EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 002

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1985

L 351

63

 

 

31985R3703

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3703/85 od 23. prosinca 1985. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu zajedničkih tržišnih standarda za određenu svježu ili rashlađenu ribu

3

1996

L 334

1

 

 

31996R2406

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

6

1997

L 052

8

 

 

31997R0323

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 323/97 od 21. veljače 1997. o izmjeni Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

21

1997

L 132

1

 

 

31997R0894

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 894/97 od 29. travnja 1997. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa

23

1998

L 125

1

 

 

31998R0850

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama

50

1998

L 179

1

 

 

31998D0392

 

 

 

(98/392/EZ)
Odluka Vijeća od 23. ožujka 1998. o sklapanju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. i Sporazuma o primjeni njezinog dijela XI. od 28. srpnja 1994. od strane Europske zajednice

86

1998

L 179

3

 

 

21998A0623(01)

 

 

 

PRILOG I.

88

1999

L 132

1

 

 

31999D0337

 

 

 

(1999/337/EZ)
Odluka Vijeća od 26. travnja 1999. o potpisivanju Sporazuma o međunarodnom programu za zaštitu dupina od strane Europske zajednice

220

2000

L 176

1

 

 

32000R1543

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1543/2000 od 29. lipnja 2000. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje i upravljanje podacima potrebnim za vođenje zajedničke ribarstvene politike

247

2000

L 230

5

 

 

32000R1924

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1924/2000 od 11. rujna 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu posebnog priznavanja organizacija proizvođača u sektoru ribarstva radi poboljšanja kakvoće njihovih proizvoda

263

2000

L 289

8

 

 

32000R2508

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2508/2000 od 15. studenoga 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu programa rada za ribolovnu godinu u sektoru ribarstva

265

2000

L 289

11

 

 

32000R2509

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2509/2000 od 15. studenoga 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu dodjele financijske naknade za povlačenje s tržišta određenih proizvoda ribarstva

268

2001

L 246

7

 

 

32001R1813

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1813/2001 od 14. rujna 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu uvjeta za dodjeljivanje i povlačenje priznanja međusektorskih organizacija

273

2001

L 263

1

 

 

32001R1936

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1936/2001 od 27. rujna 2001. o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba

275

2002

L 348

94

 

 

32002R2306

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2306/2002 od 20. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 u pogledu obavijesti o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva

283

2006

L 387

13

 

 

32006R1985

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1985/2006 od 22. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za izračunavanje potpore koju države članice odobravaju organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture (Kodificirana verzija)

289

2006

L 403

1

 

 

32006R1921

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1921/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1382/91 (1)

294

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top