Help Print this page 

Document DD_2013_07_007_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 007
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.007.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 007

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1984

L 335

4

 

 

31984R3626

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3626/84 od 19. prosinca 1984. o izmjeni Uredbe br. 11 o ukidanju diskriminacije u cijenama i uvjetima prijevoza, prema članku 79. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice

3

1985

L 370

8

 

 

31985R3821

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu

4

1991

L 373

26

 

 

31991L0671

 

 

 

(91/671/EEZ)
Direktiva Vijeća od 16. prosinca 1991. o usklađivanju zakonodavstava država članica koji se odnose na obaveznu uporabu sigurnosnih pojaseva u vozilima lakšim od 3,5 tone

18

1995

L 281

1

 

 

31995L0028

 

 

 

Direktiva 95/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o ponašanju materijala pri gorenju koji se upotrebljavaju u unutarnjoj konstrukciji određenih kategorija motornih vozila

21

1996

L 235

59

 

 

31996L0053

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice

51

1997

L 046

25

 

 

31996L0098

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi

68

1997

L 150

41

 

 

31997L0026

 

 

 

Direktiva Vijeća 97/26/EZ od 2. lipnja 1997. o izmjeni Direktive 91/439/EEZ o vozačkim dozvolama

89

2002

L 289

30

 

 

32002D0844

 

 

 

(2002/844/EZ)
Odluka Komisije od 23. listopada 2002. o izmjeni Direktive 2001/14/EZ u vezi s datumom promjene operativnog voznog reda u željezničkom prometu (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 3997) (1)

92

2005

L 106

17

 

 

32005L0030

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/30/EZ od 22. travnja 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, direktiva 97/24/EZ i 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila s dva ili s tri kotača (1)

93

2006

L 033

82

 

 

32006L0001

 

 

 

Direktiva 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (kodificirana verzija) (1)

108

2008

L 161

1

 

 

32008R0569

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 569/2008 od 12. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe br. 11 o ukidanju diskriminacije u cijenama i uvjetima prijevoza, prema članku 79. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice

112

2008

L 255

5

 

 

32008L0087

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/87/EZ od 22. rujna 2008. o izmjeni Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (1)

113

2008

L 260

13

 

 

32008L0068

 

 

 

Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1)

136

2009

L 071

23

 

 

32009D0240

 

 

 

(2009/240/EZ)
Odluka Komisije od 4. ožujka 2009. o odobrenju državama članicama da donesu određena odstupanja na temelju Direktive 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 1327)

183

2009

L 109

14

 

 

32009L0046

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/46/EZ od 24. travnja 2009. o izmjeni Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (1)

219

2010

L 173

47

 

 

32010L0048

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/48/EU od 5. srpnja 2010. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 2009/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica (1)

242

2011

L 122

22

 

 

32011R0445

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 445/2011 od 10. svibnja 2011. o sustavu izdavanja ovlaštenja subjektima nadležnim za održavanje teretnih vagona i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 653/2007 (1)

268

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top