EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_005_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 005

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.005.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 005

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1986

L 130

23

 

 

31986R1483

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1483/86 od 15. svibnja 1986. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3718/85 o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih u portugalskim vodama obavljaju plovila koja plove pod zastavom Španjolske

3

1987

L 153

7

 

 

31987R1638

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1638/87 od 9. lipnja 1987. o utvrđivanju najmanje veličine oka mrežnog tega pelagijskih povlačnih mreža koje se koriste za lov ugotice pučinke u onom dijelu područja obuhvaćenog Konvencijom o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika koji se proteže izvan morskih voda koje su pod ribolovnom jurisdikcijom ugovornih stranaka Konvencije

5

1987

L 337

1

 

 

31987R3544

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3544/87 od 23. studenoga 1987. o sklapanju Sporazuma o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea o ribolovu u obalnim vodama Svetog Tome i Prinsipea, potpisanog 1. veljače 1984. u Bruxellesu

6

1987

L 388

1

 

 

31987R4143

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 4143/87 od 14. prosinca 1987. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Islamske Republike Mauritanije o ribolovu u obalnim vodama Mauritanije i donošenju odredbi za njegovu primjenu

8

1999

L 238

8

 

 

31999R1922

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1922/1999 od 8. rujna 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 u vezi s uvjetima pod kojima je plovilima čija duljina preko svega premašuje osam metara dopušteno upotrebljavati povlačne mreže (koće) s gredom u određenim vodama Zajednice

10

2001

L 222

53

 

 

32001R1639

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1639/2001 od 25. srpnja 2001. o utvrđivanju minimalnih i proširenih programa Zajednice za prikupljanje podataka u sektoru ribarstva kao i o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1543/2000

13

2003

L 208

14

 

 

32003R1461

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1461/2003 od 18. kolovoza 2003. o uvjetima za pilot projekte vezane uz elektronički prijenos podataka o ribolovnim djelatnostima i daljinsku detekciju

76

2004

L 150

1

 

 

32004R0811

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 811/2004 od 21. travnja 2004. o utvrđivanju mjera za obnavljanje stoka sjevernog oslića

79

2005

L 128

1

 

 

32005R0768

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku

82

2006

L 223

1

 

 

32006R1198

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. o Europskom fondu za ribarstvo

96

2006

L 411

27

 

 

32006D1006

 

 

 

(2006/1006/EZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 2006. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

140

2006

L 411

30

 

 

22006A1230(07)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane

142

2007

L 192

1

 

 

32007R0865

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 865/2007 od 10. srpnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2371/2002 o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike

168

2007

L 205

1

 

 

32007R0893

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 893/2007 od 23. srpnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribatija, s druge strane

171

2007

L 205

3

 

 

22007A0807(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Republike Kiribatija s druge strane

173

2007

L 205

35

 

 

32007R0894

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 894/2007 od 23. srpnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice

178

2007

L 205

36

 

 

22007A0807(03)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice

179

2007

L 248

17

 

 

32007R1100

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o uvođenju mjera za obnavljanje stoka europske jegulje

183

2007

L 275

32

 

 

22007D0671

 

 

 

(2007/671/EZ)
Odluka br. 1/2007 Zajedničkog odbora EZ/Danska-Farski otoci od 8. listopada 2007. o izmjeni Protokola br. 4 uz Sporazum između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih otoka s druge strane

190

2007

L 331

3

 

 

32007D0797

 

 

 

(2007/797/EZ)
Odluka Vijeća od 15. studenoga 2007. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni izmjene Protokola kojim se za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2012. utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijske naknade predviđene Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Madagaskara o ribolovu na obalnim vodama Madagaskara

193

2007

L 331

5

 

 

22007A1217(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni izmjena Protokola kojim se za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2012. utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijska naknada koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Republike Madagaskara o ribolovu u obalnim vodama Madagaskara

195

2007

L 331

35

 

 

22007A1217(05)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Mozambika

197

2008

L 146

3

 

 

32008R0497

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 497/2008 od 4. lipnja 2008. o otvaranju carinskih kvota Zajednice za određene ribe i proizvode ribarstva podrijetlom iz Crne Gore i načinu upravljanja tim kvotama

201

2008

L 198

66

 

 

32008D0620

 

 

 

(2008/620/EZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 2008. o određivanju posebnog programa nadzora i inspekcijskih pregleda za stokove bakalara u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama na zapadu Škotske i Irskom moru (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 3633)

205

2010

L 041

8

 

 

32010D0093

 

 

 

(2010/93/EU)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2009. o usvajanju višegodišnjeg programa Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o morskom ribarstvu za razdoblje od 2011. do 2013. (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 10121)

213

Top