EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_08_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
08. Politika tržišnog natjecanja
Svezak 003

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.08.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

08.   Politika tržišnog natjecanja

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1962

P 013

204

 

 

31962R0017

 

 

 

Uredba br. 17Prva uredba o provedbi članaka 85. i 86. Ugovora

3

1979

C 001

2

 

 

31979Y0103(01)

 

 

 

Obavijest Komisije od 18. prosinca 1978. o ocjeni određenih ugovora o nalogu u odnosu na članak 85. stavak 1. Ugovora o EEZ-u

6

1991

L 143

1

 

 

31991R1534

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1534/91 od 31. svibnja 1991. o primjeni članka 85. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja u sektoru osiguranja

8

1995

C 312

8

 

 

51995XC1123(01)

 

 

 

Obavijest o suradnji između nacionalnih sudova i Komisije u području državnih potpora

11

1997

C 273

3

 

 

51997XC0909(01)

 

 

 

Obavijest Komisije o načinu utvrđivanja referentnih stopa i diskontnih stopa (Ova obavijest zamjenjuje prethodne obavijesti o načinu utvrđivanja referentnih stopa i diskontnih stopa, a posebno obavijest Komisije od 10. kolovoza 1996.) (1)

17

1997

C 372

5

 

 

31997Y1209(01)

 

 

 

Obavijest Komisije o utvrđivanju mjerodavnog tržišta za potrebe prava tržišnog natjecanja Zajednice (1)

18

1998

C 039

2

 

 

31998Y0206(01)

 

 

 

Obavijest Komisije o primjeni pravila o tržišnom natjecanju na poštanski sektor i o ocjeni određenih državnih mjera u vezi s poštanskim uslugama (1)

27

2000

C 291

1

 

 

32000Y1013(01)

 

 

 

Obavijest KomisijeSmjernice za vertikalna ograničenja (1)

44

2001

C 320

5

 

 

52001XC1115(01)

 

 

 

Komunikacija Komisije o primjeni pravila o državnim potporama na javne radiodifuzijske usluge (1)

88

2002

C 070

8

 

 

52002XC0319(03)

 

 

 

Komunikacija KomisijeVišesektorski okvir regionalnih potpora za velike investicijske projekte (prijavljeno kao dokument br. C(2002) 315) (1)

95

2002

C 070

21

 

 

52002XC0319(04)

 

 

 

Komunikacija KomisijePotpore za sanaciju i restrukturiranje i potpore za zatvaranje poslovanja u sektoru čelika (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 315) (1)

108

2002

C 119

22

 

 

52002XC0522(04)

 

 

 

Obavijest Komisije o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na ocjenu nezakonite državne potpore (objavljeno pod brojem dokumenta C(2002) 458) (1)

110

2003

C 116

3

 

 

52003XC0516(02)

 

 

 

Obrazac za pritužbu na navodno nezakonitu državnu potporu

111

2003

C 263

3

 

 

52003XC1101(02)

 

 

 

Komunikacija Komisije o izmjeni Višesektorskog okvira regionalnih potpora za velike investicijske projekte (2002.) s obzirom na stvaranje popisa sektora suočenih sa strukturalnim poteškoćama, kao i o prijedlogu primjerenih mjera prema članku 88. stavku 1. Ugovora o EZ-u, o sektoru motornih vozila i sektoru sintetičkih vlakana (1)

115

2003

C 297

6

 

 

52003XC1209(02)

 

 

 

Komunikacija Komisije C(2003) 4582 od 1. prosinca 2003. o profesionalnim tajnama u odlukama o državnim potporama

117

2004

C 244

2

 

 

52004XC1001(01)

 

 

 

Komunikacija KomisijeSmjernice Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzeća u teškoćama (1)

121

2004

C 307

12

 

 

52004XC1211(03)

 

 

 

Komunikacija Komisije o produženju Komunikacije Komisije državama članicama u skladu s člankom 93. stavkom 1. Ugovora o EZ–u o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora na osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita (1)

137

2005

C 237

3

 

 

52005XC0927(01)

 

 

 

Detalji postupaka elektroničke dostave prijava državnih potpora uključujući adrese i postupke za zaštitu tajnosti podatakaČlanak 3. stavak 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni članka 93. Ugovora o EZ (1)

138

2006

C 054

13

 

 

52006XC0304(02)

 

 

 

Smjernice za nacionalne regionalne potpore za 2007.–2013. (1)

139

2006

C 323

1

 

 

52006XC1230(01)

 

 

 

Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije

171

2006

L 379

5

 

 

32006R1998

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1998/2006 od 15. prosinca 2006. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na de minimis potpore

197

2008

C 082

1

 

 

52008XC0401(03)

 

 

 

Smjernice Zajednice o državnim potporama za zaštitu okoliša (1)

203

2008

L 162

20

 

 

32008L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/63/EZ od 20. lipnja 2008. o tržišnom natjecanju na tržištima telekomunikacijske terminalne opreme (Kodificirana inačica) (1)

236

2008

L 171

3

 

 

32008R0622

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 622/2008 od 30. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 773/2004 o provođenju postupaka nagodbe u kartelnim predmetima (1)

243

2009

L 079

1

 

 

32009R0246

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 246/2009 od 26. veljače 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja između brodara u linijskom pomorskom prometu (konzorciji) (kodificirana verzija)

246

2009

L 256

31

 

 

32009R0906

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 906/2009 od 28. rujna 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja između brodara u linijskom pomorskom prometu (konzorciji) (1)

250

2009

L 308

5

 

 

32009R1125

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1125/2009 od 23. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u, u vezi s dijelom III.2., dijelom III.3. i dijelom III.7. Priloga I.

254

2010

L 083

1

 

 

32010R0267

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 267/2010 od 24. ožujka 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja u sektoru osiguranja (1)

263

2010

L 102

1

 

 

32010R0330

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (1)

270

2010

L 129

52

 

 

32010R0461

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 461/2010 od 27. svibnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja u sektoru motornih vozila (1)

277

2010

L 336

24

 

 

32010D0787

 

 

 

(2010/787/EU)
Odluka Vijeća od 10. prosinca 2010. o državnim potporama za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena

283

2012

L 007

3

 

 

32012D0021

 

 

 

(2012/21/EU)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 9380) (1)

289

2012

L 114

8

 

 

32012R0360

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (1)

297

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top