Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_007_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.007.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 007

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1984

L 054

2

 

 

21984A0225(01)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Vlade Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea o ribolovu u vodama Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

3

1985

L 360

14

 

 

31985R3717

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3717/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih u španjolskim vodama obavljaju plovila koja plove pod zastavom Portugala

7

1993

L 005

7

 

 

31993R0025

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 25/93 od 8. siječnja 1993. o izdavanju uvoznih isprava za uvoz određenih vrsta konzervirane tune i palamide iz određenih trećih zemalja

13

1993

L 161

1

 

 

31993R1737

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1737/93 od 24. lipnja 1993. o sklapanju Sporazuma o ribarstvu i morskom okolišu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

14

1993

L 161

2

 

 

21993A0702(01)

 

 

 

Sporazum o ribarstvu i morskome okolišu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

15

1993

L 299

1

 

 

31993R3329

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3329/93 od 29. studenoga 1993. o sklapanju Sporazuma o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Vlade Zajednice Dominike

17

1993

L 299

2

 

 

21993A1204(01)

 

 

 

Sporazum o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Vlade Zajednice Dominike

18

1993

L 346

19

 

 

31993D0739

 

 

 

(93/739/EZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1993. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o ribarstvu

24

1993

L 346

20

 

 

21993A1231(10)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o ribarstvu

25

1993

L 346

25

 

 

31993D0740

 

 

 

(93/740/EZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1993. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o Sporazumu o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

30

1993

L 346

26

 

 

21993A1231(11)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o Sporazumu o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

31

1994

L 339

11

 

 

31994R3259

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3259/94 od 22. prosinca 1994. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2930/86 o određivanju karakteristika ribarskih plovila

35

1995

L 067

33

 

 

31995D0084

 

 

 

(95/84/EZ)
Odluka Komisije od 20. ožujka 1995. o provedbi Priloga Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2930/86 o određivanju karakteristika ribarskih plovila

38

1997

L 102

1

 

 

31997R0686

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 686/97 od 14. travnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku

42

1998

L 171

1

 

 

31998R1239

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1239/98 od 8. lipnja 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 894/97 o utvrđivanju određene tehničke mjere za očuvanje ribolovnih resursa

45

1998

L 191

10

 

 

31998R1434

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1434/98 od 29. lipnja 1998. o uvjetima prema kojima se može iskrcavati haringa za industrijske svrhe koje ne obuhvaćaju izravnu prehranu ljudi

49

1999

L 038

6

 

 

31999R0308

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 308/1999 od 8. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

52

1999

L 328

9

 

 

31999R2723

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2723/1999 od 17. prosinca 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 za očuvanje ribolovnih resursa tehničkim mjerama za zaštitu nedoraslih morskih organizama

56

2000

L 148

1

 

 

32000R1298

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1298/2000 od 8. lipnja 2000. o petoj izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

59

2001

L 024

10

 

 

32001R0150

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 150/2001 od 25. siječnja 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu kazni koje se primjenjuju na organizacije proizvođača u sektoru ribarstva za nepravilnosti interventnog mehanizma, te izmjeni Uredbe (EZ) br. 142/98

61

2001

L 102

16

 

 

32001R0724

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 724/2001 od 4. travnja 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

63

2001

L 194

1

 

 

32001R1456

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1456/2001 od 16. srpnja 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2459/2000 o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka bakalara u Irskom moru (područje ICES-a VII.a)

67

2001

L 293

11

 

 

32001R2183

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2183/2001 od 9. studenoga 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu dodjele kompenzacijske naknade za tunu namijenjenu prerađivačkoj industriji

68

2003

L 295

1

 

 

32003R1984

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1984/2003 od 8. travnja 2003. o uvođenju sustava statističkog praćenja trgovine plavoperajnom tunom, iglunom i velikookom tunom u Zajednici

71

2004

L 365

19

 

 

32004R2104

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2104/2004 od 9. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za provođenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

113

2006

L 309

1

 

 

32006R1646

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1646/2006 od 7. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

116

2006

L 341

26

 

 

32006R1799

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1799/2006 od 6. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 26/2004 o registru ribarske flote Zajednice

117

2006

L 365

78

 

 

32006R1916

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1916/2006 od 18. prosinca 2006. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice za određene ribe i proizvode ribarstva podrijetlom iz Albanije

120

2006

L 414

78

 

 

32006L0140

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/140/EZ od 20. prosinca 2006. o izmjenama Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja sulfuril fluorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

124

2007

L 078

31

 

 

22007X0317(01)

 

 

 

Informacija o datumu stupanju na snagu Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

127

2007

L 091

52

 

 

32007D0206

 

 

 

(2007/206/EZ)
Odluka Komisije od 29. ožujka 2007 o proglašenju početka djelovanja Regionalnog savjetodavnog vijeća za otvoreno more/flote duge plovidbe u okviru zajedničke ribarstvene politike

128

2007

L 095

52

 

 

32007D0222

 

 

 

(2007/222/EZ)
Odluka Komisije od 4. travnja 2007. o proglašenju početka djelovanja Regionalnog savjetodavnog vijeća za jugozapadne vode u okviru zajedničke ribarstvene politike

129

2008

L 286

1

 

 

32008R1005

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999

130

2009

L 087

1

 

 

32009R0216

 

 

 

Uredba (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika (preinačena) (1)

