EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_016_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 016

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.016.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 016

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2005

L 342

20

 

 

32005R2150

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2150/2005 od 23. prosinca 2005. o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora (1)

3

2005

L 344

15

 

 

32005R2111

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ (1)

9

2006

L 204

1

 

 

32006R1107

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (1)

17

2007

L 049

9

 

 

32007R0158

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 158/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1358/2003 u odnosu na popis zračnih luka Zajednice (1)

26

2007

L 185

9

 

 

32007R0833

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 833/2007 od 16. srpnja 2007. o završetku prijelaznog razdoblja predviđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/98 o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom roba (1)

38

2008

L 079

1

 

 

32008R0216

 

 

 

Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1)

39

2008

L 141

5

 

 

32008R0482

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 482/2008 od 30. svibnja 2008. o uspostavi sustava za osiguranje sigurnosti softvera koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2096/2005 (1)

88

2008

L 157

15

 

 

32008R0540

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 540/2008 od 16. lipnja 2008. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Međunarodnog kodeksa o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice, u vezi s obrascima dokumenata

94

2009

L 045

1

 

 

32009D0107

 

 

 

(2009/107/EZ)
Odluka Komisije od 23. siječnja 2009. o izmjeni odluka 2006/861/EZ i 2006/920/EZ o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 38) (1)

102

2009

L 084

20

 

 

32009R0262

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 262/2009 od 30. ožujka 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s usklađenom dodjelom i uporabom Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo (1)

118

2009

L 198

15

 

 

32009L0060

 

 

 

Direktiva 2009/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o najvećoj konstrukcijskoj brzini i platformama za teret traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

131

2009

L 202

16

 

 

32009L0080

 

 

 

Direktiva 2009/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o označivanju upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora za motorna vozila na dva ili tri kotača (Kodificirana verzija) (1)

136

2009

L 203

19

 

 

32009L0061

 

 

 

Direktiva 2009/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o ugradbi uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju na traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

149

2009

L 214

23

 

 

32009L0063

 

 

 

Direktiva 2009/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

182

2009

L 231

8

 

 

32009L0078

 

 

 

Direktiva 2009/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osloncima za motorna vozila na dva kotača (Kodificirana verzija) (1)

193

2009

L 300

34

 

 

32009R1070

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjeni uredaba (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 radi poboljšanja izvedbe i održivosti Europskog zrakoplovnog sustava (1)

206

2009

L 309

51

 

 

32009R1108

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1108/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 u području aerodroma, upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi i o stavljanju izvan snage Direktive 2006/23/EZ (1)

223

2009

L 331

1

 

 

32009D0940

 

 

 

(2009/940/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o potpisivanju Protokola Europske zajednice uz Konvenciju o međunarodnim stvarnopravnim osiguranjima pokretne opreme u vezi specifičnih pitanja koja se odnose na željeznička vozila, donesenog u Luxembourgu 23. veljače 2007.

243

2009

L 331

4

 

 

22009A1216(01)

 

 

 

Luksemburški protokol uz Konvenciju o međunarodnim stvarnopravnim osiguranjima pokretne opreme u vezi specifičnih pitanja koja se odnose na željeznička vozila

246

2010

L 040

4

 

 

32010R0127

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 127/2010 od 5. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1)

259

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top