EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_017_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 017

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.017.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 017

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1983

L 010

1

 

 

31983R0056

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 56/83 od 16. prosinca 1982. o provedbi Sporazuma o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR)

3

1998

L 194

15

 

 

31998D0434

 

 

 

(98/434/EZ)
Odluka Vijeća od 18. lipnja 1998. o Sporazumu između Europske zajednice, Europske svemirske agencije i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe o europskom doprinosu razvoju globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS)

6

1998

L 194

16

 

 

21998A0710(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice, Europske svemirske agencije i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe o europskom doprinosu razvoju globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS)

7

2004

L 138

50

 

 

32004R0793

 

 

 

Uredba (EZ) br. 793/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

16

2006

L 157

8

 

 

32006L0038

 

 

 

Direktiva 2006/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

27

2007

L 134

4

 

 

22007A0525(01)

 

 

 

Sporazum o zračnom prijevozu

43

2009

L 199

22

 

 

32009D0556

 

 

 

(2009/556/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 2009. o privremenoj primjeni i sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavnjenju inspekcijskih nadzora i formalnosti u odnosu na prijevoz robe i o carinskim sigurnosnim mjerama

81

2009

L 199

24

 

 

22009A0731(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pojednostavnjenju inspekcija i formalnosti u odnosu na prijevoz roba i o carinskim sigurnosnim mjerama

83

2011

L 185

1

 

 

32011R0677

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 677/2011 od 7. srpnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (ATM) i izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2010 (1)

102

2011

L 298

1

 

 

32011R1149

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1149/2011 od 21. listopada 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1)

131

2012

L 100

1

 

 

32012R0290

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 290/2012 od 30. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

255

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top