EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_05_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
05. Sloboda kretanja radnika i socijalna politika
Svezak 001

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.05.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

05.   Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1962

P 057

1650

 

 

31962L0302

 

 

 

Direktiva o slobodi zapošljavanja stručnjaka u području nuklearne energije

3

1977

L 199

32

 

 

31977L0486

 

 

 

(1977/486/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. srpnja 1977. o obrazovanju djece radnika migranata

7

1985

L 160

7

 

 

31985R1661

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1661/85 od 13. lipnja 1985. o utvrđivanju tehničkih prilagodbi pravilima Zajednice o socijalnoj sigurnosti radnika migranata s obzirom na Grenland

9

1988

L 183

34

 

 

31988D0383

 

 

 

(1988/383/EEZ)
Odluka Komisije od 24. veljače 1988. o poboljšanju obavješćivanja o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu

11

1988

L 183

35

 

 

31988D0384

 

 

 

(1988/384/EEZ)
Odluka Komisije od 8. lipnja 1988. o uspostavi postupka za prethodno priopćavanje i savjetovanje o migracijskoj politici u odnosu na države nečlanice

12

1990

L 156

9

 

 

31990L0269

 

 

 

(1990/269/EEZ)
Direktiva Vijeća od 29. svibnja 1990. o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika (Četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

14

1991

L 235

9

 

 

31991D0424

 

 

 

(1991/424/EEZ)
Odluka br. 146 od 10. listopada 1990. o tumačenju članka 94. stavka 9. Uredbe (EEZ) br. 1408/71

19

1991

L 235

21

 

 

31991D0425

 

 

 

(1991/425/EEZ)
Odluka br. 147 od 10. listopada 1990. o primjeni članka 76. Uredbe (EEZ) br. 1408/71

29

1993

L 022

124

 

 

31993D0068

 

 

 

(1993/68/EEZ)
Odluka br. 148 od 25. lipnja 1992. o uporabi potvrde o zakonodavstvu koje se primjenjuje (obrazac E 101) kada razdoblje upućivanja ne traje duže od tri mjeseca

35

1997

L 176

1

 

 

31997R1290

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/97 od 27. lipnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

36

1998

L 168

1

 

 

31998R1223

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1223/98 od 4. lipnja 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71

52

2000

L 142

47

 

 

32000L0039

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (1)

65

2000

L 303

16

 

 

32000L0078

 

 

 

Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

69

2002

L 062

17

 

 

32002R0410

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 410/2002 od 27. veljače 2002. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

76

2003

L 271

3

 

 

32003R1851

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1851/2003 od 17. listopada 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EE) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

86

2004

L 100

1

 

 

32004R0631

 

 

 

Uredba (EZ) br. 631/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71, u vezi s ujednačavanjem prava i pojednostavljivanjem postupaka (1)

96

2004

L 373

37

 

 

32004L0113

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga

101

2005

L 117

1

 

 

32005R0647

 

 

 

Uredba (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (1)

108

2005

L 184

5

 

 

32005R1112

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1112/2005 od 24. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2062/94 o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu

120

2005

L 255

22

 

 

32005L0036

 

 

 

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (1)

125

2006

L 204

23

 

 

32006L0054

 

 

 

Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka)

246

2006

L 392

1

 

 

32006R1992

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1992/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (1)

260

2007

L 082

6

 

 

32007R0311

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 311/2007 od 19. ožujka 2007. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

266

2009

L 122

28

 

 

32009L0038

 

 

 

Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika (preinačeno) (1)

284

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top