Help Print this page 

Document DD_2013_04_004_HR_TOC

Title and reference
Pristup zakonodavstvu Europske unije
04. Ribarstvo
Svezak 004
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1985

L 360

1

 

 

31985R3715

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3715/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih plovila koja plove pod zastavom Portugala obavljaju u vodama drugih država članica osim Španjolske

3

1985

L 360

20

 

 

31985R3718

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3718/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih u portugalskim vodama obavljaju plovila koja plove pod zastavom Španjolske

9

1986

L 162

33

 

 

31986D0238

 

 

 

(86/238/EEZ)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 1986. o pristupanju Zajednice Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna kako se izmjenjuje Protokolom u prilogu Završnog akta Konferencije punomoćnika država stranaka Konvencije potpisane u Parizu 10. srpnja 1984.

15

1986

L 162

34

 

 

21986A0618(01)

 

 

 

Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna

16

1986

L 162

39

 

 

21986A0618(02)

 

 

 

Završni akt Konferencije punomoćnika država stranaka Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (Pariz, 9. i 10. srpnja 1984.)

21

1987

L 090

29

 

 

31987R0955

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 955/87 od 1. travnja 1987. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3440/84 o pričvršćivanju naprava na povlačne mreže, danske potegače i slične mreže

23

1987

L 201

1

 

 

31987R2143

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2143/87 od 13. srpnja 1987. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Narodne Republike Mozambika o odnosima u području ribarstva

24

1997

L 053

2

 

 

21997A0222(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice, s jedne strane, te Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih otoka, s druge strane

25

2007

L 172

1

 

 

32007R0753

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 753/2007 od 28. lipnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

159

2007

L 172

4

 

 

22006A1230(10)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge straneProtokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa u skladu sa Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

162

2007

L 182

1

 

 

32007R0809

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 809/2007 od 28. lipnja 2007. o izmjeni uredaba (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 u odnosu na lebdeće (plovuće) mreže

184

2007

L 248

1

 

 

32007R1098

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1098/2007 od 18. rujna 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 779/97

186

2007

L 284

6

 

 

32007R1274

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1274/2007 od 29. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2104/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za provođenje Uredbe (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranima u najudaljenijim regijama Zajednice

196

2007

L 290

3

 

 

32007R1303

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1303/2007 od 5. studenoga 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1966/2006 o elektroničkom bilježenju i izvješćivanju o ribolovnim aktivnostima i o sredstvima daljinske detekcije

198

2007

L 300

24

 

 

32007R1343

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1343/2007 od 13. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1543/2000 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje i upravljanje podacima potrebnim za vođenje zajedničke ribarstvene politike

209

2007

L 318

1

 

 

32007R1386

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1386/2007 od 22. listopada 2007. o mjerama očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na području koje regulira Organizacija za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku

210

2007

L 331

1

 

 

32007R1446

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1446/2007 od 22. studenoga 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Mozambika

268

2008

L 060

1

 

 

32008R0199

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku

270

2008

L 060

36

 

 

32008D0201

 

 

 

(2008/201/EZ)
Odluka Komisije od 28. veljače 2008. o određivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice kao tijela koje će obavljati određene zadatke na temelju Uredbe (EZ) br. 1042/2006 i o izmjeni Odluke 2007/166/EZ o donošenju popisa ribarskih inspektora i inspekcijskih sredstava Zajednice

282

Top