EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_004_HR_TOC

Pristup zakonodavstvu Europske unije
04. Ribarstvo
Svezak 004

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1985

L 360

1

 

 

31985R3715

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3715/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih plovila koja plove pod zastavom Portugala obavljaju u vodama drugih država članica osim Španjolske

3

1985

L 360

20

 

 

31985R3718

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3718/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih u portugalskim vodama obavljaju plovila koja plove pod zastavom Španjolske

9

1986

L 162

33

 

 

31986D0238

 

 

 

(86/238/EEZ)
Odluka Vijeća od 9. lipnja 1986. o pristupanju Zajednice Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna kako se izmjenjuje Protokolom u prilogu Završnog akta Konferencije punomoćnika država stranaka Konvencije potpisane u Parizu 10. srpnja 1984.

15

1986

L 162

34

 

 

21986A0618(01)

 

 

 

Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna

16

1986

L 162

39

 

 

21986A0618(02)

 

 

 

Završni akt Konferencije punomoćnika država stranaka Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (Pariz, 9. i 10. srpnja 1984.)

21

1987

L 090

29

 

 

31987R0955

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 955/87 od 1. travnja 1987. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3440/84 o pričvršćivanju naprava na povlačne mreže, danske potegače i slične mreže

23

1987

L 201

1

 

 

31987R2143

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2143/87 od 13. srpnja 1987. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Narodne Republike Mozambika o odnosima u području ribarstva

24

1997

L 053

2

 

 

21997A0222(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice, s jedne strane, te Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih otoka, s druge strane

25

2007

L 172

1

 

 

32007R0753

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 753/2007 od 28. lipnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

159

2007

L 172

4

 

 

22006A1230(10)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge straneProtokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa u skladu sa Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

162

2007

L 182

1

 

 

32007R0809

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 809/2007 od 28. lipnja 2007. o izmjeni uredaba (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 u odnosu na lebdeće (plovuće) mreže

184

2007

L 248

1

 

 

32007R1098

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1098/2007 od 18. rujna 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 779/97

186

2007

L 284

6

 

 

32007R1274

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1274/2007 od 29. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2104/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za provođenje Uredbe (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranima u najudaljenijim regijama Zajednice

196

2007

L 290

3

 

 

32007R1303

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1303/2007 od 5. studenoga 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1966/2006 o elektroničkom bilježenju i izvješćivanju o ribolovnim aktivnostima i o sredstvima daljinske detekcije

198

2007

L 300

24

 

 

32007R1343

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1343/2007 od 13. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1543/2000 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje i upravljanje podacima potrebnim za vođenje zajedničke ribarstvene politike

209

2007

L 318

1

 

 

32007R1386

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1386/2007 od 22. listopada 2007. o mjerama očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na području koje regulira Organizacija za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku

210

2007

L 331

1

 

 

32007R1446

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1446/2007 od 22. studenoga 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Mozambika

268

2008

L 060

1

 

 

32008R0199

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku

270

2008

L 060

36

 

 

32008D0201

 

 

 

(2008/201/EZ)
Odluka Komisije od 28. veljače 2008. o određivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice kao tijela koje će obavljati određene zadatke na temelju Uredbe (EZ) br. 1042/2006 i o izmjeni Odluke 2007/166/EZ o donošenju popisa ribarskih inspektora i inspekcijskih sredstava Zajednice

282

Top