Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_010_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.010.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 010

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1981

L 069

1

 

 

31981R0654

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 654/81 od 10. ožujka 1981. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3179/78 o zaključivanju Konvencije Europske ekonomske zajednice o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika

3

1986

L 055

103

 

 

31986R0568

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 568/86 od 24. veljače 1986. o primjeni Protokola br. 4., priloženog Aktu o pristupanju Španjolske i Portugala, o mehanizmu dodatnih odgovornosti u okviru sporazuma o ribarstvu sklopljenih između Zajednice i trećih zemalja

7

1987

L 146

1

 

 

31987R1580

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1580/87 od 2. lipnja 1987. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Gambije o ribolovu u obalnim vodama Gambije i usvajanju odredbi za njegovu primjenu

10

1990

L 212

1

 

 

31990R2321

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2321/90 od 24. srpnja 1990. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Kabo Verde o ribolovu u obalnim vodama Kabo Verdea

12

1999

L 331

59

 

 

31999R2762

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2762/1999 od 22. prosinca 1999. o prilagodbi maksimalnoga godišnjeg ribolovnog napora za određene oblike ribarstva

14

2000

L 197

35

 

 

32000D0487

 

 

 

(2000/487/EZ)
Odluka Vijeća od 17. srpnja 2000. o prihvaćanju, od strane Europske zajednice, izmjena Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja radi utvrđivanja samostalnog proračuna za tu organizaciju

17

2002

L 077

8

 

 

32002R0494

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 494/2002 od 19. ožujka 2002. o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka oslića u potpodručjima ICES-a III., IV., V., VI. i VII. te zonama ICES-a VIII. a, b, d, e

30

2004

L 032

11

 

 

32004D0107

 

 

 

(2004/107/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2003. o sklapanju Dodatnog protokola o utvrđivanju trgovinskih dogovora za određenu ribu i proizvode ribarstva, uz Europski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Rumunjske, s druge strane

33

2004

L 127

21

 

 

32004R0827

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 827/2004 od 26. travnja 2004. o zabrani uvoza atlantske velikooke tune (Thunnus obesus) koja potječe iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorijalne Gvineje i Sijera Leonea i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1036/2001

34

2004

L 315

28

 

 

32004R1767

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1767/2004 od 13. listopada 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2318/2001 u vezi s priznavanjem organizacija proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture

36

2004

L 357

30

 

 

32004D0815

 

 

 

(2004/815/EZ)
Odluka Vijeća od 19. studenoga 2004. o izmjeni Izjave Europske zajednice o izvođenju nadležnosti i pravu glasovanja podnesene Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja

38

2005

L 032

1

 

 

32005D0075

 

 

 

(2005/75/EZ)
Odluka Vijeća od 26. travnja 2004. o pristupanju Zajednice Konvenciji o očuvanju i gospodarenju vrlo migratornim ribljim stokovima u zapadnom i srednjem Pacifiku

40

2005

L 132

15

 

 

32005R0790

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 790/2005 od 25. svibnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2406/96 o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

42

2005

L 345

5

 

 

32005R2166

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

44

2006

L 065

1

 

 

32006R0388

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 388/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu

50

2006

L 144

15

 

 

32006R0802

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 802/2006 od 30. svibnja 2006. o utvrđivanju faktora konverzije koji se primjenjuju na ribu rodova Thunnus i Euthynnus

54

2006

L 199

6

 

 

32006R1115

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1115/2006 od 20. srpnja 2006. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3703/85 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za određenu svježu ili rashlađenu ribu

57

2006

L 224

22

 

 

32006D0539

 

 

 

(2006/539/EZ)
Odluka Vijeća od 22. svibnja 2006. o zaključivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije za jačanje Međuameričke komisije za tropsku tunu osnovane Konvencijom iz 1949. između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike

59

2006

L 319

15

 

 

32006D0788

 

 

 

(2006/788/EZ)
Odluka Vijeća od 7. studenoga 2006. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom između Europske zajednice i Gabonske Republike o ribolovu u obalnim vodama Gabona za razdoblje od 3. prosinca 2005. do 2. prosinca 2011.

61

2006

L 335

3

 

 

32006R1759

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1759/2006 od 28. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 104/2000 o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

63

2008

L 075

49

 

 

32008R0241

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 241/2008 od 17. ožujka 2008. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau

65

2008

L 203

1

 

 

32008R0704

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 704/2008 od 15. srpnja 2008. o sklapanju Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od 1. kolovoza 2008. do 31. srpnja 2012.

