Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_009_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.009.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 009

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1974

L 207

30

 

 

31974R1985

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1985/74 od 25. srpnja 1974. o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila za utvrđivanje referentnih cijena i cijena franko granica za šarana

3

1980

L 226

11

 

 

31980R2211

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2211/80 od 27. lipnja 1980. o sklapanju Sporazuma o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Vlade Danske i lokalne vlade Farskih otoka

5

1980

L 226

33

 

 

31980R2213

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2213/80 od 27. lipnja 1980. o sklapanju Sporazuma između Vlade Republike Gvineje Bisau i Europske ekonomske zajednice o ribolovu u obalnim vodama Gvineje Bisau i dvije razmjene pisama u vezi s tim Sporazumom

6

1982

L 234

8

 

 

31982D0531

 

 

 

(82/531/EEZ)
Odluka Vijeća od 19. srpnja 1982. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Senegal o izmjeni Sporazuma o ribolovu u obalnim vodama Senegala, potpisan 15. lipnja 1979., i pripadajući Protokol

7

1982

L 234

9

 

 

21982A0121(02)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Senegala kojim se izmjenjuje Sporazum o ribolovu u obalnim vodama Senegala, potpisan 15. lipnja 1979.

8

1983

L 018

19

 

 

31983R0148

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 148/83 od 21. siječnja 1983. o uvođenju sustava nadzora radi praćenja izvoza određenih proizvoda ribarstva

11

1983

L 111

1

 

 

31983R0971

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 971/83 od 28. ožujka 1983. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Narodne Revolucionarne Republike Gvineje o ribolovu u obalnim vodama Gvineje

13

1983

L 371

39

 

 

31983D0653

 

 

 

(83/653/EEZ)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 1983. o dodjeli mogućnosti ulova sleđa u Sjevernom moru od 1. siječnja 1984.

14

1985

L 122

1

 

 

31985R1172

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1172/85 od 2. svibnja 1985. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i lokalne vlade Farskih otoka, s druge strane, o ribolovu lososa u vodama Farskih otoka

16

1985

L 122

2

 

 

21985A0507(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice, s jedne strane, i vlade Danske i Lokalne vlade Farskih otoka, s druge strane, o ribolovu lososa u vodama Farskih otoka

17

1985

L 149

1

 

 

31985R1554

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1554/85 od 4. lipnja 1985. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Sejšeli o ribolovu u obalnim vodama Sejšela

19

1985

L 179

2

 

 

31985R1899

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1899/85 od 8. srpnja 1985. o utvrđivanju najmanje veličine mrežnog oka za mreže za ribolov na kapelana u dijelu područja Konvencije o budućoj multilateralnoj suradnji u području ribarstva sjeveroistočnog Atlantika, koje se prostire izvan morskih voda u ribolovnoj nadležnosti ugovornih stranaka Konvencije

20

1985

L 332

19

 

 

31985R3460

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3460/85 od 6. prosinca 1985. o utvrđivanju detaljnih pravila za dodjelu kompenzacijske naknade za sredozemne srdele

22

1987

L 029

9

 

 

31987R0253

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 253/87 od 19. siječnja 1987. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Gvineje o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Revolucionarne Narodne Republike Gvineje o ribolovu u obalnim vodama Gvineje, potpisanog u Conakryu 7. veljače 1983.

25

1987

L 090

27

 

 

31987R0954

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 954/87 od 1. travnja 1987. o uzorkovanju ulova radi utvrđivanja postotka ciljnih i zaštićenih vrsta pri obavljanju ribolova mrežama malog oka

26

1987

L 135

29

 

 

31987D0277

 

 

 

(87/277/EEZ)
Odluka Vijeća od 18. svibnja 1987. o dodjeli mogućnosti ulova bakalara na području otoka Spitsbergen i Medvjeđeg otoka i u području 3M kako je utvrđeno Konvencijom NAFO-a

28

1989

L 342

11

 

