EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_069_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 69

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.069.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 069

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1986

L 208

1

 

 

31986R2392

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2392/86 od 24. srpnja 1986. o uspostavi vinogradarskog registra Zajednice

3

1993

L 086

7

 

 

31993D0196

 

 

 

(93/196/EEZ)
Odluka Komisije od 5. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz kopitara za klanje

7

1993

L 340

21

 

 

31993L0119

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/119/EZ od 22. prosinca 1993. o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju

16

2001

L 297

12

 

 

32001D0793

 

 

 

(2001/793/EZ)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2001. o izmjeni Odluke 2000/585/EZ o uvozu mesa pernate divljači iz uzgoja iz Argentine, Tajlanda i Tunisa (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 3410) (1)

30

2002

L 013

21

 

 

32001L0109

 

 

 

Direktiva 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 2001. o statističkim istraživanjima koje provode države članice kako bi odredile proizvodnu mogućnost nasada nekih vrsta voćki

38

2004

L 057

27

 

 

32004D0186

 

 

 

(2004/186/EZ)
Odluka Komisije od 16. veljače 2004. kojom se izmjenjuju određeni prilozi Odluci 96/510/EZ s obzirom na zootehničke zahtjeve za uvoz sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 388) (1)

42

2006

L 052

25

 

 

32006D0130

 

 

 

(2006/130/EZ)
Odluka Komisije od 10. veljače 2006. o izmjeni Odluke 98/536/EZ o uspostavljanju popisa nacionalnih referentnih laboratorija za otkrivanje rezidua (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 330) (1)

50

2006

L 360

126

 

 

32006R1876

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1876/2006 od 18. prosinca 2006. o privremenom i trajnom odobravanju uporabe određenih dodataka hrani za životinje (1)

57

2008

L 042

45

 

 

32008L0015

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/15/EZ od 15. veljače 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s ciljem uvrštavanja klotianidina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

64

2008

L 042

48

 

 

32008L0016

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/16/EZ od 15. veljače 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s ciljem uvrštavanja etofenproksa kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

67

2008

L 081

57

 

 

32008L0031

 

 

 

Direktiva 2008/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

70

2008

L 190

27

 

 

32008D0592

 

 

 

(2008/592/EZ)
Odluka Komisije od 3. srpnja 2008. o izmjeni Odluke 2000/572/EZ o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja i javnoga zdravlja te uvjeta veterinarskog certificiranja za uvoz mljevenog mesa i mesnih pripravaka u Zajednicu iz trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 3301) (1)

73

2008

L 197

54

 

 

32008L0075

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/75/EZ od 24. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja ugljikovog dioksida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

81

2008

L 198

44

 

 

32008L0078

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/78/EZ od 25. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja propikonazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

84

2008

L 352

38

 

 

32008D0984

 

 

 

(2008/984/EZ)
Odluka Komisije od 10. prosinca 2008. o izmjeni Priloga C Direktivi Vijeća 64/432/EEZ i Odluke 2004/226/EZ u pogledu dijagnostičkih testova za brucelozu goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 7642) (1)

87

2009

L 198

28

 

 

32009L0085

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/85/EZ od 29. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja kumatetralila kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

95

2009

L 198

31

 

 

32009L0086

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/86/EZ od 29. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja fenpropimorfa kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

98

2009

L 198

35

 

 

32009L0087

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/87/EZ od 29. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja indoksakarba kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

102

2009

L 199

15

 

 

32009L0088

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/88/EZ od 30. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tiakloprida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

106

2009

L 199

19

 

 

32009L0089

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/89/EZ od 30. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dušika kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

110

2009

L 201

39

 

 

32009L0091

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/91/EZ od 31. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dinatrijevog tetraborata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

113

2009

L 201

43

 

 

32009L0092

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/92/EZ od 31. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja bromadiolona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

117

2009

L 201

46

 

 

32009L0093

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/93/EZ od 31. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja alfakloraloze kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

120

2009

L 201

50

 

 

32009L0094

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/94/EZ od 31. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja borne kiseline kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

124

2009

L 201

54

 

 

32009L0095

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/95/EZ od 31. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja aluminijevog fosfida koji oslobađa fosfin kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

128

2009

L 201

58

 

 

32009L0096

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/96/EZ od 31. srpnja 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja dinatrijevog oktaborat tetrahidrata kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

132

2009

L 203

58

 

 

32009L0098

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/98/EZ od 4. kolovoza 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja borovog oksida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

136

2009

L 203

62

 

 

32009L0099

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/99/EZ od 4. kolovoza 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja klorofacinona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

140

2009

L 313

75

 

 

32009L0150

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/150/EZ od 27. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja flokumafena kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

143

2009

L 313

78

 

 

32009L0151

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/151/EZ od 27. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tolilfluanida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

146

2009

L 314

83

 

 

32009D0861

 

 

 

(2009/861/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2009. o prijelaznim mjerama u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prerade sirovog mlijeka koje ne ispunjava zahtjeve, u određenim objektima za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9282) (1)

149

2010

L 036

24

 

 

32010L0005

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/5/EU od 8. veljače 2010. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja akroleina kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

156

2010

L 080

1

 

 

32010R0254

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 254/2010 od 10. ožujka 2010. o odobrenju programa kontrole salmonele kod peradi u određenim trećim zemljama u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Priloga I Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu kontrole statusa salmonele u određenim trećim zemljama (1)

159

2010

L 166

22

 

 

