Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_011_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.011.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 011

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1983

L 084

1

 

 

31983R0707

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 707/83 od 28. ožujka 1983. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Gvineje Bisau o ribolovu u obalnim vodama Gvineje Bisau

3

1984

L 318

23

 

 

31984R3440

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3440/84 od 6. prosinca 1984. o pričvršćivanju naprava na povlačne mreže, danske potegače i slične mreže

11

1985

L 336

20

 

 

31985R3531

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3531/85 od 12. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih plovila koja plove pod zastavom Španjolske obavljaju u vodama drugih država članica osim Portugala

16

1985

L 360

7

 

 

31985R3716

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3716/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih plovila koja plove pod zastavom druge države članice osim Portugala obavljaju u španjolskim vodama

23

2000

L 230

7

 

 

32000R1925

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1925/2000 od 11. rujna 2000. o utvrđivanju operativnih događaja za tečajeve koji se primjenjuju na izračun određenih iznosa u okviru mehanizama iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

30

2000

L 326

34

 

 

32000R2814

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2814/2000 od 21. prosinca 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu dodjele potpore za prijenos za određene proizvode ribarstva

33

2001

L 159

4

 

 

32001R1162

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1162/2001 od 14. lipnja 2001. o uspostavljanju mjera za obnavljanje stoka oslića u potpodručjima ICES-a III., IV., V., VI. i VII. te zonama ICES-a VIII.a, b, d, e i s njima povezanih uvjeta kontrole aktivnosti ribarskih plovila

38

2001

L 313

9

 

 

32001R2318

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2318/2001 od 29. studenoga 2001. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u vezi s priznavanjem organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture

44

2002

L 351

6

 

 

32002R2347

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2347/2002 od 16. prosinca 2002. o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova

47

2004

L 097

1

 

 

32004R0600

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 600/2004 od 22. ožujka 2004. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti na području obuhvaćenom Konvencijom o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa

53

2004

L 162

8

 

 

32004R0869

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 869/2004 od 26. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1936/2001 o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba

68

2004

L 342

28

 

 

32004D0774

 

 

 

(2004/774/EZ)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2004. o proglašenju početka djelovanja Regionalnog savjetodavnog vijeća za Sjeverno More u okviru zajedničke ribarstvene politike

78

2005

L 349

1

 

 

32005R2187

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2187/2005 od 21. prosinca 2005. o tehničkim mjerama za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1434/98 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 88/98

79

2006

L 066

50

 

 

32006D0191

 

 

 

(2006/191/EZ)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2006. o proglašenju početka djelovanja Regionalnog savjetodavnog vijeća za Baltičko more u okviru zajedničke ribarstvene politike

102

2008

L 075

51

 

 

32008R0242

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 242/2008 od 17. ožujka 2008. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea

103

2010

L 026

1

 

 

32010R0086

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 86/2010 od 29. siječnja 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 u vezi s definicijom proizvoda ribarstva i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1010/2009 u vezi s razmjenom informacija o inspekcijskim pregledima plovila treće zemlje i administrativnim rješenjima u pogledu potvrda o ulovu

105

2010

L 131

22

 

 

32010R0468

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 468/2010 od 28. svibnja 2010. o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom

121

2011

L 192

33

 

 

32011R0693

 

 

 

Uredba (EU) br. 693/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 o uspostavi financijskih mjera Zajednice za provedbu zajedničke ribarstvene politike i u području prava mora

126

2011

L 194

14

 

 

32011R0724

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2011 od 25. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom

132

2012

L 013

1

 

 

32012R0032

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 32/2012 od 14. studenoga 2011. o dopuni Uredbe (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu nadzora i provedbe koji se primjenjuje u području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

137

2012

L 129

7

 

 

32012R0387

 

 

 

Uredba (EU) br. 387/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. travnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo, s obzirom na određene odredbe o financijskom upravljanju određenih država članica u ozbiljnim poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

141

2012

L 136

41

 

 

32012R0433

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 433/2012 od 23. svibnja 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu nadzora i provedbe koji se primjenjuje u području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

146

2012

L 350

38

 

 

32012R1234

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1234/2012 od 19. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom

199

2012

L 350

99

 

 

32012D0807

 

 

 

(2012/807/EU)
Provedbena odluka Komisije od 19. prosinca 2012. o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika

205

2012

L 356

22

 

 

32012R1262

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1262/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za plovila EU-a za određene dubokomorske riblje stokove za 2013. i 2014.

215

2012

L 361

12

 

 

22012A1231(01)

 

 

 

Protokol dogovoren između Europske unije i Republike Madagaskara kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između tih dviju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

227

2012

L 361

85

 

 

32012R1258

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1258/2012 od 28. studenoga 2012. o raspodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu dogovorenom između Europske unije i Republike Madagaskara o utvrđivanju mogućnosti ribolova i financijskom doprinosu predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između dviju stranaka koji je trenutačno na snazi

258

2013

L 074

13

 

 

32013R0233

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 233/2013 od 15. ožujka 2013. o utvrđivanju iznosa pomoći za preradu proizvoda i paušalne potpore za određene proizvode ribarstva za ribolovnu godinu 2013.

260

2013

L 074

17

 

 

32013R0235

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 235/2013 od 15. ožujka 2013. o utvrđivanju standardnih vrijednosti koje je potrebno koristiti pri izračunavanju financijskih naknada i pripadajućih predujmova za proizvode ribarstva koji su povučeni s tržišta tijekom ribolovne godine 2013.

262

2013

L 074

19

 

 

32013R0236

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 236/2013 od 15. ožujka 2013. o utvrđivanju iznosa potpora za privatno skladištenje za određene proizvode ribarstva u ribolovnoj godini 2013.

264

2013

L 074

20

 

 

32013R0237

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 237/2013 od 15. ožujka 2013. o utvrđivanju referentnih cijena za određene proizvode ribarstva za ribolovnu godinu 2013.

265

2013

L 090

10

 

 

32013R0297

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 297/2013 od 27. ožujka 2013. o izmjeni uredaba (EU) br. 44/2012, (EU) br. 39/2013 i (EU) br. 40/2013 u pogledu određenih mogućnosti ribolova

269

Top