EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_06_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
06. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga
Svezak 001

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.06.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

06.   Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 374

32

 

 

31991L0675

 

 

 

(91/675/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1991 o osnivanju Odbora za osiguranje

3

1994

L 164

3

 

 

31994L0022

 

 

 

Direktiva 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994 o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika

5

1997

L 084

22

 

 

31997L0009

 

 

 

Direktiva 97/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 1997. o sustavima naknada štete za investitore

11

2001

L 294

22

 

 

32001L0086

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta Europskoga društva u pogledu sudjelovanju radnika

21

2002

L 176

21

 

 

32002L0039

 

 

 

Direktiva 2002/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u vezi s daljnjim otvaranjem tržišta poštanskih usluga u Zajednici

32

2002

L 340

1

 

 

32002R2195

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (1)

37

2003

L 329

1

 

 

32003R2151

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) (1)

40

2004

L 134

1

 

 

32004L0017

 

 

 

Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

43

2004

L 134

114

 

 

32004L0018

 

 

 

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama

156

2009

L 216

76

 

 

32009L0081

 

 

 

Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (1)

236

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top