EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_06_006_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 006

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.006.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 006

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 395

33

 

 

31989L0665

 

 

 

(89/665/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima

3

1997

L 321

30

 

 

31997D0784

 

 

 

(97/784/EZ)
Odluka Vijeća od 22. travnja 1997. o zaključivanju Sporazuma o nabavi u telekomunikacijama i Sporazuma u obliku memoranduma o nabavi privatnih telekomunikacijskih operatora između Europske zajednice i Republike Koreje

6

1997

L 321

32

 

 

21997A1122(01)

 

 

 

Memorandum

8

2001

L 191

45

 

 

32001D0528

 

 

 

(2001/528/EZ)
Odluka Komisije od 6. lipnja 2001. o osnivanju Europskog odbora za vrijednosne papire (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1493) (1)

9

2003

L 336

33

 

 

32003R2273

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2273/2003 od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata (1)

11

2003

L 339

70

 

 

32003L0124

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/124/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicije i javnog objavljivanja povlaštenih informacija i definicije manipuliranja tržištem (1)

17

2003

L 339

73

 

 

32003L0125

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/125/EZ od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjerenog prikaza preporuka za ulaganje i objavljivanja sukoba interesa (1)

20

2004

L 003

33

 

 

32004D0008

 

 

 

(2004/8/EZ)
Odluka Komisije od 5. studenoga 2003. o izmjeni Odluke 2001/528/EZ o osnivanju Europskog odbora za vrijednosne papire (1)

25

2006

L 114

60

 

 

32006L0031

 

 

 

Direktiva 2006/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o izmjeni Direktive 2004/39/EZ o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih rokova (1)

26

2006

L 337

17

 

 

32006R1787

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1787/2006 od 4. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa

30

2007

L 079

11

 

 

32007L0016

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/16/EZ od 19. ožujka 2007. o provedbi Direktive Vijeća 85/611/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) s obzirom na razjašnjenje nekih definicija (1)

34

2008

L 076

33

 

 

32008L0010

 

 

 

Direktiva 2008/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2004/39/EZ o tržištima financijskih instrumenata, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

43

2011

L 174

1

 

 

32011L0061

 

 

 

Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (1)

47

2011

L 222

1

 

 

32011R0842

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 842/2011 od 19. kolovoza 2011. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u okviru postupaka javne nabave i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1564/2005 (1)

120

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top