Help Print this page 

Document DD_2013_06_003_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 003
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1963

P 125

2240

 

 

31963L0474

 

 

 

(63/474/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. srpnja 1963. o liberalizaciji prijenosa za nerobne transakcije koje nisu u vezi s kretanjem robe, usluga, kapitala ili osoba

3

1975

L 167

19

 

 

31975D0365

 

 

 

(75/365/EEZ)
Odluka Vijeća od 16. lipnja 1975. o osnivanju Odbora visokih dužnosnika za javno zdravstvo

5

1993

L 129

25

 

 

31993D0327

 

 

 

(93/327/EEZ)
Odluka Komisije od 13. svibnja 1993. o utvrđivanju uvjeta na temelju kojih naručitelji koji iskorištavaju geografska područja u svrhu istraživanja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili ostalih krutih goriva moraju Komisiji dostaviti informacije o ugovorima koje dodjeljuju

6

2001

L 184

1

 

 

32001L0034

 

 

 

Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima

8

2003

L 096

16

 

 

32003L0006

 

 

 

Direktiva 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta)

74

2003

L 345

64

 

 

32003L0071

 

 

 

Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (1)

84

2004

L 162

70

 

 

32004L0072

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/72/EZ od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prihvaćenih tržišnih praksi, definicije povlaštene informacije u odnosu na izvedenice na robu, izrade popisa upućenih osoba, prijavljivanja transakcija osoba na rukovodećim položajima i prijavljivanja sumnjivih transakcija (1)

110

2006

L 363

141

 

 

32006L0100

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/100/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva iz područja slobode kretanja osoba zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

116

2009

L 302

32

 

 

32009L0065

 

 

 

Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (preinačena) (1)

213

2010

L 176

1

 

 

32010R0583

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice (1)

278

2010

L 176

16

 

 

32010R0584

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 584/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi oblika i sadržaja standardne obavijesti i potvrde UCITS-a, korištenja elektroničke komunikacije između nadležnih tijela za potrebe obavješćivanja i postupaka izravnog nadzora i istražnih radnji i razmjene informacija između nadležnih tijela (1)

293

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top