Help Print this page 

Document DD_2013_07_024_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 24
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.024.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 024

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2010

L 165

1

 

 

32010L0035

 

 

 

Direktiva 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ (1)

3

2010

L 166

1

 

 

32010R0573

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 573/2010 od 30. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (1)

21

2010

L 273

4

 

 

32010R0929

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 929/2010 od 18. listopada 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1033/2006 u vezi s ICAO odredbama iz članka 3. stavka 1. (1)

26

2010

L 281

78

 

 

32010R0962

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 962/2010 od 26. listopada 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1)

27

2011

L 038

33

 

 

32011D0094

 

 

 

(2011/94/EU)
Odluka Vijeća od 25. svibnja 2010. o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Meksičkih Država o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza

28

2011

L 051

1

 

 

32011D0126

 

 

 

(2011/126/EU)
Odluka Vijeća od 21. veljače 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Ekonomske i monetarne unije Zapadne Afrike o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza

29

2011

L 057

8

 

 

32011R0201

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 201/2011 od 1. ožujka 2011. o modelu izjave o sukladnosti odobrenog tipa željezničkog vozila (1)

30

2011

L 193

48

 

 

32011D0453

 

 

 

(2011/453/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. srpnja 2011. o donošenju smjernica za izvješćivanje od strane država članica na temelju Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 4947)

32

2011

L 328

36

 

 

32011R1286

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1286/2011 od 9. prosinca 2011. o donošenju opće metodologije za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda, razvijene u skladu s člankom 5. stavkom 4. Direktive 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

34

2012

L 052

1

 

 

32012D0113

 

 

 

(2012/113/EU)
Odluka Vijeća od 14. veljače 2012. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Indonezije o određenim aspektima usluga zračnog prijevoza

39

2012

L 158

17

 

 

32012D0312

 

 

 

Odluka Vijeća 2012/312/ZVSP od 18. lipnja 2012. o misiji ZSOP-a Europske unije za zaštitu zračnog prometa u Južnom Sudanu (EUAVSEC – South Sudan)

40

2012

L 209

1

 

 

32012R0711

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 711/2012 od 3. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa u pogledu metoda koje se upotrebljavaju za zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i njihovih osobnih predmeta (1)

44

2012

L 224

1

 

 

32012R0748

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (preinačena) (1)

47

2012

L 296

1

 

 

32012R0965

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

132

2012

L 334

3

 

 

22012A1206(01)

 

 

 

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

280

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top