EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_010_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 010

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.010.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 010

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2003

L 211

24

 

 

32003L0077

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/77/EZ od 11. kolovoza 2003. o izmjeni Direktiva 97/24/EZ i 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (1)

3

2004

L 167

39

 

 

32004L0054

 

 

 

Direktiva 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži

28

2006

L 186

46

 

 

32006R1033

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1033/2006 od 4. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (1)

49

2007

L 064

1

 

 

32007R0219

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

54

2007

L 105

35

 

 

32007R0415

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 415/2007 od 13. ožujka 2007. o tehničkim specifikacijama za sustave za praćenje i određivanje položaja plovila iz članka 5. Direktive 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici

65

2007

L 140

3

 

 

32007R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 593/2007 od 31. svibnja 2007. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (1)

118

2007

L 146

7

 

 

32007R0633

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 633/2007 od 7. lipnja 2007. o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu koji se upotrebljava u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (1)

136

2007

L 315

14

 

 

32007R1371

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu

143

2008

L 350

46

 

 

32008R1356

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1356/2008 od 23. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 593/2007 o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (1)

171

2009

L 013

20

 

 

32009R0030

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 30/2009 od 16. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1032/2006 u pogledu zahtjeva za automatske sustave razmjene podataka o letu koji podržavaju usluge podatkovnih veza (1)

181

2009

L 035

47

 

 

32009R0080

 

 

 

Uredba (EZ) br. 80/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2299/89 (1)

184

2009

L 339

3

 

 

32009R1266

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1266/2009 od 16. prosinca 2009. o desetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (1)

193

2010

L 007

3

 

 

32010R0018

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 18/2010 od 8. siječnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa specifikacijama za nacionalne programe kontrole kvalitete u području zaštite civilnog zračnog prometa

214

2010

L 055

1

 

 

32010R0185

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (1)

226

2011

L 057

21

 

 

32011L0018

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/18/EU od 1. ožujka 2011. o izmjeni priloga II., V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (1)

281

2011

L 062

1

 

 

32011R0228

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 228/2011 od 7. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na metodu ispitivanja prianjanja guma razreda C1 na mokroj podlozi (1)

289

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top