EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_05_005_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
05. Sloboda kretanja radnika i socijalna politika
Svezak 005

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.05.005.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

05.   Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

Svezak 005

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1963

P 063

1338

 

 

31963D0266

 

 

 

(63/266/EEZ)
Odluka Vijeća od 2. travnja 1963. o utvrđivanju općih načela za provedbu zajedničke politike strukovnog osposobljavanja

3

1971

L 149

2

 

 

31971R1408

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice

7

1975

L 039

1

 

 

31975R0337

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

55

1992

L 075

51

 

 

31992D0170

 

 

 

(92/170/EEZ)
Odluka Vijeća od 16. ožujka 1992. o osnivanju jedinstvenog Savjetodavnog odbora za Eurotecnet i Force i o izmjeni odluka 89/657/EEZ i 90/267/EEZ

59

1992

L 245

6

 

 

31992L0057

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (osma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

61

1993

L 181

11

 

 

31993R1946

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1946/93 od 30. lipnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 337/75 o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

78

1993

L 307

1

 

 

31993L0103

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima (trinaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

80

1994

L 127

1

 

 

31994R1131

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1131/94 od 16. svibnja 1994. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 337/75 o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

97

1994

L 216

1

 

 

31994R2062

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu

98

1994

L 216

12

 

 

31994L0033

 

 

 

Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu

106

1995

L 030

1

 

 

31995R0251

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 251/95 od 6. veljače 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 337/75 o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

115

1995

L 041

1

 

 

31995R0354

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 354/95 od 20. veljače 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 337/75 o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

117

1995

L 335

1

 

 

31995R3095

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3095/95 od 22. prosinca 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71, Uredbe (EEZ) br. 1247/92 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 te Uredbe (EEZ) br. 1945/93 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1247/92

118

1997

L 018

1

 

 

31996L0071

 

 

 

Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

127

1998

L 077

3

 

 

31998R0577

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici

133

1998

L 209

1

 

 

31998R1606

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1606/98 od 29. lipnja 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71, radi njihovog proširenja na posebne sustave za državne službenike

138

1999

L 038

1

 

 

31999R0307

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 307/1999 od 8. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 radi njihova proširenja na studente

153

1999

L 164

1

 

 

31999R1399

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1399/1999 od 29. travnja 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

158

2000

L 228

18

 

 

32000R1897

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1897/2000 od 7. rujna 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu radne definicije nezaposlenosti

167

2000

L 229

3

 

 

32000R1916

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1916/2000 od 8. rujna 2000. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 530/1999 o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada u odnosu na definiranje i prijenos informacija o strukturi dohotka (1)

171

2000

L 302

57

 

 

32000L0079

 

 

 

Direktiva Vijeća 2000/79/EZ od 27. studenoga 2000. o Europskom sporazumu o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, koji su sklopili Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Udruženje europskih radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA) (1)

173

2001

L 187

1

 

 

32001R1386

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1386/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (1)

177

2001

L 196

26

 

 

32001D0548

 

 

 

(2001/548/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 2001. o osnivanju odbora u području dopunskih mirovina (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1775) (1)

180

2002

L 080

29

 

 

32002L0014

 

 

 

Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici

182

2002

L 308

1

 

 

32002R1991

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1991/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. listopada 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici

187

2002

L 324

14

 

 

32002R2104

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2104/2002 od 28. studenoga 2002. o prilagodbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici i Uredbe Komisije (EZ) br. 1575/2000 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 u pogledu popisa varijabli o obrazovanju i osposobljavanju te njihovog šifriranja koje se koristi za prijenos podataka od 2003.

189

2003

L 336

6

 

 

32003R2257

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2257/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici s ciljem prilagodbe popisa značajki ankete (1)

195

2004

L 355

1

 

 

32004R2051

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2051/2004 od 25. listopada 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ) 337/75 o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

197

2005

L 255

1

 

 

32005R1552

 

 

 

Uredba (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1552/2005 od 7. rujna 2005. o statističkim podacima u odnosu na strukovno osposobljavanje u poduzećima (1)

200

2005

L 279

11

 

 

32005R1737

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1737/2005 od 21. listopada 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1726/1999 u pogledu definiranja i prijenosa informacija o troškovima rada (1)

205

2005

L 279

32

 

 

32005R1738

 

 

 

Uredba Komisije br. (EZ) 1738/2005 od 21. listopada 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) 1916/2000 u odnosu na definiranje i prijenos informacija o strukturi dohotka (1)

226

2006

L 114

1

 

 

32006R0629

 

 

 

Uredba (EZ) br. 629/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (1)

241

2006

L 114

38

 

 

32006L0025

 

 

 

Direktiva 2006/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje) (devetnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

249

2006

L 315

1

 

 

32006D1672

 

 

 

Odluka br. 1672/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavljanju Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress

270

2008

L 031

15

 

 

32008R0101

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 101/2008 od 4. veljače 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

278

2008

L 354

70

 

 

32008R1338

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (1)

292

2010

L 087

6

 

 

32010D0284

 

 

 

Odluka br. 284/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o izmjeni Odluke br. 1672/2006/EZ o osnivanju Programa Zajednice za zapošljavanje i društvenu solidarnost – Progress

304

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top