32010D0367

 

 

 

(2010/367/EU)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2010. o provedbi programa nadziranja influence ptica kod peradi i divljih ptica (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 4190) (1)

168

2012

L 075

12

 

 

32012R0223

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 223/2012 od 14. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima s ciljem prilagodbe njezinih priloga I. i IV. tehničkom napretku (1)

179

2012

L 154

12

 

 

32012R0505

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

191

2012

L 158

2

 

 

32012R0514

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 514/2012 od 18. lipnja 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu povećanih službenih kontrola pri uvozu određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla (1)

199

2012

L 204

11

 

 

32012R0671

 

 

 

Uredba (EU) br. 671/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu primjene izravnih plaćanja poljoprivrednicima za 2013. godinu

206

2012

L 252

26

 

 

32012R0844

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (1)

213

2012

L 266

42

 

 

32012D0535

 

 

 

(2012/535/EU)
Provedbena odluka Komisije od 26. rujna 2012. o hitnim mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borove nematode) (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 6543)

220

2012

L 314

15

 

 

32012R1065

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1065/2012 od 13. studenoga 2012. o odobrenju pripravaka Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 i ATCC 55944) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja (1)

231

2013

L 056

4

 

 

32013R0175

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 175/2013 od 27. veljače 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu povlačenja odobrenja aktivne tvari didecildimetilamonijev klorid (1)

239

2013

L 091

5

 

 

32013R0306

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 306/2013 od 2. travnja 2013. o odobrenju pripravka Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) za odbijenu prasad i odbijene Suidae osim Sus scrofa domesticus (nositelj odobrenja Kemin Europa N.V.) (1)

241

2013

L 094

1

 

 

32013R0308

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 308/2013 od 3. travnja 2013. o odobrenju pripravka od Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 i pripravka od Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 kao dodataka hrani za životinje za sve životinjske vrste (1)

244

2013

L 109

22

 

 

32013R0357

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 357/2013 od 18. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 903/2009 i Provedbene uredbe (EU) br. 373/2011 u pogledu najmanje dopuštene količine pripravka Clostridium butyricum (FERM BP-2789) kao dodatka hrani za piliće za tov i manje značajne ptičje vrste (osim nesilica) (nositelj odobrenja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd kojeg zastupa Miyarisan Pharmaceutical Europe S.I.U.) (1)

247

2013

L 111

27

 

 

32013R0365

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 365/2013 od 22. travnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobravanje aktivne tvari glufosinata (1)

248

2013

L 111

33

 

 

32013R0367

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 367/2013 od 22. travnja 2013. o odobravanju aktivne tvari Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

251

2013

L 111

36

 

 

32013R0368

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 368/2013 od 22. travnja 2013. o odobravanju aktivne tvari Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

254

2013

L 111

39

 

 

32013R0369

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 369/2013 od 22. travnja 2013. o odobravanju aktivne tvari kalijevi fosfonati, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

257

2013

L 112

10

 

 

32013R0373

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 373/2013 od 23. travnja 2013. o odobravanju aktivne tvari Candida oleophila soj O, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

261

2013

L 112

13

 

 

32013R0374

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 374/2013 od 23. travnja 2013. o odobrenju pripravka Clostridium butyricum (FERM BP-2789) kao dodatka hrani za životinje za piliće koji se uzgajaju za nesenje (nositelj odobrenja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd kojeg zastupa Miyarisan Pharmaceutical Europe S.I.U.) (1)

264

2013

L 112

15

 

 

32013R0375

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 375/2013 od 23. travnja 2013. o odobravanju aktivne tvari spiromesifen, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

266

2013

L 113

5

 

 

32013R0378

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 378/2013 od 24. travnja 2013. o odobravanju aktivne tvari Paecilomyces fumosoroseus soj FE 9901, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

271

2013

L 117

18

 

 

32013D0204

 

 

 

(2013/204/EU)
Odluka Komisije od 25. travnja 2013. o neuvrštenju formaldehida za vrstu proizvoda 20 u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2284) (1)

275

2013

L 117

20

 

 

32013D0205

 

 

 

(2013/205/EU)
Provedbena odluka Komisije od 25. travnja 2013. kojom se državama članicama dozvoljava produljenje privremenih odobrenja izdanih za nove aktivne tvari acekvinocil, aminopiralid, askorbinsku kiselinu, flubendiamid, gama-cihalotrin, ipkonazol, metaflumizon, ortosulfamuron, Pseudomonas sp. soj DSMZ 13134, piridalil, piroksulam, spiromesifen, tienkarbazon i topramezon (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 2246) (1)

277

2013

L 136

1

 

 

32013R0469

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 469/2013 od 22. svibnja 2013. o odobrenju DL-metionina, natrijeve soli DL-metionina, hidroksi analoga metionina, kalcijeve soli hidroksi analoga metionina, izopropilnog estera hidroksi analoga metionina, DL-metionina zaštićenog kopolimerom vinilpiridina/stirena i DL-metionina zaštićenog etilcelulozom kao dodataka hrani za životinje (1)

280

2013

L 145

35

 

 

32013D0253

 

 

 

(2013/253/EU)
Provedbena odluka Komisije od 29. svibnja 2013. o izmjeni Odluke 2006/473/EZ u pogledu priznavanja određenih trećih zemalja i određenih područja trećih zemalja kao nezaraženih štetnim organizmima Xanthomonas campestris (svi sojevi patogeni za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (svi sojevi patogeni za rod Citrus) (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3057)

288

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top