Help Print this page 

Document DD_2013_03_072_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 72
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.072.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 072

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2011

L 183

6

 

 

32011R0670

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 670/2011 od 12. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označivanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

3

2013

L 098

1

 

 

32013R0294

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 294/2013 od 14. ožujka 2013. o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su izuzeti od veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (1)

11

2013

L 123

8

 

 

32013R0410

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 410/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

68

2013

L 125

15

 

 

32013R0417

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 417/2013 od 6. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

70

2013

L 130

24

 

 

32013R0446

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 446/2013 od 14. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

72

2013

L 132

6

 

 

32013R0449

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 449/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

74

2013

L 134

15

 

 

32013R0464

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 464/2013 od 17. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

76

2013

L 135

8

 

 

32013R0468

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 468/2013 od 21. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

78

2013

L 136

10

 

 

32013R0471

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 471/2013 od 22. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

80

2013

L 139

27

 

 

32013R0486

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 486/2013 od 24. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

82

2013

L 141

26

 

 

32013R0491

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 491/2013 od 27. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

84

2013

L 142

3

 

 

32013R0493

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 493/2013 od 28. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

86

2013

L 143

22

 

 

32013R0498

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 498/2013 od 29. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

88

2013

L 145

4

 

 

32013R0499

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 499/2013 od 30. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

90

2013

L 150

21

 

 

32013R0511

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 511/2013 od 3. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

92

2013

L 150

28

 

 

32013D0259(01)

 

 

 

(2013/259/EU)
Provedbena odluka Komisije od 31. svibnja 2013. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ vezano uz unose za Bahrein i Kinu na popisu trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2927) (1)

94

2013

L 157

1

 

 

32013R0503

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 503/2013 od 3. travnja 2013. o prijavama za odobrenje genetski modificirane hrane i hrane za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbi Komisije (EZ) br. 641/2004 i (EZ) br. 1981/2006 (1)

97

2013

L 158

72

 

 

32013R0518

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 518/2013 od 13. svibnja 2013. o prilagodbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća zbog pristupanja Republike Hrvatske

145

2013

L 158

376

 

 

32013L0026

 

 

 

Direktiva Komisije 2013/26/EU оd 8. veljače 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike zbog pristupanja Hrvatske

147

2013

L 159

6

 

 

32013R0532

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 532/2013 od 10. lipnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari ugljikov dioksid (1)

150

2013

L 159

9

 

 

32013R0533

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 533/2013 od 10. lipnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenju razdoblja odobrenja aktivnih tvari 1-metil-ciklopropen, klorotalonil, klorotoluron, cipermetrin, daminozid, forklorfenuron, indoksakarb, tiofanat-metil i tribenuron (1)

153

2013

L 159

14

 

 

32013D0274

 

 

 

(2013/274/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u Mađarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3348) (1)

155

2013

L 161

1

 

 

32013R0538

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 538/2013 od 11. lipnja 2013. o utvrđivanju prijelaznih mjera za određene uvozne i izvozne dozvole i potvrde za utvrđivanje unaprijed za trgovinu poljoprivrednim proizvodima između Unije u sastavu na dan 30. lipnja 2013. i Hrvatske

156

2013

L 163

13

 

 

32013R0544

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 544/2013 od 14. lipnja 2013. o izdavanju odobrenja za pripravak od Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 kao dodatka hrani za piliće za tov (nositelj odobrenja Biomin GmbH) (1)

157

2013

L 163

17

 

 

32013R0546

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 546/2013 od 14. lipnja 2013. o odobrenju aktivne tvari eugenol u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i izmjenama Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

159

2013

L 164

20

 

 

32013R0558

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 558/2013 od 17. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

163

2013

L 164

22

 

 

32013D0290

 

 

 

(2013/290/EU)
Provedena odluka Komisije od 14. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ vezano uz popis graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava Traces radi pristupanja Hrvatske (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3474) (1)

165

2013

L 164

25

 

 

32013D0291

 

 

 

(2013/291/EU)
Provedbena odluka Komisije od 14. lipnja 2013. o utvrđivanju prijelaznih mjera za određene proizvode životinjskog podrijetla obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća uvezene u Hrvatsku iz trećih zemalja prije 1. srpnja 2013.(priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3475) (1)

168

2013

L 164

27

 

 

32013D0292

 

 

 

(2013/292/EU)
Provedbena odluka Komisije od 14. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ o provozu određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz Bosne i Hercegovine (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3484) (1)

170

2013

L 167

26

 

 

32013R0565

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 565/2013 od 18. lipnja 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1731/2006, (EZ) br. 273/2008, (EZ) br. 566/2008, (EZ) br. 867/2008, (EZ) br. 606/2009 i provedbenih uredaba (EU) br. 543/2011 i (EU) br. 1333/2011 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 491/2007

172

2013

L 167

33

 

 

32013R0568

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 568/2013 od 18. lipnja 2013. o odobrenju aktivne tvari timol u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i izmjenama Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

175

2013

L 167

37

 

 

32013R0569

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 569/2013 od 18. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

179

2013

L 168

18

 

 

32013R0570

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 570/2013 od 17. lipnja 2013. o odobrenju aktivne tvari geraniol u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i izmjenama Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

