EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_07_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
07. Prometna politika
Svezak 002

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

07.   Prometna politika

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 363

27

 

 

31989L0629

 

 

 

(89/629/EEZ)
Direktiva Vijeća od 4. prosinca 1989. o ograničavanju emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova

3

1989

L 390

1

 

 

31989R4058

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 4058/89 od 21. prosinca 1989. o utvrđivanju naknada za cestovni prijevoz robe između država članica

5

1991

L 169

1

 

 

31991R1893

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1893/91 od 20. lipnja 1991. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1191/69 o aktivnostima država članica koje se odnose na obveze svojstvene konceptu javnih usluga u željezničkom, cestovnom i prijevozu unutarnjim vodnim putovima

7

1992

L 129

154

 

 

31992L0024

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/24/EEZ od 31. ožujka 1992. o uređajima za ograničenje brzine ili sličnim ugrađenim sustavima za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila

10

1992

L 368

38

 

 

31992L0106

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

31

1993

L 188

11

 

 

31993L0030

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/30/EEZ od 14. lipnja 1993. o zvučno-upozornim uređajima za motorna vozila na dva ili tri kotača

36

1993

L 311

76

 

 

31993L0093

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/93/EEZ od 29. listopada 1993. o masama i dimenzijama motornih vozila na dva ili tri kotača

44

1995

L 256

8

 

 

31995R2479

 

 

 

Uredba komisije (EZ) br. 2479/95 od 25. listopada 1995. o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (1)

51

1996

L 304

12

 

 

31996L0075

 

 

 

Direktiva 96/75/EZ Vijeća od 19. studenoga 1996. o sustavima iznajmljivanja plovila i određivanja cijena u domaćem i međunarodnom prijevozu unutarnjim vodnim putovima u Zajednici

52

2003

L 144

10

 

 

32003D0425

 

 

 

(2003/425/EZ)
Odluka Komisije od 11. lipnja 2003. o osnivanju Stručne skupine za savjetovanje Komisije o strategiji suzbijanja nesreća u prometnom sektoru

55

2004

L 068

1

 

 

32004R0411

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 411/2004 od 26. veljače 2004. o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 3975/87 te izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3976/87 i Uredbe (EZ) br. 1/2003 u vezi sa zračnim prijevozom između Zajednice i trećih zemalja (1)

57

2006

L 033

18

 

 

32006D0167

 

 

 

Odluka br. 167/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o djelatnostima određenih trećih zemalja u području pomorskog teretnog prijevoza (kodificirana verzija)

59

2006

L 377

1

 

 

32006R1899

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1899/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 o usklađivanju tehničkih uvjeta i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (1)

63

2007

L 153

9

 

 

32007R0653

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 653/2007 od 13. lipnja 2007. o uporabi jedinstvenog europskog obrasca rješenja o sigurnosti i dokumentaciji za izdavanje rješenja o sigurnosti u skladu s člankom 10. Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o valjanosti rješenja o sigurnosti izdanih na temelju Direktive 2001/14/EZ (1)

238

2008

L 191

1

 

 

32008L0057

 

 

 

Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka) (1)

254

2009

L 120

5

 

 

32009L0033

 

 

 

Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (1)

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top