Help Print this page 

Document DD_2013_04_007_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 07
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.007.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 007

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1984

L 054

2

 

 

21984A0225(01)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Vlade Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea o ribolovu u vodama Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

3

1985

L 360

14

 

 

31985R3717

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3717/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih u španjolskim vodama obavljaju plovila koja plove pod zastavom Portugala

7

1993

L 005

7

 

 

31993R0025

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 25/93 od 8. siječnja 1993. o izdavanju uvoznih isprava za uvoz određenih vrsta konzervirane tune i palamide iz određenih trećih zemalja

13

1993

L 161

1

 

 

31993R1737

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1737/93 od 24. lipnja 1993. o sklapanju Sporazuma o ribarstvu i morskom okolišu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

14

1993

L 161

2

 

 

21993A0702(01)

 

 

 

Sporazum o ribarstvu i morskome okolišu između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

15

1993

L 299

1

 

 

31993R3329

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3329/93 od 29. studenoga 1993. o sklapanju Sporazuma o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Vlade Zajednice Dominike

17

1993

L 299

2

 

 

21993A1204(01)

 

 

 

Sporazum o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Vlade Zajednice Dominike

18

1993

L 346

19

 

 

31993D0739

 

 

 

(93/739/EZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1993. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o ribarstvu

24

1993

L 346

20

 

 

21993A1231(10)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o ribarstvu

25

1993

L 346

25

 

 

31993D0740

 

 

 

(93/740/EZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1993. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o Sporazumu o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

30

1993

L 346

26

 

 

21993A1231(11)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o Sporazumu o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

31

1994

L 339

11

 

 

31994R3259

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3259/94 od 22. prosinca 1994. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2930/86 o određivanju karakteristika ribarskih plovila

35

1995

L 067

33

 

 

31995D0084

 

 

 

(95/84/EZ)
Odluka Komisije od 20. ožujka 1995. o provedbi Priloga Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2930/86 o određivanju karakteristika ribarskih plovila

38

1997

L 102

1

 

 

31997R0686

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 686/97 od 14. travnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku

42

1998

L 171

1

 

 

31998R1239

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1239/98 od 8. lipnja 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 894/97 o utvrđivanju određene tehničke mjere za očuvanje ribolovnih resursa

45

1998

L 191

10

 

 

31998R1434

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1434/98 od 29. lipnja 1998. o uvjetima prema kojima se može iskrcavati haringa za industrijske svrhe koje ne obuhvaćaju izravnu prehranu ljudi

49

1999

L 038

6

 

 

31999R0308

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 308/1999 od 8. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

52

1999

L 328

9

 

 

31999R2723

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2723/1999 od 17. prosinca 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 za očuvanje ribolovnih resursa tehničkim mjerama za zaštitu nedoraslih morskih organizama

56

2000

L 148

1

 

 

32000R1298

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1298/2000 od 8. lipnja 2000. o petoj izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

59

2001

L 024

10

 

 

32001R0150

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 150/2001 od 25. siječnja 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu kazni koje se primjenjuju na organizacije proizvođača u sektoru ribarstva za nepravilnosti interventnog mehanizma, te izmjeni Uredbe (EZ) br. 142/98

61

2001

L 102

16

 

 

32001R0724

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 724/2001 od 4. travnja 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

63

2001

L 194

1

 

 

32001R1456

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1456/2001 od 16. srpnja 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2459/2000 o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka bakalara u Irskom moru (područje ICES-a VII.a)

67

2001

L 293

11

 

 

32001R2183

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2183/2001 od 9. studenoga 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu dodjele kompenzacijske naknade za tunu namijenjenu prerađivačkoj industriji

68

2003

L 295

1

 

 

32003R1984

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1984/2003 od 8. travnja 2003. o uvođenju sustava statističkog praćenja trgovine plavoperajnom tunom, iglunom i velikookom tunom u Zajednici

71

2004

L 365

19

 

 

32004R2104

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2104/2004 od 9. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za provođenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

113

2006

L 309

1

 

 

32006R1646

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1646/2006 od 7. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

116

2006

L 341

26

 

 

32006R1799

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1799/2006 od 6. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 26/2004 o registru ribarske flote Zajednice

117

2006

L 365

78

 

 

32006R1916

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1916/2006 od 18. prosinca 2006. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice za određene ribe i proizvode ribarstva podrijetlom iz Albanije

120

2006

L 414

78

 

 

32006L0140

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/140/EZ od 20. prosinca 2006. o izmjenama Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja sulfuril fluorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

124

2007

L 078

31

 

 

22007X0317(01)

 

 

 

Informacija o datumu stupanju na snagu Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

127

2007

L 091

52

 

 

32007D0206

 

 

 

(2007/206/EZ)
Odluka Komisije od 29. ožujka 2007 o proglašenju početka djelovanja Regionalnog savjetodavnog vijeća za otvoreno more/flote duge plovidbe u okviru zajedničke ribarstvene politike

128

2007

L 095

52

 

 

32007D0222

 

 

 

(2007/222/EZ)
Odluka Komisije od 4. travnja 2007. o proglašenju početka djelovanja Regionalnog savjetodavnog vijeća za jugozapadne vode u okviru zajedničke ribarstvene politike

129

2008

L 286

1

 

 

32008R1005

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999

130

2009

L 087

1

 

 

32009R0216

 

 

 

Uredba (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika (preinačena) (1)

