EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_006_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 006

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.006.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 006

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1960

P 052

1121

 

 

31960R0011

 

 

 

Uredba br. 11 o ukidanju diskriminacije u cijenama i uvjetima prijevoza, prema članku 79. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice

3

1998

L 034

1

 

 

31997L0070

 

 

 

Direktiva Vijeća 97/70/EZ od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više

8

1999

L 187

42

 

 

31999L0062

 

 

 

Direktiva 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

34

2001

L 075

26

 

 

32001L0013

 

 

 

Direktiva 2001/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola željezničkim prijevoznicima

43

2001

L 291

13

 

 

32001R2163

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2163/2001 od 7. studenoga 2001. o tehničkim postupcima prijenosa statističkih podataka u vezi s cestovnim prijevozom tereta (1)

46

2003

L 001

45

 

 

32003R0006

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 6/2003 od 30. prosinca 2002. o širenju statističkih podataka o cestovnom prijevozu tereta (1)

54

2003

L 014

1

 

 

32003R0091

 

 

 

Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza

56

2003

L 167

13

 

 

32003R1192

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1192/2003 od 3. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (1)

71

2004

L 096

10

 

 

32004R0550

 

 

 

Uredba (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (1)

75

2004

L 096

26

 

 

32004R0552

 

 

 

Uredba (EZ) br. 552/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (Uredba o interoperabilnosti) (1)

85

2004

L 102

26

 

 

32004R0642

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 642/2004 od 6. travnja 2004. o uvjetima točnosti za podatke prikupljene u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1172/98 o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom tereta (1)

102

2007

L 088

16

 

 

32007R0332

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 332/2007 od 27. ožujka 2007. o tehničkim rješenjima za dostavu statističkih podataka o željezničkom prometu (1)

108

2009

L 131

24

 

 

32009R0392

 

 

 

Uredba (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća (1)

121

2009

L 150

11

 

 

32009D0460

 

 

 

(2009/460/EZ)
Odluka Komisije od 5. lipnja 2009. o usvajanju zajedničke sigurnosne metode za ocjenu ostvarenja sigurnosnih ciljeva, kako se navodi u članku 6. Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4246) (1)

144

2010

L 083

24

 

 

32010D0187

 

 

 

(2010/187/EU)
Odluka Komisije od 25. ožujka 2010. kojom se države članice ovlašćuju na usvajanje određenih odstupanja u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1610)

153

2011

L 126

1

 

 

32011D0274

 

 

 

(2011/274/EU)
Odluka Komisije od 26. travnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s elektroenergetskim podsustavom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2740) (1)

188

2011

L 126

53

 

 

32011D0275

 

 

 

(2011/275/EU)
Odluka Komisije od 26. travnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s građevinskim podsustavom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2741) (1)

240

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top