Help Print this page 

Document DD_2013_04_010_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 10
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.010.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 010

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1981

L 069

1

 

 

31981R0654

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 654/81 od 10. ožujka 1981. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3179/78 o zaključivanju Konvencije Europske ekonomske zajednice o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika

3

1986

L 055

103

 

 

31986R0568

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 568/86 od 24. veljače 1986. o primjeni Protokola br. 4., priloženog Aktu o pristupanju Španjolske i Portugala, o mehanizmu dodatnih odgovornosti u okviru sporazuma o ribarstvu sklopljenih između Zajednice i trećih zemalja

7

1987

L 146

1

 

 

31987R1580

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1580/87 od 2. lipnja 1987. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Gambije o ribolovu u obalnim vodama Gambije i usvajanju odredbi za njegovu primjenu

10

1990

L 212

1

 

 

31990R2321

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2321/90 od 24. srpnja 1990. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Kabo Verde o ribolovu u obalnim vodama Kabo Verdea

12

1999

L 331

59

 

 

31999R2762

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2762/1999 od 22. prosinca 1999. o prilagodbi maksimalnoga godišnjeg ribolovnog napora za određene oblike ribarstva

14

2000

L 197

35

 

 

32000D0487

 

 

 

(2000/487/EZ)
Odluka Vijeća od 17. srpnja 2000. o prihvaćanju, od strane Europske zajednice, izmjena Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja radi utvrđivanja samostalnog proračuna za tu organizaciju

17

2002

L 077

8

 

 

32002R0494

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 494/2002 od 19. ožujka 2002. o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka oslića u potpodručjima ICES-a III., IV., V., VI. i VII. te zonama ICES-a VIII. a, b, d, e

30

2004

L 032

11

 

 

32004D0107

 

 

 

(2004/107/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2003. o sklapanju Dodatnog protokola o utvrđivanju trgovinskih dogovora za određenu ribu i proizvode ribarstva, uz Europski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Rumunjske, s druge strane

33

2004

L 127

21

 

 

32004R0827

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 827/2004 od 26. travnja 2004. o zabrani uvoza atlantske velikooke tune (Thunnus obesus) koja potječe iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorijalne Gvineje i Sijera Leonea i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1036/2001

34

2004

L 315

28

 

 

32004R1767

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1767/2004 od 13. listopada 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2318/2001 u vezi s priznavanjem organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture

36

2004

L 357

30

 

 

32004D0815

 

 

 

(2004/815/EZ)
Odluka Vijeća od 19. studenoga 2004. o izmjeni Izjave Europske zajednice o izvođenju nadležnosti i pravu glasovanja podnesene Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja

38

2005

L 032

1

 

 

32005D0075

 

 

 

(2005/75/EZ)
Odluka Vijeća od 26. travnja 2004. o pristupanju Zajednice Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku

40

2005

L 132

15

 

 

32005R0790

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 790/2005 od 25. svibnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2406/96 o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

42

2005

L 345

5

 

 

32005R2166

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

44

2006

L 065

1

 

 

32006R0388

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 388/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu

50

2006

L 144

15

 

 

32006R0802

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 802/2006 od 30. svibnja 2006. o utvrđivanju faktora konverzije koji se primjenjuju na ribu rodova Thunnus i Euthynnus

54

2006

L 199

6

 

 

32006R1115

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1115/2006 od 20. srpnja 2006. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3703/85 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za određenu svježu ili rashlađenu ribu

57

2006

L 224

22

 

 

32006D0539

 

 

 

(2006/539/EZ)
Odluka Vijeća od 22. svibnja 2006. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije za jačanje Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike

59

2006

L 319

15

 

 

32006D0788

 

 

 

(2006/788/EZ)
Odluka Vijeća od 7. studenoga 2006. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom između Europske zajednice i Gabonske Republike o ribolovu u obalnim vodama Gabona za razdoblje od 3. prosinca 2005. do 2. prosinca 2011.

61

2006

L 335

3

 

 

32006R1759

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1759/2006 od 28. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 104/2000 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

63

2008

L 075

49

 

 

32008R0241

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 241/2008 od 17. ožujka 2008. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau

65

2008

L 203

1

 

 

32008R0704

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 704/2008 od 15. srpnja 2008. o sklapanju Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od 1. kolovoza 2008. do 31. srpnja 2012.