162

2009

L 087

70

 

 

32009R0218

 

 

 

Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (preinačena) (1)

203

2009

L 178

12

 

 

32009R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 593/2009 od 8. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 43/2009 u pogledu popisa plovila koja sudjeluju u nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu u Sjevernom Atlantiku

242

2009

L 214

1

 

 

32009R0753

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 753/2009 od 27. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 43/2009 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i s njima povezanih uvjeta za određene riblje stokove

244

2009

L 338

22

 

 

32009R1257

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1257/2009 od 15. prosinca 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u vezi s izdacima država članica nastalima pri provedbi sustava praćenja i nadzora koji se primjenjuju u zajedničkoj ribarstvenoj politici

259

2009

L 348

53

 

 

32009D1016

 

 

 

(2009/1016/EU)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2009. o stavljanju izvan snage Odluke 2009/473/EZ o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Gvineje

261

2010

L 037

52

 

 

32010D0074

 

 

 

(2010/74/EU)
Odluka Komisije od 4. veljače 2010. o izmjeni Odluke 2005/629/EZ o osnivanju Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo

263

2010

L 194

1

 

 

32010R0640

 

 

 

Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003

266

2011

L 046

46

 

 

32011D0112

 

 

 

(2011/112/EU)
Odluka Komisije od 18. veljače 2011. o izmjeni Odluke 2008/620/EZ o određivanju posebnog programa nadzora i inspekcijskih pregleda za stokove bakalara u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama na zapadu Škotske i Irskom moru (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 899)

288

2011

L 181

1

 

 

32011D0405

 

 

 

(2011/405/EU)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Kabo Verdea o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dviju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

289

2011

L 181

20

 

 

32011R0660

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 660/2011 od 9. lipnja 2011. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu dogovorenom između Europske unije i Republike Kabo Verdea o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dvaju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

290

2011

L 196

1

 

 

32011D0474

 

 

 

(2011/474/EU)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 2011. o zaključivanju Protokola o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske zajednice i Republike Sejšela

292

2011

L 203

1

 

 

22011A0806(01)

 

 

 

Sporazum o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

293

2011

L 203

7

 

 

32011R0783

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 783/2011 od 5. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 724/2010 o utvrđivanju detaljnih pravila za zabranu u realnom vremenu određenih vrsta ribolova u području Sjevernog mora i Skagerraka

294

2011

L 246

33

 

 

32011D0626

 

 

 

(2011/626/EU)
Provedbena odluka Komisije od 22. rujna 2011. o odobrenju odstupanja od provedbe Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica s obzirom na Češku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Republiku Austriju (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6533)

296

2011

L 269

17

 

 

32011D0679

 

 

 

(2011/679/EU)
Odluka Vijeća od 10. listopada 2011. o zaključivanju Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Kabo Verdea o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenih Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dvaju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

297

2012

L 046

1

 

 

32012R0134

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 134/2012 od 23. siječnja 2012. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mozambika

298

2012

L 067

3

 

 

22012A0306(02)

 

 

 

Konvencija o očuvanju ribolovnih resursa i upravljanju ribolovnim resursima otvorenog mora u južnom Tihom oceanu

300

2012

L 072

1

 

 

32012D0145

 

 

 

(2012/145/EU)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2012. o zaključivanju Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Gvineje Bisau o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenih Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dviju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

326

2012

L 131

6

 

 

32012D0264

 

 

 

(2012/264/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. svibnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/620/EZ o određivanju posebnog programa kontrole i inspekcijskih pregleda za stokove bakalara u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama na zapadu Škotske i Irskom moru

327

2012

L 177

9

 

 

32012R0603

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 603/2012 od 30. travnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu nadzora i provedbe koji se primjenjuje u području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

328

2012

L 212

19

 

 

32012D0468

 

 

 

(2012/468/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. kolovoza 2012. o izmjeni Provedbene odluke 2012/262/EU o izmjeni Odluke 2008/589/EZ o uspostavljanju posebnog programa kontrole i inspekcije u vezi sa stokovima bakalara u Baltičkom moru

329

2012

L 293

4

 

 

32012D0653

 

 

 

(2012/653/EU)
Odluka Vijeća od 16. srpnja 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskoj naknadi koji je predviđen Sporazumom o ribarstvu između Europske unije s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

330

2012

L 300

2

 

 

32012D0669

 

 

 

(2012/669/EU)
Odluka Vijeća od 9. listopada 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske zajednice, s jedne, i Republike Kiribatija, s druge strane

331

2012

L 300

34

 

 

32012D0670

 

 

 

(2012/670/EU)
Odluka Vijeća od 9. listopada 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

332

2012

L 300

35

 

 

32012R0998

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 998/2012 od 9. listopada 2012. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu kojim se uređuju mogućnosti ribolova i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske Zajednice, s jedne, i Republike Kiribatija, s druge strane

333

2012

L 300

37

 

 

32012R0999

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 999/2012 od 9. listopada 2012. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

335

2012

L 343

30

 

 

32012R1152

 

 

 

Uredba (EU) br. 1152/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru Zajedničke ribarstvene politike

337

2013

L 074

1

 

 

32013R0232

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 232/2013 od 15. ožujka 2013. o određivanju cijena povlačenja s tržišta i prodajnih cijena Unije za proizvode ribarstva koji su navedeni u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 104/2000 za ribolovnu godinu 2013.

339

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top