Help Print this page 

Document DD_2013_07_015_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 015
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.015.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 015

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1968

L 175

15

 

 

31968L0297

 

 

 

(68/297/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. srpnja 1968. o standardizaciji odredaba koje se odnose na bescarinski uvoz goriva, sadržanog u spremnicima za gorivo gospodarskih motornih vozila

3

1970

L 130

4

 

 

31970R1108

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1108/70 od 4. lipnja 1970. o uvođenju računovodstvenog sustava izdataka za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu unutarnjim vodnim putovima

5

1979

L 167

1

 

 

31979R1384

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1384/79 od 25. lipnja 1979. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1108/70 o uvođenju računovodstvenog sustava izdataka za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te unutarnjim vodnim putovima

17

1981

L 302

8

 

 

31981R3021

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3021/81 od 19. listopada 1981. o prilagodbi, zbog pristupanja Grčke, Uredbe (EEZ) br. 1108/70 o uvođenju računovodstvenog sustava izdataka za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu unutarnjim vodnim putovima

23

1982

L 230

38

 

 

31982D0505

 

 

 

(82/505/EEZ)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 1982. o sklapanju Sporazuma o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR)

24

1982

L 230

39

 

 

21982A0526(04)

 

 

 

Sporazum o povremenom međunarodnom putničkom cestovnom prijevozu koji se obavlja autobusima (ASOR)

25

1997

L 154

21

 

 

31997R1056

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1056/97 od 11. lipnja 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (1)

42

2000

L 332

81

 

 

32000L0059

 

 

 

Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta

43

2003

L 194

9

 

 

32003R1358

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1358/2003 od 31. srpnja 2003. o provedbi Uredbe (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu i o izmjeni njezinih priloga I. i II. (1)

52

2011

L 256

1

 

 

32011D0633

 

 

 

(2011/633/EU)
Provedbena odluka Komisije od 15. rujna 2011. o zajedničkim specifikacijama registra željezničke infrastrukture (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6383) (1)

77

2011

L 311

1

 

 

32011R1178

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

102

2012

L 120

1

 

 

32012R0383

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za vozačke dozvole opremljene medijem za pohranu podataka (mikročipom) (1)

295

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top