67

2009

L 204

12

 

 

32009R0709

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 709/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 43/2009 u pogledu ograničenja ulova norveške ugotice u zonama ICES-a III.a te II.a i IV. (vode EZ-a)

70

2009

L 322

1

 

 

32009R1197

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1197/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2115/2005 o uspostavi plana obnove grenlandske ploče u okviru Organizacije za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku

73

2010

L 114

5

 

 

32010R0389

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 389/2010 od 6. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2104/2004 u pogledu upravljanja ribarskim flotama u određenim najudaljenijim francuskim regijama

75

2010

L 303

3

 

 

32010R1054

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1054/2010 od 18. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u vezi s izdacima država članica nastalim pri provedbi sustava praćenja i nadzora koji se primjenjuju u zajedničkoj ribarstvenoj politici

77

2010

L 348

34

 

 

32010R1237

 

 

 

Uredba (EU) br. 1237/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 u pogledu zabrane selektivnog ribolova i ograničenja ribolova za iverka i romba u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta te Oresunda

79

2011

L 134

1

 

 

32011D0294

 

 

 

(2011/294/EU)
Odluka Vijeća od 13. svibnja 2011. o sklapanju Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

81

2011

L 188

1

 

 

32011D0420

 

 

 

(2011/420/EU)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 2011. o sklapanju Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

82

2011

L 191

1

 

 

32011D0443

 

 

 

(2011/443/EU)
Odluka Vijeća od 20. lipnja 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

83

2011

L 260

15

 

 

32011R0988

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 988/2011 od 4. listopada 2011. o utvrđivanju izuzeća od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 u pogledu minimalne udaljenosti od obale i minimalne dubine mora za potegače otvorenog mora koji love mliječ ružični (Aphia minuta) u određenim teritorijalnim vodama Italije

85

2012

L 006

8

 

 

32012D0019

 

 

 

(2012/19/EU)
Odluka Vijeća od 16. prosinca 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane

87

2012

L 295

9

 

 

32012R0984

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 984/2012 od 24. listopada 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u vezi s izdacima država članica nastalim pri provedbi sustava praćenja i nadzora koji se primjenjuju u zajedničkoj ribarstvenoj politici

89

2012

L 352

6

 

 

32012R1242

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1242/2012 od 18. prosinca 2012. o određivanju orijentacijskih cijena i proizvođačkih cijena Unije za ribolovnu godinu 2013. za određene proizvode ribarstva u skladu s Uredbom (EZ) br. 104/2000

92

2012

L 352

10

 

 

32012R1243

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1243/2012 od 19. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove

96

2012

L 356

19

 

 

32012R1261

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1261/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji se primjenjuju u Crnom moru za 2013.

99

2012

L 361

11

 

 

32012D0826

 

 

 

(2012/826/EU)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 2012. o potpisivanju u ime Europske unije i o privremenoj primjeni Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Madagaskara o utvrđivanju mogućnosti ribolova i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između dviju stranaka koji je trenutačno na snazi

102

2012

L 361

43

 

 

32012D0827

 

 

 

(2012/827/EU)
Odluka Vijeća od 3. prosinca 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije za dvogodišnje razdoblje

103

2012

L 361

87

 

 

32012R1259

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1259/2012 od 3. prosinca 2012. o raspodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu o utvrđivanju mogućnosti ribolova i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije na razdoblje od dvije godine te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1801/2006

145

2013

L 023

1

 

 

32013R0039

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 39/2013 od 21. siječnja 2013. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2013. dostupne plovilima EU-a za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje ne podliježu međunarodnim pregovorima ili sporazumima

147

2013

L 023

54

 

 

32013R0040

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 40/2013 od 21. siječnja 2013. o utvrđivanju za 2013. mogućnosti ribolova dostupnih u vodama Unije i, za plovila EU-a, u određenim vodama izvan EU-a za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji podliježu međunarodnim pregovorima ili sporazumima

200

2013

L 046

18

 

 

32013R0136

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 136/2013 od 18. veljače 2013. o isključivanju pododjeljaka ICES-a 27. i 28.2. iz određenih ograničenja ribolovnog napora za 2013. u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1098/2007 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkome moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove

300

2013

L 062

1

 

 

32013R0185

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 185/2013 od 5. ožujka 2013. o predviđanju odbitaka od određenih ribolovnih kvota za skušu dodijeljenih Španjolskoj za 2013. i naredne godine radi prekomjernog ribolova u 2009.

301

2013

L 074

15

 

 

32013R0234

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 234/2013 od 15. ožujka 2013. o određivanju prodajnih cijena Unije za proizvode ribarstva koji su navedeni u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 104/2000 za ribolovnu godinu 2013.

304

Top