162

2009

L 087

70

 

 

32009R0218

 

 

 

Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (preinačena) (1)

203

2009

L 178

12

 

 

32009R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 593/2009 od 8. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 43/2009 u pogledu popisa plovila koja sudjeluju u nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu u Sjevernom Atlantiku

242

2009

L 214

1

 

 

32009R0753

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 753/2009 od 27. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 43/2009 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i s njima povezanih uvjeta za određene riblje stokove

244

2009

L 338

22

 

 

32009R1257

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1257/2009 od 15. prosinca 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u vezi s izdacima država članica nastalima pri provedbi sustava praćenja i nadzora koji se primjenjuju u zajedničkoj ribarstvenoj politici

259

2009

L 348

53

 

 

32009D1016

 

 

 

(2009/1016/EU)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2009. o stavljanju izvan snage Odluke 2009/473/EZ o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Gvineje

261

2010

L 037

52

 

 

32010D0074

 

 

 

(2010/74/EU)
Odluka Komisije od 4. veljače 2010. o izmjeni Odluke 2005/629/EZ o osnivanju Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo

263

2010

L 194

1

 

 

32010R0640

 

 

 

Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003

266

2011

L 046

46

 

 

32011D0112

 

 

 

(2011/112/EU)
Odluka Komisije od 18. veljače 2011. o izmjeni Odluke 2008/620/EZ o određivanju posebnog programa nadzora i inspekcijskih pregleda za stokove bakalara u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama na zapadu Škotske i Irskom moru (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 899)

288

2011

L 181

1

 

 

32011D0405

 

 

 

(2011/405/EU)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 2011. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Kabo Verdea o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dviju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

289

2011

L 181

20

 

 

32011R0660

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 660/2011 od 9. lipnja 2011. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu dogovorenom između Europske unije i Republike Kabo Verdea o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dvaju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

290

2011

L 196

1

 

 

32011D0474

 

 

 

(2011/474/EU)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 2011. o zaključivanju Protokola o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske zajednice i Republike Sejšela

292

2011

L 203

1

 

 

22011A0806(01)

 

 

 

Sporazum o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

293

2011

L 203

7

 

 

32011R0783

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 783/2011 od 5. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 724/2010 o utvrđivanju detaljnih pravila za zabranu u realnom vremenu određenih vrsta ribolova u području Sjevernog mora i Skagerraka

294

2011

L 246

33

 

 

32011D0626

 

 

 

(2011/626/EU)
Provedbena odluka Komisije od 22. rujna 2011. o odobrenju odstupanja od provedbe Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica s obzirom na Češku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Republiku Austriju (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6533)

296

2011

L 269

17

 

 

32011D0679

 

 

 

(2011/679/EU)
Odluka Vijeća od 10. listopada 2011. o zaključivanju Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Kabo Verdea o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenih Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dvaju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

297

2012

L 046

1

 

 

32012R0134

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 134/2012 od 23. siječnja 2012. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mozambika

298

2012

L 067

3

 

 

22012A0306(02)

 

 

 

Konvencija o očuvanju ribolovnih resursa i upravljanju ribolovnim resursima otvorenog mora u južnom Tihom oceanu

300

2012

L 072

1

 

 

32012D0145

 

 

 

(2012/145/EU)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2012. o zaključivanju Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Gvineje Bisau o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenih Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dviju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

326

2012

L 131

6

 

 

32012D0264

 

 

 

(2012/264/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. svibnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/620/EZ o određivanju posebnog programa kontrole i inspekcijskih pregleda za stokove bakalara u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama na zapadu Škotske i Irskom moru

327

2012

L 177

9

 

 

32012R0603

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 603/2012 od 30. travnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu nadzora i provedbe koji se primjenjuje u području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

328

2012

L 212

19

 

 

32012D0468

 

 

 

(2012/468/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. kolovoza 2012. o izmjeni Provedbene odluke 2012/262/EU o izmjeni Odluke 2008/589/EZ o uspostavljanju posebnog programa kontrole i inspekcije u vezi sa stokovima bakalara u Baltičkom moru

329

2012

L 293

4

 

 

32012D0653

 

 

 

(2012/653/EU)
Odluka Vijeća od 16. srpnja 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskoj naknadi koji je predviđen Sporazumom o ribarstvu između Europske unije s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

330

2012

L 300

2

 

 

32012D0669

 

 

 

(2012/669/EU)
Odluka Vijeća od 9. listopada 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske zajednice, s jedne, i Republike Kiribatija, s druge strane

331

2012

L 300

34

 

 

32012D0670

 

 

 

(2012/670/EU)
Odluka Vijeća od 9. listopada 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

332

2012

L 300

35

 

 

32012R0998

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 998/2012 od 9. listopada 2012. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu kojim se uređuju mogućnosti ribolova i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske Zajednice, s jedne, i Republike Kiribatija, s druge strane

333

2012

L 300

37

 

 

32012R0999

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 999/2012 od 9. listopada 2012. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

335

2012

L 343

30

 

 

32012R1152

 

 

 

Uredba (EU) br. 1152/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru Zajedničke ribarstvene politike

337

2013

L 074

1

 

 

32013R0232

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 232/2013 od 15. ožujka 2013. o određivanju cijena povlačenja s tržišta i prodajnih cijena Unije za proizvode ribarstva koji su navedeni u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 104/2000 za ribolovnu godinu 2013.

339

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top