67

2009

L 204

12

 

 

32009R0709

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 709/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 43/2009 u pogledu ograničenja ulova norveške ugotice u zonama ICES-a III.a te II.a i IV. (vode EZ-a)

70

2009

L 322

1

 

 

32009R1197

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1197/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2115/2005 o uspostavi plana obnove grenlandske ploče u okviru Organizacije za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku

73

2010

L 114

5

 

 

32010R0389

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 389/2010 od 6. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2104/2004 u pogledu upravljanja ribarskim flotama u određenim najudaljenijim francuskim regijama

75

2010

L 303

3

 

 

32010R1054

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1054/2010 od 18. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u vezi s izdacima država članica nastalim pri provedbi sustava praćenja i nadzora koji se primjenjuju u zajedničkoj ribarstvenoj politici

77

2010

L 348

34

 

 

32010R1237

 

 

 

Uredba (EU) br. 1237/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 u pogledu zabrane selektivnog ribolova i ograničenja ribolova za iverka i romba u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta te Oresunda

79

2011

L 134

1

 

 

32011D0294

 

 

 

(2011/294/EU)
Odluka Vijeća od 13. svibnja 2011. o sklapanju Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

81

2011

L 188

1

 

 

32011D0420

 

 

 

(2011/420/EU)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 2011. o sklapanju Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

82

2011

L 191

1

 

 

32011D0443

 

 

 

(2011/443/EU)
Odluka Vijeća od 20. lipnja 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

83

2011

L 260

15

 

 

32011R0988

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 988/2011 od 4. listopada 2011. o utvrđivanju izuzeća od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 u pogledu minimalne udaljenosti od obale i minimalne dubine mora za potegače otvorenog mora koji love mliječ ružični (Aphia minuta) u određenim teritorijalnim vodama Italije

85

2012

L 006

8

 

 

32012D0019

 

 

 

(2012/19/EU)
Odluka Vijeća od 16. prosinca 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Izjave o odobrenju ribolovnih mogućnosti ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Bolivarske Republike Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane

87

2012

L 295

9

 

 

32012R0984

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 984/2012 od 24. listopada 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u vezi s izdacima država članica nastalim pri provedbi sustava praćenja i nadzora koji se primjenjuju u zajedničkoj ribarstvenoj politici

89

2012

L 352

6

 

 

32012R1242

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1242/2012 od 18. prosinca 2012. o određivanju orijentacijskih cijena i proizvođačkih cijena Unije za ribolovnu godinu 2013. za određene proizvode ribarstva u skladu s Uredbom (EZ) br. 104/2000

92

2012

L 352

10

 

 

32012R1243

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1243/2012 od 19. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove

96

2012

L 356

19

 

 

32012R1261

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1261/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji se primjenjuju u Crnom moru za 2013.

99

2012

L 361

11

 

 

32012D0826

 

 

 

(2012/826/EU)
Odluka Vijeća od 28. studenoga 2012. o potpisivanju u ime Europske unije i o privremenoj primjeni Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Madagaskara o utvrđivanju mogućnosti ribolova i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između dviju stranaka koji je trenutačno na snazi

102

2012

L 361

43

 

 

32012D0827

 

 

 

(2012/827/EU)
Odluka Vijeća od 3. prosinca 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije za dvogodišnje razdoblje

103

2012

L 361

87

 

 

32012R1259

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1259/2012 od 3. prosinca 2012. o raspodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu o utvrđivanju mogućnosti ribolova i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije na razdoblje od dvije godine te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1801/2006

145

2013

L 023

1

 

 

32013R0039

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 39/2013 od 21. siječnja 2013. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2013. dostupne plovilima EU-a za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje ne podliježu međunarodnim pregovorima ili sporazumima

147

2013

L 023

54

 

 

32013R0040

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 40/2013 od 21. siječnja 2013. o utvrđivanju za 2013. mogućnosti ribolova dostupnih u vodama Unije i, za plovila EU-a, u određenim vodama izvan EU-a za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji podliježu međunarodnim pregovorima ili sporazumima

200

2013

L 046

18

 

 

32013R0136

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 136/2013 od 18. veljače 2013. o isključivanju pododjeljaka ICES-a 27. i 28.2. iz određenih ograničenja ribolovnog napora za 2013. u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1098/2007 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkome moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove

300

2013

L 062

1

 

 

32013R0185

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 185/2013 od 5. ožujka 2013. o predviđanju odbitaka od određenih ribolovnih kvota za skušu dodijeljenih Španjolskoj za 2013. i naredne godine radi prekomjernog ribolova u 2009.

301

2013

L 074

15

 

 

32013R0234

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 234/2013 od 15. ožujka 2013. o određivanju prodajnih cijena Unije za proizvode ribarstva koji su navedeni u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 104/2000 za ribolovnu godinu 2013.

304

Top