EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_026_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 26

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.026.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 026

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 272

36

 

 

31996L0067

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice

3

2002

L 085

40

 

 

32002L0030

 

 

 

Direktiva 2002/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. ožujka 2002. o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja vezanih uz buku u zračnim lukama Zajednice (1)

13

2003

L 150

32

 

 

32003D0440

 

 

 

(2003/440/EZ)
Odluka Vijeća od 8. svibnja 2003. o potpisivanju, u ime Zajednice, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sustavu ekobodova koji će se primjenjivati na hrvatski tranzitni promet kroz Austriju od 1. siječnja 2003.

20

2004

L 046

1

 

 

32004R0261

 

 

 

Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (1)

21

2004

L 157

7

 

 

32004R0847

 

 

 

Uredba (EZ) br. 847/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pregovorima i provedbi sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu između država članica i trećih zemalja

28

2009

L 036

18

 

 

32009D0097

 

 

 

(2009/97/EZ)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 2008. o potpisivanju i privremenoj primjeni Memoranduma o suradnji između Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva i Europske zajednice na području revizija sigurnosti/inspekcija i povezanih pitanja

32

2012

L 059

1

 

 

32012R0173

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 173/2012 od 29. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 u pogledu pojašnjenja i pojednostavnjenja određenih posebnih mjera o zaštiti zračnog prometa (1)

36

2012

L 187

29

 

 

32012R0646

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 646/2012 od 16. srpnja 2012. o propisivanju detaljnih pravila o globama i periodičnim novčanim kaznama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

44

2012

L 320

8

 

 

32012R1078

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1078/2012 od 16. studenoga 2012. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za kontrolu koju će primjenjivati željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture nakon izdanog rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom i rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza te subjekti nadležni za održavanje (1)

51

2012

L 320

14

 

 

32012R1079

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1079/2012 od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo (1)

57

2012

L 324

25

 

 

32012R1082

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1082/2012 od 9. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o potvrđivanju zaštite zračnog prometa EU-a (1)

68

2013

L 004

36

 

 

32013R0007

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 7/2013 od 8. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (1)

93

2013

L 016

2

 

 

22013A0119(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe o općem okviru za pojačanu suradnju

95

2013

L 034

13

 

 

32013R0104

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 104/2013 od 4. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 u pogledu zaštitnog pregleda putnika i osoba koje nisu putnici opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) u kombinaciji s ručnom opremom za otkrivanje metala (HHMD) (1)

100

2013

L 039

30

 

 

32013R0100

 

 

 

Uredba (EU) br. 100/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (1)

102

2013

L 049

2

 

 

22013A0222(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke o određenim aspektima zračnog prijevoza

113

2013

L 062

17

 

 

32013R0189

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 189/2013 od 5. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 u pogledu režima poznatog pošiljatelja (1)

121

2013

L 068

55

 

 

32013L0009

 

 

 

Direktiva Komisije 2013/9/EU od 11. ožujka 2013. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1)

123

2013

L 077

5

 

 

32013R0245

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 245/2013 od 19. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 272/2009 u pogledu zaštitnog pregleda tekućina, raspršivača i gelova u zračnim lukama EU-a (1)

125

2013

L 077

8

 

 

32013R0246

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 246/2013 od 19. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 u pogledu zaštitnog pregleda tekućina, raspršivača i gelova u zračnim lukama EU-a (1)

128

2013

L 084

17

 

 

32013R0280

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 280/2013 od 22. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 62/2006 o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti u odnosu na primjenu telematike u teretnom podsustavu transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (1)

132

2013

L 091

1

 

 

32013R0305

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 305/2013 od 26. studenoga 2012. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s usklađenom odredbom interoperabilne paneuropske usluge eCall (1)

134

2013

L 104

1

 

 

32013R0321

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 321/2013 od 13. ožujka 2013. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom željeznička vozila – teretni vagoni željezničkog sustava u Europskoj uniji i o stavljanju izvan snage Odluke 2006/861/EZ (1)

138

2013

L 121

8

 

 

32013R0402

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 402/2013 od 30. travnja 2013. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za vrednovanje i procjenu rizika i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 352/2009 (1)

194

2013

L 123

1

 

 

32013R0409

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 409/2013 od 3. svibnja 2013. o definiciji zajedničkih projekata, uspostavi upravljanja i utvrđivanju poticaja za potporu provedbi europskoga glavnog plana upravljanja zračnim prometom (1)

212

2013

L 127

23

 

 

32013R0428

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 428/2013 od 8. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1033/2006 u vezi s ICAO odredbama iz članka 3. stavka 1. i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 929/2010 (1)

219

2013

L 128

1

 

 

32013R0390

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (1)

220

2013

L 130

26

 

 

32013D0218

 

 

 

(2013/218/EU)
Provedbena odluka Komisije od 6. svibnja 2013. o odobravanju državama članicama da donesu određena odstupanja u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2505)

250

2013

L 158

356

 

 

32013L0022

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/22/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske

284

2013

L 179

46

 

 

32013R0628

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 628/2013 od 28. lipnja 2013. o metodama rada Europske agencije za sigurnost zračnog prometa prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora u području standardizacije i praćenju primjene pravila Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 736/2006 (1)

290

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top