Help Print this page 

Document DD_2013_07_013_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 013
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1969

L 156

8

 

 

31969R1192

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1192/69 od 26. lipnja 1969. o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika

3

1992

L 409

17

 

 

31992L0114

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/114/EEZ od 17. prosinca 1992. o vanjskim izbočinama ispred stražnje stijenke kabine motornih vozila N kategorije

16

1993

L 188

32

 

 

31993L0033

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/33/EEZ od 14. lipnja 1993. o zaštitnim napravama namijenjenim za sprečavanje neovlaštene uporabe motornih vozila na dva ili tri kotača

30

1999

L 040

36

 

 

31999L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/7/EZ od 26. siječnja 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/311/EEZ u odnosu na uređaj za upravljanje motornim vozilima i njihovim prikolicama (1)

36

2002

L 013

9

 

 

32001L0096

 

 

 

Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (1)

46

2002

L 324

1

 

 

32002R2099

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova

58

2005

L 048

19

 

 

32005L0012

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/12/EZ od 18. veljače 2005. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove (1)

63

2005

L 310

28

 

 

32005L0065

 

 

 

Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka (1)

72

2006

L 102

35

 

 

32006L0022

 

 

 

Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ - Izjave (1)

84

2006

L 389

261

 

 

32006L0137

 

 

 

(2006/137/EZ)
Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Direktive 2006/87/EZ o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe

93

2007

L 315

1

 

 

32007R1370

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70

96

2008

L 097

72

 

 

32008R0300

 

 

 

Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1)

109

2008

L 156

10

 

 

32008R0536

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 536/2008 od 13. lipnja 2008. o provedbi članka 6. stavka 3. i članka 7. Uredbe (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima i o izmjeni te Uredbe

122

2009

L 013

3

 

 

32009R0029

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 29/2009 od 16. siječnja 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo (1)

124

2009

L 029

45

 

 

32009L0005

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/5/EZ od 30. siječnja 2009. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prometa (1)

141

2009

L 141

29

 

 

32009L0042

 

 

 

Direktiva 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (preinačena) (1)

147

2009

L 222

1

 

 

32009L0067

 

 

 

Direktiva 2009/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o ugradbi uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila na dva ili tri kotača (Kodificirana verzija) (1)

166

2010

L 023

6

 

 

32010R0073

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 73/2010 od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo (1)

257

2010

L 094

33

 

 

32010D0216

 

 

 

(2010/216/EU)
Odluka Komisije od 14. travnja 2010. o izmjeni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (1)

279

2011

L 288

1

 

 

32011L0082

 

 

 

Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama

287

2011

L 314

36

 

 

32011D0765

 

 

 

(2011/765/EU)
Odluka Komisije od 22. studenoga 2011. o kriterijima za priznavanje centara za osposobljavanje strojovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača strojovođa i o kriterijima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7966) (1)

302

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top