EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 003

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1985

L 280

4

 

 

31985R2919

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2919/85 od 17. listopada 1985. o utvrđivanju uvjeta za pristup aranžmanima u okviru Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom za plovila koja pripadaju Rajnskoj plovidbi

3

1991

L 237

1

 

 

31991L0439

 

 

 

(91/439/EEZ)
Direktiva Vijeća od 29. srpnja 1991. o vozačkim dozvolama

7

1991

L 373

1

 

 

31991R3921

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3921/91 od 16. prosinca 1991. o utvrđivanju uvjeta pod kojima nerezidentni prijevoznici mogu prevoziti robu ili putnike unutarnjim vodnim putovima unutar države članice

31

1995

L 143

70

 

 

31995L0018

 

 

 

Direktiva Vijeća 95/18/EZ od 19. lipnja 1995. o izdavanju dozvola željezničkim prijevoznicima

34

1995

L 249

35

 

 

31995L0050

 

 

 

Direktiva Vijeća 95/50/EZ od 6. listopada 1995. o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

39

1997

L 285

1

 

 

31997R2027

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2027/97 od 9. listopada 1997. o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća

45

1999

L 011

25

 

 

31998L0091

 

 

 

Direktiva 98/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 1998. o motornim vozilima i njihovim prikolicama namijenjenim za cestovni prijevoz opasnih tvari i izmjeni Direktive 70/156/EEZ o homologaciji tipa motornih vozila i njihovih prikolica

48

1999

L 138

1

 

 

31999L0035

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/35/EZ od 29. travnja 1999. o sustavu obveznih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila

60

2002

L 208

10

 

 

32002L0059

 

 

 

Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ

79

2003

L 090

37

 

 

32003L0026

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/26/EZ od 3. travnja 2003. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ograničivačem brzine i emisija ispušnih plinova gospodarskih vozila (1)

97

2003

L 167

23

 

 

32003L0042

 

 

 

Direktiva 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2003. o izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu

101

2004

L 096

20

 

 

32004R0551

 

 

 

Uredba (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o zračnom prostoru) (1)

115

2004

L 129

6

 

 

32004R0725

 

 

 

Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka (1)

120

2004

L 367

23

 

 

32004L0112

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/112/EZ od 13. prosinca 2004. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 95/50/EZ u odnosu na jedinstvene postupke nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (1)

206

2006

L 158

3

 

 

32006R0851

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 851/2006 od 9. lipnja 2006. o određivanju sadržaja stavaka koje treba uvrstiti u različite rubrike (konta) u računovodstvenim obrascima prikazanim u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1108/70 (Kodificirana verzija) (1)

212

2007

L 315

51

 

 

32007L0059

 

 

 

Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice

218

2009

L 124

30

 

 

32009L0013

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/13/EZ od 16. veljače 2009. o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006., i izmjeni Direktive 1999/63/EZ

246

2009

L 131

11

 

 

32009R0391

 

 

 

Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (preinačena) (1)

267

2009

L 131

114

 

 

32009L0018

 

 

 

Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa i o izmjeni Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

280

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top