dijela III.10. njezinog Priloga I.

204

2009

L 037

7

 

 

32009D0103

 

 

 

(2009/103/EZ)
Odluka Vijeća od 4. studenoga 2008. o odobravanju uzajamne pomoći Mađarskoj

248

2009

L 081

15

 

 

32009R0257

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 227/2009 od 24. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 u dijelu koji se odnosi na dopunski obrazac s informacijama za prijavu potpora za ribarstvo i akvakulturu (1)

249

2009

L 257

12

 

 

32009D0912

 

 

 

Odluka br. 912/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o sudjelovanju Zajednice u Europskom programu istraživanja i razvoja u području mjeriteljstva, koji je poduzelo nekoliko država članica (1)

253

2010

L 304

47

 

 

32010Q1120(01)

 

 

 

Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije

267

2010

L 335

36

 

 

32010R1217

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1217/2010 od 14. prosinca 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije sporazuma o istraživanju i razvoju (1)

283

2010

L 335

43

 

 

32010R1218

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1218/2010 od 14. prosinca 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije sporazuma o specijalizaciji (1)

290

2011

L 275

29

 

 

32011D0695

 

 

 

(2011/695/EU)
Odluka predsjednika Europske komisije od 13. listopada 2011. o funkciji i opisu posla službenika za usmene rasprave u određenim postupcima tržišnog natjecanja (1)

295

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top