EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_06_011_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.011.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 011

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1998

L 166

45

 

 

31998L0026

 

 

 

Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira

3

1999

L 154

1

 

 

31999R1225

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1225/1999 od 27. svibnja 1999. o definicijama osobina statistike osigurateljnih usluga (1)

9

1999

L 154

91

 

 

31999R1228

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1228/1999 od 28. svibnja 1999. o serijama podataka koje treba izraditi za statistiku osigurateljnih usluga (1)

54

2004

L 003

34

 

 

32004D0009

 

 

 

(2004/9/EZ)
Odluka Komisije od 5. studenoga 2003. o osnivanju Europskog odbora za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (1)

71

2007

L 061

24

 

 

32007R0211

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 211/2007 od 27. veljače 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s financijskim informacijama u prospektima, kad izdavatelj ima složenu financijsku povijest ili je preuzeo znatnu financijsku obvezu (1)

73

2007

L 090

58

 

 

32007D0198

 

 

 

(2007/198/Euratom)
Odluka Vijeća od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću

77

2008

L 081

38

 

 

32008L0024

 

 

 

Direktiva 2008/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2006/48/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (1)

92

2009

L 267

7

 

 

32009L0110

 

 

 

Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (1)

94

2010

L 176

28

 

 

32010L0044

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/44/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi određenih odredbi o pripajanjima ili spajanjima fondova, strukturama glavnih i napajajućih fondova i postupku obavješćivanja (1)

105

2010

L 199

30

 

 

32010D0425

 

 

 

(2010/425/EU)
Odluka Komisije od 28. srpnja 2010. o izmjeni Odluke 2009/767/EZ o izradi, održavanju i objavi pouzdanih popisa pružatelja usluga certificiranja koje nadziru/akreditiraju države članice (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5063) (1)

119

2010

L 306

77

 

 

32010D0704

 

 

 

(2010/704/EU)
Odluka Komisije od 22. studenoga 2010. o priznavanju Šri Lanke u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi pomorcima za potrebe priznavanja svjedodžbi o osposobljenosti (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7963) (1)

125

2010

L 329

3

 

 

32010L0076

 

 

 

Direktiva 2010/76/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ u pogledu kapitalnih zahtjeva za knjigu trgovanja i za resekuritizacije te za nadzorni pregled politika nagrađivanja (1)

126

2011

L 319

43

 

 

32011R1251

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1251/2011 od 30. studenoga 2011. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihovih pragova primjene za postupke za sklapanje ugovora (1)

159

2012

L 140

2

 

 

32012R0446

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 446/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za sadržaj i oblik redovnih izvješća s podacima o kreditnim rejtinzima koja agencije za kreditni rejting podnose Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (1)

161

2012

L 140

17

 

 

32012R0448

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 448/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje u središnjem registru koji je osnovalo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (1)

173

2012

L 140

32

 

 

32012R0449

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 449/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na tehničke norme u pogledu podataka za registriranje i certificiranje agencija za kreditni rejting (1)

188

2012

L 201

1

 

 

32012R0648

 

 

 

Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1)

209

2012

L 249

1

 

 

32012L0023

 

 

 

Direktiva 2012/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2012. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ (Solventnost II) u pogledu roka za njeno prenošenje i roka za njenu primjenu te datuma stavljanja izvan snage određenih direktiva (1)

268

2012

L 274

32

 

 

32012D0628

 

 

 

(2012/628/EU)
Provedbena odluka Komisije od 5. listopada 2012. o priznavanju jednakosti zakonskog i nadzornog okvira Sjedinjenih Američkih Država zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (1)

270

2012

L 278

17

 

 

32012D0630

 

 

 

(2012/630/EU)
Provedbena odluka Komisije od 5. listopada 2012. o priznavanju zakonskog i nadzornog okvira Kanade kao jednakovrijedne zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (1)

272

2012

L 282

23

 

 

32012R0946

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 946/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima postupanja u vezi s globama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče agencijama za kreditni rejting te pravilima o pravu na obranu i odredbama o razdobljima, datumima i rokovima (1)

274

2012

L 321

33

 

 

32012R1083

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1083/2012 od 19. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1)

278

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top