Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_006_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 006

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.006.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 006

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1978

L 093

12

 

 

31978R0686

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 686/78 od 6. travnja 1978. o utvrđivanju dodatnih odredaba u pogledu dodjele izvoznih subvencija za proizvode ribarstva

3

1986

L 130

21

 

 

31986R1482

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1482/86 od 15. svibnja 1986. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3717/85 o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih u španjolskim vodama obavljaju plovila koja plove pod zastavom Portugala

4

1987

L 341

1

 

 

31987R3620

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3620/87 od 30. studenoga 1987. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Narodne Republike Angole o ribolovu u obalnim vodama Angole

6

1989

L 203

21

 

 

31989R2122

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2122/89 od 14. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3440/84 o pričvršćivanju naprava na povlačne mreže, danske potegače i slične mreže

7

1994

L 215

10

 

 

21994A0820(01)

 

 

 

Sporazum o provedbi dijela XI. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.

9

1995

L 187

15

 

 

21995A0808(01)

 

 

 

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške nakon pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji

20

1999

L 328

62

 

 

31999R2740

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2740/1999 od 21. prosinca 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1447/1999 o utvrđivanju oblika ponašanja kojima se ozbiljno krše pravila zajedničke ribarstvene politike

27

2001

L 277

13

 

 

32001R2056

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2056/2001 od 19. listopada 2001. o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stokova bakalara u Sjevernom moru i zapadno od Škotske

30

2001

L 278

6

 

 

32001R2065

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2065/2001 od 22. listopada 2001. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u vezi s obavješćivanjem potrošača o proizvodima ribarstva i akvakulture (1)

34

2001

L 337

20

 

 

32001R2493

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2493/2001 od 19. prosinca 2001. o raspolaganju određenim proizvodima ribarstva koji su povučeni s tržišta

37

2004

L 289

6

 

 

32004R1581

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1581/2004 od 27. kolovoza 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1639/2001 o utvrđivanju minimalnih i proširenih programa Zajednice za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva kao i detaljna pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1543/2000

39

2004

L 365

12

 

 

32004R2103

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2103/2004 od 9. prosinca 2004. o prijenosu podataka o određenim ribarstvima u zapadnim vodama i Baltičkom moru

87

2005

L 156

1

 

 

32005R0919

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 919/2005 od 13. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 827/2004 o zabrani uvoza atlantskog velikookog tunja iz Kambodže, Ekvatorske Gvineje i Sijera Leonea, te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 826/2004 o zabrani uvoza plavoperajnog tunja iz Ekvatorske Gvineje i Sijera Leonea i Uredbe (EZ) br. 828/2004 o zabrani uvoza igluna iz Sijera Leonea

94

2005

L 206

21

 

 

32005D0606

 

 

 

(2005/606/EZ)
Odluka Komisije od 5. kolovoza 2005. o početku djelovanja Regionalnog savjetodavnog vijeća za pelagijske riblje stokove u okviru zajedničke ribarstvene politike

96

2005

L 252

2

 

 

32005R1568

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1568/2005 od 20. rujna 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o zaštiti dubokomorskih koraljnih grebena od utjecaja ribolova u određenim područjima Atlantskog oceana

97

2007

L 076

22

 

 

32007D0166

 

 

 

(2007/166/EZ)
Odluka Komisije od 9. siječnja 2007. o donošenju popisa inspektora i inspekcijskih sredstava Zajednice u skladu s člankom 28. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike

99

2007

L 095

37

 

 

32007D0218

 

 

 

(2007/218/EZ)
Odluka Komisije od 28. ožujka 2007. o izmjeni Odluke C(2006) 4332 konačna o utvrđivanju godišnje indikativne alokacije po državi članici za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013. odobrenih sredstava za preuzete obveze Zajednice iz Europskog fonda za ribarstvo (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 1313)

109

2007

L 097

30

 

 

32007R0391

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 391/2007 od 11. travnja 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u vezi s izdacima država članica nastalim pri provedbi sustava praćenja i nadzora koji se primjenjuju u zajedničkoj ribarstvenoj politici

113

2009

L 197

1

 

 

32009R0679

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 679/2009 od 7. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1386/2007 o mjerama očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na području koje regulira Organizacija za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku

122

2010

L 061

10

 

 

32010R0201

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 201/2010 od 10. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice

138

2010

L 075

2

 

 

32010R0237

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 237/2010 od 22. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove

152

2010

L 115

1

 

 

32010R0395

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 395/2010 od 7. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1010/2009 u vezi s administrativnim rješenjima u pogledu potvrda o ulovu

167

2010

L 324

48

 

 

32010D0763

 

 

 

(2010/763/EU)
Odluka Vijeća od 6. prosinca 2010. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Salomonovih Otoka

191

2010

L 335

19

 

 

32010R1212

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1212/2010 od 29. studenoga 2010. o dodjeli ribolovnih mogućnosti prema Sporazumu u partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

192

2011

L 057

10

 

 

32011R0202

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 202/2011 od 1. ožujka 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1005/2008 u vezi s određenjem proizvoda ribarstva i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1010/2009 u vezi s obrascima za prethodne obavijesti, odrednicama za inspekcije u lukama i priznatim sustavima dokumentacije o ulovu koje su donijele regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom

194

2011

L 087

9

 

 

32011D0207

 

 

 

(2011/207/EU)
Odluka Komisije od 29. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnog programa kontrole i inspekcijskih pregleda koji se odnosi na oporavak plavoperajnog tunja u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1984)

203

2011

L 136

4

 

 

32011D0296

 

 

 

(2011/296/EU)
Odluka Vijeća od 24. veljače 2011. o potpisivanju u ime Unije i privremenoj primjeni Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Demokratske Republike Sveti Toma i Prinsipe

223

2011

L 191

3

 

 

22011A0722(01)

 

 

 

Sporazum o mjerama države luke za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

243

2011

L 343

123

 

 

32011D0883

 

 

 

(2011/883/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. prosinca 2011. o sastavljanju popisa inspektora Unije u skladu s člankom 79. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9701)

259

2011

L 344

34

 

 

32011R1385

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1385/2011 od 14. studenoga 2011. o dodjeli mogućnosti ribolova prema Protokolu dogovorenom između Europske unije i Republike Gvineje Bisau o mogućnostima ribolova i financijskom doprinosu predviđenima Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između tih dviju ugovornih stranaka koji je trenutačno na snazi

276

2011

L 347

44

 

 

32011R1343

 

 

 

Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru

278

2012

L 046

3

 

 

32012D0091

 

 

 

(2012/91/EU)
Odluka Vijeća od 23. siječnja 2012. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijska naknada koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Mozambika

296

2012

L 130

22

 

 

32012D0262

 

 

 

(2012/262/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. svibnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/589/EZ o uspostavljanju posebnog programa kontrole i inspekcije u vezi sa stokovima bakalara u Baltičkom moru

297

2012

L 218

8

 

 

32012R0737

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 737/2012 od 14. kolovoza 2012. o zaštiti određenih stokova u Keltskom moru

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top