 

31989R3506

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3506/89 od 23. studenoga 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3703/85 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za određenu svježu ili rashlađenu ribu

30

1990

L 353

57

 

 

31990D0655

 

 

 

(90/655/EEZ)
Odluka Vijeća od 4. prosinca 1990. o izmjeni Odluke 87/277/EEZ o dodjeli mogućnosti ulova bakalara na području otoka Spitsbergen i Medvjeđeg otoka i u području 3M kako je utvrđeno Konvencijom NAFO-a

32

1993

L 176

23

 

 

31993R1943

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1943/93 od 16. srpnja 1993. o izdavanju uvoznih isprava za konzerve određenih vrsta tune podrijetlom iz trećih zemalja

34

1995

L 236

24

 

 

31995D0399

 

 

 

(95/399/EZ)
Odluka Vijeća od 18. rujna 1995. o pristupanju Zajednice Sporazumu o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu

35

1995

L 236

25

 

 

21995A1005(01)

 

 

 

Sporazum o osnivanju Komisije za tunu u Indijskom oceanu

36

1996

L 049

7

 

 

31996R0347

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 347/96 od 27. veljače 1996. o uspostavi sustava brzog izvješćivanja o puštanju lososa u slobodni promet u Europskoj zajednici (1)

45

1996

L 059

1

 

 

31996R0414

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 414/96 od 4. ožujka 1996. o utvrđivanju određenih mjera praćenja koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti koje se provode u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta te Oresunda

47

1997

L 154

26

 

 

31997R1059

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1059/97 od 11. lipnja 1997. o prilagodbi maksimalnog godišnjeg ribolovnog napora za određene oblike ribarstva

49

1997

L 176

21

 

 

31997R1292

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1292/97 od 3. srpnja 1997. o utvrđivanju, sukladno članku 10. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku, rokova za obavješćivanje za ribarska plovila koja viju zastavu određenih trećih zemalja ili su registrirana u trećim zemljama (1)

51

1997

L 313

1

 

 

31997R2268

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2268/97 od 14. studenoga 1997. o prilagodbi maksimalnog godišnjeg ribolovnog napora za određene oblike ribarstva

53

1998

L 008

18

 

 

31998D0021

 

 

 

(98/21/EZ)
Odluka Vijeća od 19. prosinca 1997. o izmjeni Odluke 83/653/EEZ o dodjeli mogućnosti ulova sleđa u Sjevernom moru od 1. siječnja 1984.

55

1998

L 189

14

 

 

31998D0414

 

 

 

(98/414/EZ)
Odluka Vijeća od 8. lipnja 1998. o ratifikaciji od strane Europske zajednice Sporazuma o provedbi odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i visokomigracijskim ribljim stokovima

57

1998

L 189

17

 

 

21998A0703(01)

 

 

 

Sporazum o primjeni odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim naseljima i stokovima vrlo migratornih vrsta

59

1998

L 190

34

 

 

31998D0416

 

 

 

(98/416/EZ)
Sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja

84

1998

L 190

37

 

 

 

 

 

PRILOG II.Sporazum o osnivanju Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja

86

1999

L 168

1

 

 

31999R1459

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1459/1999 od 24. lipnja 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

97

1999

L 304

14

 

 

31999R2502

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2502/1999 od 26. studenoga 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2166/83 o uspostavi sustava izdavanja povlastica za određene oblike ribarstva u području sjeverno od Škotske (područje Shetlanda)

102

2000

L 292

5

 

 

32000R2549

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2549/2000 od 17. studenoga 2000. o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka bakalara u Irskom moru (područje ICES-a VII.a)

103

2000

L 298

1

 

 

32000R2578

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2578/2000 od 17. studenoga 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2406/96 o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

105

2000

L 326

30

 

 

32000R2813

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2813/2000 od 21. prosinca 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu dodjele potpore za privatno skladištenje za određene proizvode ribarstva

