Help Print this page 

Document DD_2013_07_010_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 010
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.010.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 010

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2003

L 211

24

 

 

32003L0077

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/77/EZ od 11. kolovoza 2003. o izmjeni Direktiva 97/24/EZ i 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (1)

3

2004

L 167

39

 

 

32004L0054

 

 

 

Direktiva 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži

28

2006

L 186

46

 

 

32006R1033

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1033/2006 od 4. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (1)

49

2007

L 064

1

 

 

32007R0219

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

54

2007

L 105

35

 

 

32007R0415

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 415/2007 od 13. ožujka 2007. o tehničkim specifikacijama za sustave za praćenje i određivanje položaja plovila iz članka 5. Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici

65

2007

L 140

3

 

 

32007R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 593/2007 od 31. svibnja 2007. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (1)

118

2007

L 146

7

 

 

32007R0633

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 633/2007 od 7. lipnja 2007. o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu koji se upotrebljava u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (1)

136

2007

L 315

14

 

 

32007R1371

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu

143

2008

L 350

46

 

 

32008R1356

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1356/2008 od 23. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 593/2007 o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (1)

171

2009

L 013

20

 

 

32009R0030

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 30/2009 od 16. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1032/2006 u pogledu zahtjeva za automatske sustave razmjene podataka o letu koji podržavaju usluge podatkovnih veza (1)

181

2009

L 035

47

 

 

32009R0080

 

 

 

Uredba (EZ) br. 80/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2299/89 (1)

184

2009

L 339

3

 

 

32009R1266

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1266/2009 od 16. prosinca 2009. o desetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (1)

193

2010

L 007

3

 

 

32010R0018

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 18/2010 od 8. siječnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa specifikacijama za nacionalne programe kontrole kvalitete u području zaštite civilnog zračnog prometa

214

2010

L 055

1

 

 

32010R0185

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (1)

226

2011

L 057

21

 

 

32011L0018

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/18/EU od 1. ožujka 2011. o izmjeni priloga II., V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (1)

281

2011

L 062

1

 

 

32011R0228

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 228/2011 od 7. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na metodu ispitivanja prianjanja guma razreda C1 na mokroj podlozi (1)

289

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top