EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_06_009_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 09

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.009.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 009

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1964

P 056

878

 

 

31964L0225

 

 

 

(64/225/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. veljače 1964. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga u području reosiguranja i retrocesije

3

1973

L 228

20

 

 

31973L0240

 

 

 

(73/240/EEZ)
Direktiva Vijeća od 24. srpnja 1973. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana za poslove izravnog osiguranja osim životnog osiguranja

5

1974

L 307

1

 

 

31974L0556

 

 

 

(74/556/EEZ)
Direktiva Vijeća od 4. lipnja 1974. o utvrđivanju detaljnih odredaba o prijelaznim mjerama koje se odnose na djelatnosti trgovine i distribucije otrovnih proizvoda i djelatnosti koje obuhvaćaju profesionalnu uporabu takvih proizvoda, uključujući i djelatnosti posrednika

8

1976

L 189

13

 

 

31976L0580

 

 

 

(76/580/EEZ)
Direktiva Vijeća od 29. lipnja 1976. o izmjeni Direktive 73/239/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na pokretanje i obavljanje poslova izravnog osiguranja osim životnog osiguranja

12

1977

L 078

17

 

 

31977L0249

 

 

 

(77/249/EEZ)
Direktiva Vijeća od 22. ožujka 1977. o olakšavanju učinkovitog ostvarivanja slobode pružanja odvjetničkih usluga

14

1988

L 172

1

 

 

31988L0357

 

 

 

(88/357/EEZ)
Druga direktiva Vijeća od 22. lipnja 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na izravno osiguranje osim životnog osiguranja, koja propisuje odredbe kako bi se olakšalo učinkovito ostvarivanje slobode pružanja usluga i izmjeni Direktive 73/239/EEZ

16

1992

L 228

1

 

 

31992L0049

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na izravno osiguranje osim životnog osiguranja te kojom se izmjenjuje Direktiva 73/239/EEZ i Direktiva 88/357/EEZ (Treća direktiva o neživotnom osiguranju)

30

1998

L 015

14

 

 

31997L0067

 

 

 

Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga

53

1998

L 077

36

 

 

31998L0005

 

 

 

Direktiva 98/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o olakšavanju stalnog obavljanja odvjetničke djelatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija

65

1999

L 154

46

 

 

31999R1226

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1226/1999 od 28. svibnja 1999. o odstupanjima koja će se odobriti za statistiku osigurateljnih usluga (1)

73

2002

L 271

16

 

 

32002L0065

 

 

 

Direktiva 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. o trgovanju na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potrošačima i o izmjeni Direktive Vijeća 90/619/EEZ i direktiva 97/7/EZ i 98/27/EZ

102

2005

L 007

7

 

 

32005D0015

 

 

 

(2005/15/EZ)
Odluka Komisije od 7. siječnja 2005. o detaljnim pravilima za primjenu postupka iz članka 30. Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 5769) (1)

111

2005

L 079

9

 

 

32005L0001

 

 

 

Direktiva 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2005. o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 85/611/EEZ, 91/675/EEZ, 92/49/EEZ i 93/6/EEZ i direktiva 94/19/EZ, 98/78/EZ, 2000/12/EZ, 2001/34/EZ, 2002/83/EZ i 2002/87/EZ radi uspostavljanja nove organizacijske strukture odbora za financijske usluge (1)

122

2005

L 257

127

 

 

32005L0051

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/51/EZ od 7. rujna 2005. o izmjeni Priloga XX. Direktivi 2004/17/EZ i Priloga VIII. Direktivi 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi (1)

131

2005

L 323

55

 

 

32005L0075

 

 

 

Direktiva 2005/75/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o ispravku Direktive 2004/18/EZ o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama

133

2005

L 333

28

 

 

32005R2083

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2083/2005 od 19. prosinca 2005. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora (1)

135

2007

L 087

9

 

 

32007L0018

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/18/EZ od 27. ožujka 2007. o izmjeni Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzimanje iz njezinog područja primjene ili uključivanje u njezino područje primjene određenih institucija i tretiranje izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama (1)

137

2007

L 180

8

 

 

32007D0476

 

 

 

(2007/476/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2007. o kompatibilnosti mjera koje poduzima Njemačka u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u odnosu na obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja s propisima Zajednice