107

2001

L 073

8

 

 

32001R0500

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 500/2001 od 14. ožujka 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2847/93 o nadzoru ulova s ribarskih plovila Zajednice u vodama trećih zemalja i na otvorenim morima

111

2001

L 132

10

 

 

32001R0939

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 939/2001 od 14. svibnja 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu dodjele paušalne potpore za određene proizvode ribarstva

116

2001

L 268

22

 

 

32001R1964

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1964/2001 od 8. listopada 2001. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2166/83 o uspostavi sustava izdavanja povlastica za određene oblike ribarstva u području sjeverno od Škotske (područje Shetlanda)

120

2001

L 337

23

 

 

32001R2495

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2495/2001 od 19. prosinca 2001. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2406/96 o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

121

2003

L 071

28

 

 

32003D0185

 

 

 

(2003/185/EZ)
Odluka Komisije od 14. ožujka 2003. o dodjeli dodatnih dana odsutnosti iz luka država članica u skladu s Prilogom XVII. Uredbi Vijeća (EZ) br. 2341/2002 (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 762) (1)

123

2003

L 126

22

 

 

32003R0876

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 876/2003 od 21. svibnja 2003. o definiranju posebnih mjera u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2347/2002 o ulovu i iskrcaju dubokomorskih vrsta tijekom sezonskog ribolova Danske u području Skagerrak i na Sjevernom moru

125

2003

L 165

17

 

 

32003R1181

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1181/2003 od 2. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89 o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele

127

2004

L 097

30

 

 

32004R0602

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 602/2004 od 22. ožujka 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o zaštiti dubokomorskih koraljnih grebena od utjecaja ribolova povlačnom mrežom na području sjeverozapadno od Škotske

129

2004

L 222

1

 

 

32004R1140

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1140/2004 od 21. lipnja 2004. o suspenziji primjene autonomnih carina Zajedničke carinske tarife na određene proizvode ribarstva podrijetlom iz Ceute i Melille

131

2004

L 258

1

 

 

32004R1415

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1415/2004 od 19. srpnja 2004. o utvrđivanju najviše dopuštene godišnje količine ribolovnog napora za određena ribolovna područja i vrstu ribolova

134

2005

L 015

9

 

 

32005D0026

 

 

 

(2005/26/EZ)
Odluka Vijeća od 25. listopada 2004. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, Konvencije za jačanje Međuameričke komisije za tropsku tunu koja je osnovana 1949. godine Konvencijom između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Kostarike (Konvencija iz Antigue)

139

2005

L 340

3

 

 

32005R2115

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2115/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi plana oporavka grenlandske ploče u okviru Organizacije za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku

140

2006

L 379

49

 

 

32006R2003

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2003/2006 od 21. prosinca 2006. o određivanju detaljnih pravila za financiranje izdataka u vezi sa zajedničkim uređenjem tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP)

144

2007

L 109

1

 

 

32007R0450

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 450/2007 od 16. travnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Gabonske Republike i Europske zajednice

149

2007

L 109

3

 

 

22007A0426(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Gabonske Republike i Europske zajednice

151

2007

L 122

7

 

 

32007R0509

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u zapadnom dijelu kanala La Manche

156

2009

L 087

42

 

 

32009R0217

 

 

 

Uredba (EZ) br. 217/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku (preinačena) (1)

160

2009

L 155

9

 

 

32009R0517

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 517/2009 od 17. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 43/2009 u pogledu ograničenja ulova pješčane jegulje u vodama EZ-a u zoni ICES-a III.a i vodama EZ-a u zonama ICES-a II.a i IV.

188

2009

L 156

33

 

 

22009A0619(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u području ribarstva između Europske zajednice i Republike Gvineje

190

2009

L 156

35

 

 

22009A0619(02)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Republike Gvineje i Europske zajednice

192

2009

L 156

40

 

 

22009A0619(03)

 

 

 

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom između Europske zajednice i Republike Gvineje o ribolovu u obalnim vodama Gvineje za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2012.