181

2013

L 168

23

 

 

32013R0571

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 571/2013 od 19. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

186

2013

L 168

25

 

 

32013R0572

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 572/2013 od 19. lipnja 2013. o izdavanju uvoznih dozvola za zahtjeve podnesene tijekom prvih sedam dana lipnja 2013. u okviru carinskih kvota otvorenih Uredbom (EZ) br. 533/2007 za meso peradi

188

2013

L 168

27

 

 

32013R0573

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 573/2013 od 19. lipnja 2013. o izdavanju uvoznih dozvola za zahtjeve podnesene tijekom prvih sedam dana lipnja 2013. u okviru carinske kvote otvorene Uredbom (EZ) br. 1385/2007 za meso peradi

190

2013

L 168

29

 

 

32013R0574

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 574/2013 od 19. lipnja 2013. o utvrđivanju koeficijenta dodjele za raspoložive količine šećera izvan kvote za prodaju na tržištu Unije po sniženoj pristojbi za prekoračenu količinu tijekom tržišne godine 2012./2013.

192

2013

L 169

64

 

 

32013R0588

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 588/2013 od 20. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

193

2013

L 169

66

 

 

32013R0589

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 589/2013 od 20. lipnja 2013. o povlačenju obustave podnošenja zahtjeva za uvozne dozvole za proizvode od šećera u okviru određenih carinskih kvota

195

2013

L 169

67

 

 

32013R0590

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 590/2013 od 20. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 s obzirom na reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

196

2013

L 170

43

 

 

32013R0594

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 594/2013 od 21. lipnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu tržišnih standarda u sektoru voća i povrća i o ispravku te Provedbene uredbe

198

2013

L 170

60

 

 

32013R0595

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 595/2013 od 21. lipnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

215

2013

L 172

11

 

 

32013R0599

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 599/2013 od 24. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 578/2010 u pogledu iznosa subvencija za izvoz, koji nije obuhvaćen certifikatima, određenih poljoprivrednih proizvoda u obliku robe koja nije obuhvaćena Prilogom I. Ugovoru i dostavljanja određenih, s tim povezanih podataka od strane država članica

217

2013

L 172

13

 

 

32013R0600

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 600/2013 od 24. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 555/2008 u pogledu obavljanja izotopnih analiza proizvoda od vina u Hrvatskoj tijekom prijelaznog razdoblja

219

2013

L 172

14

 

 

32013R0601

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 601/2013 od 24. lipnja 2013. o izdavanju odobrenja za kobaltov(II) acetat tetrahidrat, kobaltov(II) karbonat, kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat, kobaltov(II) sulfat heptahidrat i obloženi granulirani kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat kao dodatke hrani za životinje (1)

220

2013

L 172

23

 

 

32013R0602

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 602/2013 od 24. lipnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

229

2013

L 172

32

 

 

32013D0309

 

 

 

(2013/309/EU)
Provedbena odluka Komisije od 19. lipnja 2013. o izmjeni priloga II., III. i IV. Odluci 2006/168/EZ vezano uz određene veterinarske zahtjeve certificiranja za uvoz u Uniju zametaka goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3704) (1)

231

2013

L 173

34

 

 

32013R0613

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 613/2013 od 25. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1451/2007 u pogledu dodatnih aktivnih tvari u biocidnim pripravcima koje treba ispitati u sklopu programa pregleda

244

2013

L 173

38

 

 

32013R0614

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 614/2013 od 25. lipnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

248

2013

L 175

45

 

 

32013R0620

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 620/2013 od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

250

2013

L 175

57

 

 

32013D0327

 

 

 

(2013/327/EU)
Provedbena odluka Komisije od 25. lipnja 2013. o odobravanju stavljanja na tržište hrane koja se sastoji od genetski modificirane uljane repice Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 ili je sadrži, ili hrane i hrane za životinje proizvedene od tih genetski modificiranih organizama, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3873) (1)

252

2013

L 177

23

 

 

32013R0625

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 625/2013 od 27. lipnja 2013. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

256

2013

L 178

1

 

 

32013R0576

 

 

 

Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (1)

258

2013

L 178

109

 

 

32013R0577

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

284

2013

L 179

55

 

 

32013R0629

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 629/2013 od 28. lipnja 2013. o utvrđivanju dodatnih izvanrednih mjera u pogledu stavljanja šećera i izoglukoze izvan kvote na tržište Unije uz sniženu pristojbu za prekoračene količine tijekom tržišne godine 2012./2013.

324

2013

L 179

60

 

 

32013R0630

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 630/2013 od 28. lipnja 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

329

2013

L 183

12

 

 

32013D0346

 

 

 

(2013/346/EU)
Provedbena odluka Komisije od 28. lipnja 2013. o odobrenju plana za odobrenje gospodarskih subjekata u svrhu trgovine unutar Unije peradi i jajima za valenje, koji je dostavila Hrvatska prema Direktivi Vijeća 2009/158/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3988) (1)

353

2013

L 183

13

 

 

32013D0347

 

 

 

(2013/347/EU)
Provedbena odluka Komisije od 28. lipnja 2013. o odobrenju kriznih planova za kontrolu određenih bolesti životinja, koje je dostavila Hrvatska (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3992) (1)

354

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top