Help Print this page 

Document DD_2013_07_016_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 016
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.016.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 016

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2005

L 342

20

 

 

32005R2150

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2150/2005 od 23. prosinca 2005. o utvrđivanju zajedničkih pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora (1)

3

2005

L 344

15

 

 

32005R2111

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ (1)

9

2006

L 204

1

 

 

32006R1107

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (1)

17

2007

L 049

9

 

 

32007R0158

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 158/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1358/2003 u odnosu na popis zračnih luka Zajednice (1)

26

2007

L 185

9

 

 

32007R0833

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 833/2007 od 16. srpnja 2007. o završetku prijelaznog razdoblja predviđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/98 o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom roba (1)

38

2008

L 079

1

 

 

32008R0216

 

 

 

Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1)

39

2008

L 141

5

 

 

32008R0482

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 482/2008 od 30. svibnja 2008. o uspostavi sustava za osiguranje sigurnosti softvera koji moraju uvesti pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2096/2005 (1)

88

2008

L 157

15

 

 

32008R0540

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 540/2008 od 16. lipnja 2008. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Međunarodnog kodeksa o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice, u vezi s obrascima dokumenata

94

2009

L 045

1

 

 

32009D0107

 

 

 

(2009/107/EZ)
Odluka Komisije od 23. siječnja 2009. o izmjeni odluka 2006/861/EZ i 2006/920/EZ o tehničkim specifikacijama interoperabilnosti podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 38) (1)

102

2009

L 084

20

 

 

32009R0262

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 262/2009 od 30. ožujka 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s usklađenom dodjelom i uporabom Mode S upitnih kodova za jedinstveno europsko nebo (1)

118

2009

L 198

15

 

 

32009L0060

 

 

 

Direktiva 2009/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o najvećoj konstrukcijskoj brzini i platformama za teret traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

131

2009

L 202

16

 

 

32009L0080

 

 

 

Direktiva 2009/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o označivanju upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora za motorna vozila na dva ili tri kotača (Kodificirana verzija) (1)

136

2009

L 203

19

 

 

32009L0061

 

 

 

Direktiva 2009/61/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o ugradbi uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju na traktore na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

149

2009

L 214

23

 

 

32009L0063

 

 

 

Direktiva 2009/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (Kodificirana verzija) (1)

182

2009

L 231

8

 

 

32009L0078

 

 

 

Direktiva 2009/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osloncima za motorna vozila na dva kotača (Kodificirana verzija) (1)

193

2009

L 300

34

 

 

32009R1070

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1070/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjeni uredaba (EZ) br. 549/2004, (EZ) br. 550/2004, (EZ) br. 551/2004 i (EZ) br. 552/2004 radi poboljšanja izvedbe i održivosti Europskog zrakoplovnog sustava (1)

206

2009

L 309

51

 

 

32009R1108

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1108/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 u području aerodroma, upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi i o stavljanju izvan snage Direktive 2006/23/EZ (1)

223

2009

L 331

1

 

 

32009D0940

 

 

 

(2009/940/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o potpisivanju Protokola Europske zajednice uz Konvenciju o međunarodnim stvarnopravnim osiguranjima pokretne opreme u vezi specifičnih pitanja koja se odnose na željeznička vozila, donesenog u Luxembourgu 23. veljače 2007.

243

2009

L 331

4

 

 

22009A1216(01)

 

 

 

Luksemburški protokol uz Konvenciju o međunarodnim stvarnopravnim osiguranjima pokretne opreme u vezi specifičnih pitanja koja se odnose na željeznička vozila

246

2010

L 040

4

 

 

32010R0127

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 127/2010 od 5. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1)

259

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top