Help Print this page 

Document DD_2013_07_004_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 004
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 237

25

 

 

31991L0440

 

 

 

(91/440/EEZ)
Direktiva Vijeća 91/440/EEZ od 29. srpnja 1991. o razvoju željeznica Zajednice

3

2000

L 106

21

 

 

32000L0009

 

 

 

Direktiva 2000/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o žičarama za prijevoz osoba

7

2001

L 075

1

 

 

32001L0012

 

 

 

Direktiva 2001/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 91/440/EEZ o razvoju željeznica Zajednice

35

2002

L 140

2

 

 

32002R0889

 

 

 

Uredba (EZ) br. 889/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. svibnja 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća (1)

60

2002

L 252

20

 

 

32002L0051

 

 

 

Direktiva 2002/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o sniženju razine emisija onečišćujućih tvari iz motornih vozila na dva ili tri kotača i izmjeni Direktive 97/24/EZ (1)

64

2004

L 096

1

 

 

32004R0549

 

 

 

Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (1)

75

2004

L 164

164

 

 

32004L0051

 

 

 

Direktiva 2004/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 91/440/EEZ o razvoju željeznica Zajednice

83

2007

L 315

44

 

 

32007L0058

 

 

 

Direktiva 2007/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 91/440/EEZ o razvoju željeznica Zajednice i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture

86

2008

L 345

62

 

 

32008L0110

 

 

 

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva o sigurnosti željeznica) (1)

93

2008

L 354

51

 

 

32008R1335

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1335/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 881/2004 o osnivanju Europske agencije za željeznice (Uredba o Agenciji) (1)

99

2009

L 032

1

 

 

32008L0126

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/126/EZ od 19. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe

108

2009

L 108

4

 

 

32009R0352

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 352/2009 od 24. travnja 2009. o donošenju zajedničke sigurnosne metode za vrednovanje i procjenu rizika iz članka 6. stavka 3. točke (a) Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

177

2009

L 194

60

 

 

32009D0561

 

 

 

(2009/561/EZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2006/679/EZ u odnosu na provedbu tehničkih specifikacija za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5607) (1)

193

2009

L 341

1

 

 

32009D0965

 

 

 

(2009/965/EZ)
Odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o referentnom dokumentu iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 8680) (1)

208

2010

L 276

22

 

 

32010R0913

 

 

 

Uredba (EU) 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (1)

221

2010

L 326

11

 

 

32010R1158

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1158/2010 od 9. prosinca 2010. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (1)

232

2011

L 063

22

 

 

32011D0155

 

 

 

(2011/155/EU)
Odluka Komisije od 9. ožujka 2011. o objavi i upravljanju referentnim dokumentom iz članka 27. stavka 4. Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1536) (1)

246

2011

L 099

1

 

 

32011D0229

 

 

 

(2011/229/EU)
Odluka Komisije od 4. travnja 2011. o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost podsustava željeznička vozila – buka transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 658) (1)

250

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top