Help Print this page 

Document DD_2013_07_002_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 002
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 363

27

 

 

31989L0629

 

 

 

(89/629/EEZ)
Direktiva Vijeća od 4. prosinca 1989. o ograničavanju emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova

3

1989

L 390

1

 

 

31989R4058

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 4058/89 od 21. prosinca 1989. o utvrđivanju naknada za cestovni prijevoz robe između država članica

5

1991

L 169

1

 

 

31991R1893

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1893/91 od 20. lipnja 1991. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1191/69 o aktivnostima država članica koje se odnose na obveze svojstvene konceptu javnih usluga u željezničkom, cestovnom i prijevozu unutarnjim vodnim putovima

7

1992

L 129

154

 

 

31992L0024

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/24/EEZ od 31. ožujka 1992. o uređajima za ograničenje brzine ili sličnim ugrađenim sustavima za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila

10

1992

L 368

38

 

 

31992L0106

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

31

1993

L 188

11

 

 

31993L0030

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/30/EEZ od 14. lipnja 1993. o zvučno-upozornim uređajima za motorna vozila na dva ili tri kotača

36

1993

L 311

76

 

 

31993L0093

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/93/EEZ od 29. listopada 1993. o masama i dimenzijama motornih vozila na dva ili tri kotača

44

1995

L 256

8

 

 

31995R2479

 

 

 

Uredba komisije (EZ) br. 2479/95 od 25. listopada 1995. o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (1)

51

1996

L 304

12

 

 

31996L0075

 

 

 

Direktiva 96/75/EZ Vijeća od 19. studenoga 1996. o sustavima iznajmljivanja plovila i određivanja cijena u domaćem i međunarodnom prijevozu unutarnjim vodnim putovima u Zajednici

52

2003

L 144

10

 

 

32003D0425

 

 

 

(2003/425/EZ)
Odluka Komisije od 11. lipnja 2003. o osnivanju Stručne skupine za savjetovanje Komisije o strategiji suzbijanja nesreća u prometnom sektoru

55

2004

L 068

1

 

 

32004R0411

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 411/2004 od 26. veljače 2004. o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 3975/87 te izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3976/87 i Uredbe (EZ) br. 1/2003 u vezi sa zračnim prijevozom između Zajednice i trećih zemalja (1)

57

2006

L 033

18

 

 

32006D0167

 

 

 

Odluka br. 167/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o djelatnostima određenih trećih zemalja u području pomorskog teretnog prijevoza (kodificirana verzija)

59

2006

L 377

1

 

 

32006R1899

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1899/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 o usklađivanju tehničkih uvjeta i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (1)

63

2007

L 153

9

 

 

32007R0653

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 653/2007 od 13. lipnja 2007. o uporabi jedinstvenog europskog obrasca rješenja o sigurnosti i dokumentaciji za izdavanje rješenja o sigurnosti u skladu s člankom 10. Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o valjanosti rješenja o sigurnosti izdanih na temelju Direktive 2001/14/EZ (1)

238

2008

L 191

1

 

 

32008L0057

 

 

 

Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka) (1)

254

2009

L 120

5

 

 

32009L0033

 

 

 

Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (1)

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top