197

2009

L 184

12

 

 

32009D0550

 

 

 

(2009/550/EZ)
Odluka Vijeća od 5. ožujka 2009. o odobrenju izmjena Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva u sjeveroistočnom Atlantiku kojima se omogućuje uspostavljanje postupaka za rješavanje sporova, proširenje područja primjene Konvencije i revizija ciljeva Konvencije

213

2010

L 089

20

 

 

32010D0210

 

 

 

(2010/210/EU)
Odluka Komisije od 6. travnja 2010. o izmjeni Odluke 2009/296/EZ o uspostavljanju posebnog programa nadzora i inspekcijskih pregleda za obnovu stoka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 2060)

217

2010

L 121

1

 

 

32010R0421

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 421/2010 od 17. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EU) br. 53/2010 u vezi s ograničenjem ulova kapelina u grenlandskim vodama

222

2010

L 142

1

 

 

32010R0498

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 498/2010 od 9. lipnja 2010. o zabrani ribolovnih aktivnosti ribarskim plovilima koja koriste okružujuće mreže plivarice a plove pod francuskom ili grčkom zastavom, ili su registrirana u Francuskoj ili Grčkoj, za izlov plavoperajne tune iz Atlantskog oceana, istočno od 45° zapadne zemljopisne dužine te u Sredozemnom moru

224

2010

L 170

7

 

 

32010R0589

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 589/2010 od 5. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 53/2010 u vezi s ograničenjem ulova hujice u vodama Europske unije III.a i vodama Europske unije II.a i IV

226

2010

L 213

1

 

 

32010R0724

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 724/2010 od 12. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za zabranu u realnom vremenu određenih vrsta ribolova u području Sjevernog mora i Skagerraka

228

2011

L 046

50

 

 

32011D0114

 

 

 

(2011/114/EU)
Odluka Komisije od 18. veljače 2011. o izmjeni Odluke 2008/589/EZ o uspostavljanju posebnog programa kontrole i inspekcije u vezi sa stokovima bakalara u Baltičkom moru (objavljena pod brojem dokumenta C(2011) 938)

233

2011

L 052

1

 

 

32011D0116

 

 

 

(2011/116/EU)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 2010. o potpisivanju u ime Unije i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu između Europske zajednice i Saveznih Država Mikronezije u ribolovu u Saveznim Državama Mikronezije

234

2011

L 052

3

 

 

22011A0225(01)

 

 

 

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Saveznih Država Mikronezije o ribolovu u Saveznim Državama Mikronezije

236

2011

L 131

12

 

 

32011R0476

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 476/2011 od 17. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 57/2011 u pogledu ograničenja ulova hujice u vodama Europske unije u zonama ICES-a II.a, III.a i IV.

266

2011

L 181

2

 

 

22011A0709(01)

 

 

 

Protokol dogovoren između Europske unije i Republike Kabo Verdea o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskom doprinosu predviđenom u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između dvije stranke koji je trenutačno na snazi

268

2011

L 314

2

 

 

32011R1222

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1222/2011 od 28. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1010/2009 u pogledu upravnih dogovora s trećim državama u vezi s potvrdama o ulovu za proizvode morskog ribarstva

286

2012

L 293

1

 

 

32012R0972

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 972/2012 od 16. srpnja 2012. o uspostavi roka u slučaju nedovoljne iskorištenosti ribolovnih mogućnosti sukladno Protokolu o ribolovnim mogućnostima i plaćanjima, predviđenog Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i lokalne vlade Grenlanda s druge strane

296

2012

L 349

4

 

 

32012R1220

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1220/2012 od 3. prosinca 2012. o trgovinskim mjerama za jamčenje opskrbe prerađivača Unije određenim proizvodima ribarstva od 2013. do 2015., te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 104/2000 i Uredbe (EU) br. 1344/2011

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top