EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_05_008_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
05. Sloboda kretanja radnika i socijalna politika
Svezak 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.05.008.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

05.   Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

Svezak 008

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 074

1

 

 

31972R0574

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

3

1998

L 225

16

 

 

31998L0059

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje

86

2003

L 235

10

 

 

32003L0041

 

 

 

Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje

92

2010

L 087

1

 

 

32010D0283

 

 

 

Odluka br. 283/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o uspostavljanju Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress za zapošljavanje i socijalnu uključenost

104

2010

L 308

46

 

 

32010D0707

 

 

 

(2010/707/EU)
Odluka Vijeća od 21. listopada 2010. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica

109

2012

L 307

62

 

 

32012R1020

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1020/2012 od 6. studenoga 2012. o donošenju plana za dodjelu sredstava državama članicama za opskrbu hranom iz intervencijskih zaliha u korist najugroženijih osoba u Europskoj uniji za proračunsku godinu 2013. i o odstupanju od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 807/2010

115

2012

L 328

21

 

 

32012D0733

 

 

 

(2012/733/EU)
Provedbena odluka Komisije od 26. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovne uspostave EURES-a (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8548)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

121

2012

L 343

78

 

 

32012L0035

 

 

 

Direktiva 2012/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoracaTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

127

2012

L 349

45

 

 

32012R1224

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1224/2012 od 18. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004Tekst značajan za EGP i za Švicarsku Tekst značajan za EGP i za Švicarsku

155

2012

L 356

90

 

 

32012D0831

 

 

 

(2012/831/EU)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2012. o odobravanju Španjolskoj produljenja privremene obustave primjene članaka 1. do 6. Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o slobodi kretanja radnika u Uniji u pogledu rumunjskih radnika

157

2013

L 037

2

 

 

32013R0112

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 112/2013 od 7. veljače 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa ciljnih sekundarnih varijabli o materijalnoj deprivaciji za 2014. godinuTekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

160

2013

L 047

20

 

 

32013R0141

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 141/2013 od 19. veljače 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radu, s obzirom na statističke podatke Europske ankete o zdravlju (EHIS)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

166

2013

L 079

1

 

 

32013D0252

 

 

 

Odluka Vijeća br. 252/2013/EU od 11. ožujka 2013. o uspostavi Višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za 2013. – 2017.

195

2013

L 099

11

 

 

32013R0318

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP

198

2013

L 118

21

 

 

32013D0208

 

 

 

(2013/208/EU)
Odluka Vijeća od 22. travnja 2013. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica

200

2013

L 179

1

 

 

32013L0035

 

 

 

Direktiva 2013/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (dvadeseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) te stavljanju izvan snage Direktive 2004/40/EZ

202

Top