139

2007

L 180

11

 

 

32007D0477

 

 

 

(2007/477/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2007. o kompatibilnosti mjera koje poduzima Austrija sukladno članku 3.a. stavku 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja s propisima Zajednice

142

2007

L 180

17

 

 

32007D0478

 

 

 

(2007/478/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2007. o kompatibilnosti mjera koje poduzima Irska sukladno članku 3.a stavku 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja s propisima Zajednice

148

2007

L 180

24

 

 

32007D0479

 

 

 

(2007/479/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2007. o kompatibilnosti s propisima Zajednice mjera koje poduzima Belgija u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja

155

2007

L 247

1

 

 

32007L0044

 

 

 

Direktiva 2007/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 92/49/EEZ i direktiva 2002/83/EZ, 2004/39/EZ, 2005/68/EZ i 2006/48/EZ o pravilima postupanja i kriterijima procjene za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja udjela u financijskom sektoru (1)

164

2007

L 295

12

 

 

32007D0730

 

 

 

(2007/730/EZ)
Odluka Komisije od 16. listopada 2007. o kompatibilnosti mjera koje poduzima Ujedinjena Kraljevina sukladno članku 3.a stavku 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja s propisima Zajednice (1)

180

2007

L 317

34

 

 

32007R1422

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1422/2007 od 4. prosinca 2007. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora (1)

196

2007

L 335

31

 

 

32007L0066

 

 

 

Direktiva 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o izmjeni direktiva Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi s poboljšanjem učinkovitosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavi (1)

198

2008

L 052

3

 

 

32008L0006

 

 

 

Direktiva 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici

214

2008

L 076

37

 

 

32008L0011

 

 

 

Direktiva 2008/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2003/71/EZ o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (1)

232

2008

L 076

54

 

 

32008L0023

 

 

 

Direktiva 2008/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2006/49/EZ o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i kreditnih institucija u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

234

2008

L 081

42

 

 

32008L0026

 

 

 

Direktiva 2008/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2003/6/EZ o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta), u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

236

2008

L 081

71

 

 

32008L0037

 

 

 

Direktiva 2008/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2005/68/EZ o reosiguranju u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (1)

239

2008

L 340

17

 

 

32008R1289

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1289/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (1)

241

2009

L 068

3

 

 

32009L0014

 

 

 

Direktiva 2009/14/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjeni Direktive 94/19/EZ o sustavima osiguranja depozita u odnosu na razine pokrića i odgode isplate (1)

244

2009

L 094

97

 

 

32009L0027

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/27/EZ od 7. travnja 2009. o izmjeni određenih priloga Direktivi 2006/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkih odredbi koje se odnose na upravljanje rizicima (1)

249

2009

L 266

11

 

 

32009R0924

 

 

 

Uredba (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (1)

252

2009

L 302

97

 

 

32009L0111

 

 

 

Direktiva 2009/111/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni direktiva 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2007/64/EZ vezano za banke povezane sa središnjim institucijama, određene stavke jamstvenog kapitala, velike izloženosti, nadzorne aranžmane i upravljanje u kriznim situacijama (1)

260

2009

L 314

64

 

 

32009R1177

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1177/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora (1)

283

2010

C 217

7

 

 

32010D0811(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 10. kolovoza 2010. o osnivanju Skupine europskih regulatora za poštanske usluge (2010/C 217/07) (1)

285

2010

L 060

15

 

 

32010L0016

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/16/EU od 9. ožujka 2010. o izmjeni Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzimanje određene institucije iz područja primjene (1)

288

2010

L 336

60

 

 

32010D0792

 

 

 

(2010/792/EU)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2010. o produljenju prijelaznog razdoblja za stjecanje poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj (1)

290

2012

L 103

11

 

 

32012R0310

 

 

 

Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 310/2012 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1569/2007 o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

292

2012

L 103

13

 

 

32012R0311

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 311/2012 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (1)

294

2012

L 140

14

 

 

32012R0447

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 447/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda za procjenu usklađenosti metodologija vezanih uz kreditni rejting (1)

296

2012

L 180

9

 

 

32012R0623

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 623/2012 od 11. srpnja 2012. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija (1)

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top