EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 003

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1986

L 162

41

 

 

21986A0618(03)

 

 

 

Protokol uz Završni akt Konferencije punomoćnika država strana Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna (Pariz, 9. i 10. srpnja 1984.)

3

1996

L 115

3

 

 

31996R0847

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama

4

2000

L 017

22

 

 

32000R0104

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

7

2002

L 358

59

 

 

32002R2371

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru Zajedničke ribarstvene politike

38

2004

L 150

12

 

 

32004R0812

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 812/2004 od 26. travnja 2004. o utvrđivanju mjera koje se odnose na slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 88/98

60

2006

L 409

11

 

 

32006R1967

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94

68

2007

L 123

3

 

 

32007R0520

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju tehničkih mjera za očuvanje određenih stokova vrlo migratornih vrsta i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 973/2001

92

2007

L 155

68

 

 

32007D0409

 

 

 

(2007/409/EZ)
Odluka Vijeća od 11. lipnja 2007. o izmjeni Odluke 2004/585/EZ o osnivanju Regionalnih savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike

103

2007

L 157

1

 

 

32007R0676

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 676/2007 od 11. lipnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za ribarstvo kojim se iskorištavaju stokovi iverka i lista u Sjevernom moru

106

2007

L 168

1

 

 

32007R0708

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

112

2007

L 175

1

 

 

32007R0783

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 783/2007 od 25. lipnja 2007. o odobrenju odstupanja Bugarskoj i Rumunjskoj od nekih odredaba Uredbe (EZ) br. 2371/2002 koje se odnose na referentne razine za ribarske flote

129

2008

L 149

36

 

 

32008R0506

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 506/2008 od 6. lipnja 2008. o izmjeni Priloga IV. Uredbi Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

131

2008

L 151

5

 

 

32008R0517

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 517/2008 od 10. lipnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 u pogledu određivanja veličine oka mrežnog tega i debljine konca ribarskih mreža

133

2008

L 156

6

 

 

32008R0535

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 535/2008 od 13. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

154

2008

L 157

1

 

 

32008R0538

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 538/2008 od 29. svibnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1386/2007 o mjerama očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na području koje regulira Organizacija za ribarstvo na sjeverozapadnom Atlantiku

158

2008

L 186

3

 

 

32008R0665

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 665/2008 od 14. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano za zajedničku ribarstvenu politiku

170

2008

L 190

11

 

 

32008D0589

 

 

 

(2008/589/EZ)
Odluka Komisije od 12. lipnja 2008. o uspostavljanju posebnog programa kontrole i inspekcije u vezi sa stokovima bakalara u Baltičkom moru (objavljena pod brojem dokumenta C(2008) 2558)

173

2008

L 195

6

 

 

32008R0696

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 696/2008 od 23. srpnja 2008. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu proširenja na nečlanove određenih pravila koje su donijele organizacije proizvođača u sektoru ribarstva (Kodificirana verzija)

179

2008

L 201

8

 

 

32008R0734

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 734/2008 od 15. srpnja 2008. o zaštiti osjetljivih morskih ekosustava na otvorenome moru od štetnih utjecaja alata za pridneni ribolov

182

2008

L 218

1

 

 

32008R0762

 

 

 

Uredba (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 788/96 (1)

188

2008

L 229

5

 

 

32008D0693

 

 

 

(2008/693/EZ)
Odluka Komisije od 13. kolovoza 2008. o izmjeni Odluke C(2006) 4332 o utvrđivanju okvirne godišnje raspodjele izdvajanja Zajednice prema obračunskom načelu iz Europskog fonda za ribarstvo po državama članicama za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4358)

201

2008

L 232

12

 

 

32008D0695

 

 

 

(2008/695/EZ)
Odluka Komisije od 29. kolovoza 2008. o proglašenju početka rada Regionalnog savjetodavnog vijeća za Sredozemno more u okviru zajedničke ribarstvene politike

206

2008

L 286

33

 

 

32008R1006

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2874/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94

207

2008

L 295

24

 

 

32008R1078

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1078/2008 od 3. studenoga 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 861/2006 u pogledu izdataka država članica za prikupljanje i upravljanje osnovnim podacima o ribarstvu

219

2008

L 327

1

 

 

32008R1207

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1207/2008 od 28. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranima u najudaljenijim regijama Zajednice

229

2008

L 344

6

 

 

32008R1300

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje iskorištava taj stok

231

2008

L 348

20

 

 

32008R1342

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1342/2008 od 18. prosinca 2008. o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 423/2004

235

2008

L 348

76

 

 

32008R1345

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1345/2008 od 23. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2136/89 o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele i trgovačkih opisa za konzervirane srdele i proizvode tipa srdele

249

2009

L 079

7

 

 

32009R0248

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 248/2009 od 19. ožujka 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu obavijesti o priznavanju organizacija proizvođača, određivanja cijena i intervencija u okviru zajedničkog uređenja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (preinaka)

252

2009

L 080

18

 

 

32009D0296

 

 

 

(2009/296/EZ)
Odluka Komisije od 25. ožujka 2009. o uspostavljanju posebnog programa nadzora i inspekcijskih pregleda za obnovu plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 2032)

279

2009

L 096

1

 

 

32009R0302

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 302/2009 od 6. travnja 2009. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 43/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1559/2007

290

2010

L 341

3

 

 

32010R1249

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1249/2010 od 22. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 498/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo

320

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top